jihozápadní SLEZSKO - perly země Koruny české I.

ŚWIDNICA, STRZEGOM, BOLKÓW, ŚWINY, KRZESZÓW, JAWOR, ŚWIERŻAWA, JELÉNIA GÓRA…

TERMÍN: 22. - 23. červen 2018 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2918

CENA: 2 900 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní (3* hotel, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 700 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) 1x večeře (2 chody) = 350 Kč.            


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Země Koruny české byl státní útvar ustanovený Karlem IV. (bulami v roce 1348) pod symbolem Svatováclavské koruny, jehož jádrem bylo České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a lenním vztahem s ním byla spojena také jednotlivá slezská knížectví.

pátek 22.6.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin přes Hradec Králové (možnost přistoupení na trase) DZERŹONIÓW město s radnicí uprostřed pravoúhlého rynku, rozlehlý kostel sv. Jiří (gotický z více etap, nejstarší část z 1. pol. 13. st., pozdně gotické klenby), městské hradby MOŚCISKO kostel sv. Jana Křtitele (z konce 13. st., v presbytáři gotické nástěnné malby) ŚWIDNICA historické město se zachovaným náměstím a uliční sítí: katedrála sv. Stanislava a Václava (rozlehlý chrám zejména ze 2. pol. 14. st., pozdně gotické klenby, barokní úprava), obrovský hrázděný tzv. Mírový kostel - „kościół Pokóju“ (postaven v letech 1656-57 pro protestanty na základě ujednání Vestfálského míru, památka světového kulturního dědictví UNESCO) STRZEGOM kostel sv. Petra a Pavla (monumentální gotická stavba ze 2. pol. 14. st. ovlivněna pražskou parléřovskou hutí; bohatý západní a jižní portál a další gotické detaily) BOLKÓW malebné město s kostelem sv. Hedwiky (raně gotický, dostavěný ve 14. st., zachovány gotické články i části nástěnných maleb), gotický hrad nad městem (upravený v 16. st.) ŚWINY raně gotický kostelík sv. Mikuláše s výraznou manýristickou úpravou interiéru (kolem r. 1600), původně goticko-renesanční zámek (dnes ruiny) WAŁBRZYCH ubytování

sobota 23.6.

WAŁBRZYCH - KRZESZÓW honosný klášterní areál, v dnešní podobě barokní, se středověkým jádrem, bazilika Nanebevzetí Panny Marie (1728-35, snad podle návrhu K. I. Dienzenhofera, mimořádně hodnotná barokní výbava a výmalba interiéru, mimo jiné díla P. Brandla, M. Willmana či malby G. W. Neunhertze) POGWIZDÓW autenticky dochovaný středověký kostel Povýšení sv. Kříže (polovina 13. st., 2 pozdně románské portály) JAWOR historické město, pravoúhlý rynek s radnicí; druhý z tzv. Mírových kostelů (památka světového kulturního dědictví UNESCO, hrázděný, vystavěný pro protestanty v l. 1654-55), rozlehlý gotický farní kostel sv. Martina (převážně ze 14. st., na jižní straně manýristický portál) ZŁOTORYJA poměrně dobře zachované historické město: románsko-gotický kostel Narození Panny Marie (13.-14. st., dva románské portály a další pozoruhodné detaily) ŚWIERŻAWA kostel sv. Josefa a sv. Kateřiny (excelentní pozdně románská stavba s nástěnnými malbami z různých středověkých etap, v lodi renesanční dřevěná kruchta a strop) LUBIECHOWA rozlehlý raně gotický kostel sv. Petra a Pavla (2. pol. 13. st., presbytář pokrývají cenné gotické nástěnné malby) SIEDLĘCIN velká věžovitá tvrz (v interiéru nástěnné malby z pol. 14. st., překvapivě s profánní tématikou) JELÉNIA GÓRA historické město s pravoúhlým rynkem s radnicí: kostel sv. Pankráce a Erasma (gotický a pozdně gotický, 14. a 15. st., barokní výbava); odjezd do Prahy, příjezd v cca 22:00 hodin

Zajímavé odkazy:

http://www.dzierzoniow.pl/
http://www.dzierzoniow.pl/pl/page/historia-dzier%C5%BConiowa
http://whc.unesco.org/en/list/1054
http://www.cestyapamatky.cz/objektiv/82-svidnice-polska-widnica
http://www.strzegom.pl/2004/index.htm
http://www.klasterbroumov.cz/cs/klaster-v-kresove
https://www.youtube.com/watch?v=tRBrHu6zNGs
http://www.jawor.pl/cz/
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1&strona=1&ref=1&schemat=
http://www.swierzawa.pl/

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi