PŘELOUČ A CHRUDIMSKO středověká architektura mezi Labem a Chrudimkou… | ARS VIVA cesty za uměním

PŘELOUČ A CHRUDIMSKO středověká architektura mezi Labem a Chrudimkou…

KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE, POUCHOBRADY, TŘI BUBNY, KOČÍ, TUNĚCHODY, TŘEBOSICE

TERMÍN: 19. září 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2820

CENA: 890 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 19.9.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin PŘELOUČ osada na důležité zemské stezce doložena na konci 11. st., majetek opatovického kláštera a později královské komorní město, současná podoba zástavby převážně po požáru v r. 1809, kostel sv. Jakuba (románské jádro, po r. 1397 převorství opatovického kláštera, postranní kaple s výmalbou navazující na dílo mistra Theodorika) KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE kostel sv. Petra a Pavla (původně románský kostel v opevněném dvorci, složitě utvářená stavba s částečně odhalenými nástěnnými malbami z doby před r. 1382) POUCHOBRADY kostel Nejsvětější Trojice (drobný kostelík s nástěnnými malbami z 80. let 14. st.) CHRUDIM již ve středověku důležité středisko na frekventované obchodní cestě z Prahy na Moravu, jedno z nejvýznamnějších měst království (první zmínka z pol. 11. st., od r. 1307 královské věnné město, privilegia udělená Karlem IV.); kostel Nanebevzetí Panny Marie (zal. r. 1291 na místě zaniklého král. hradu, přestavěn po r. 1702, regotizován F. Schmoranzem st.), Stará radnice (r. 1560, přestavěna r. 1721, snad J.B. Santini), Mydlářovský dům (původ. gotický, r. 1571 renes. přestavěn), měšťanské domy, část. dochované středověké opevnění, kostel sv. Kateřiny (goticko-renesanční památka s významným souborem reliéfů a portálem); možnost návštěvy Muzea barokní plastiky v bývalém kapucínském klášteře, hřbitovní kostel sv. Michala (pozdně gotický,1520-30, rozsáhlý soubor převážně renesančních náhrobků) TŘI BUBNY kostel sv. Jiří (složitě utvářená stavba z konce 14. st., nástěnné malby z pol. 15. st.) KOČÍ kostel Sv. Bartoloměje (zal. r. 1397, dřevěná zvonice a dřevěný přístupový most, mimořádně autentický interiér) TUNĚCHODY kostel sv. Jana Křtitele (pozdně gotická stavba s raritními architektonickými prvky) kostel sv. Kříže (1. pol. 14. st., ikonograficky bohaté nástěnné malby kol. 1350); návrat do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek