BŘEZNICE, ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM a okolí | ARS VIVA cesty za uměním

BŘEZNICE, ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM a okolí

jedinečné gotické a barokní kostely, renesanční zámky

TERMÍN: 17. červen 2023 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2723

CENA: 890 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.sobota 17.6.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - STARÝ ROŽMITÁL kostel Povýšení sv. Kříže (v jádru gotický s raně gotickým portálem, zbarokizován v letech 1729-31, působiště J.J. Ryby) ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM městečko s renesančním zámkem (ext.), barokní kostel sv. Jana Nepomuckého (obohacený o malebné novobarokní dvouvěží) PROČEVILY poutní kostel sv. Barbory (pozoruhodná barokní centrála z doby před pol. 18. st.) BUBOVICE gotický kostel sv. Václava (z 1. pol. 14. st., novogoticky upravený, v presbytáři fragmenty gotických nástěnných maleb) BŘEZNICE renesanční zámek na místě gotického hradu, barokní a renesanční interiéry (Lokšanská knihovna, zámecká kaple), drobné židovské ghetto s klasicistní synagogou (současná podoba exteriéru i interiéru z r. 1821), městský kostel sv. Ignáce a Františka (původně jezuitský, raně barokní, podle návrhu arch. Carla Luraga z let 1642-50), Městské muzeum v bývalé jezuitské koleji (současné s kostelem, v interiéru Galerie Ludvíka Kuby), hřbitovní kostel sv. Rocha (arch. C. Lurago, zajímavá raně barokní stavba, 1643-49) DOBRÁ VODA barokní kaple sv. Maří Magdaleny (drobná centrála patrně podle návrhu arch. C. Luraga) STRAŽIŠTĚ kostel sv. Jana Křtitele (v jádru raně gotický - portál, kněžiště přestavěno v l. 1613-16 a upraveno na pohřebiště rodu Vrábských z Vrábí, renesanční náhrobníky (pěší vycházka, cca 2,5 km) - v případě hezkého počasí pokračování vycházky na HROCHŮV HRÁDEK zřícenina tvrze (z 14.-15. st.); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi