CHEB historický skvost na řece Ohři | ARS VIVA cesty za uměním

CHEB historický skvost na řece Ohři

památky a současnost tisíciletého města

TERMÍN: 11. červen 2022 (1 den) OBSAZENO 52% ČÍSLO ZÁJEZDU: 2722

CENA: 990 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 11.6.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin - CHEB Keltové a Markomani pojmenovali toto místo Agiro a Agara, posléze sloužilo pod názvem Menosgada na římské obchodní cestě z Řezna do Wismaru; slovanské osídlení v 9. st.; po r. 1266 začíná jeho důležitá role západního obranného valu Českého království a pověstného taktizování na pomezí dvou významných státních útvarů; stavební vývoj čitelný na celé řadě středověkých dochovaných památek 

Františkánské náměstí - gotický kostel Zvěstování Panny Marie (r. 1240), kostel sv. Kláry (arch. Dientzenhofer, r. 1708), Artcentrum / Galerie 4 (nově přebudovaný prostor barokního špýcharu nabízí ve dvou podlažích ohromující plochu věnovanou fotogalerii a také příjemnou kavárnu; přestavba je vynikajícím příkladem oživení historické budovy); Náměstí krále Jiřího z Poděbrad - historické krovy městských domů (ojedinělá prohlídková trasa „Pod střechami chebských domů“, krovy ze 14.-20. st.), Nová radnice (arch. Alliprandi, r. 1723), Špalíček (13. st.), románsko-goticko-renesanční dům Schirdinghaus, kašna s Rolandem (r. 1591), kašna s Herkulem (r. 1728), Pachelbelův dům (konec 14. st., goticko-renesanční, místo zavraždění vévody Albrechta z Valdštejna 25.2.1634, dnes Muzeum), dóm sv. Mikuláše (13. st., trojlodní románská bazilika, možnost výstupu na věž, přístupná krypta s informacemi pohřbívání na Chebsku), kostel sv. Václava (dominikánský klášter, r. 1294), kostel sv. Bartoloměje (špitální kostel řádu Křižovníků, r. 1414), hrad (zal. švábskými kolonisty poč. 12. st., přebudován Fridrichem Barbarossou na císařskou falc, unikátní románsko-gotická patrová kaple sv. Erharda a Uršuly z poč. 13. st. falc, přístupná Černá věž ze sopečného tufu s cihlovou nástavbou); barokní opevnění a zahrady, městská sýpka; Západočeská  galerie pozoruhodná sbírka českého výtvarného umění 20. st. (zastoupeni mj. Preisler, Hudeček, Guttfreund, Čapek, Holan, Špála, Štyrský, Filla, Zrzavý, Toyen, Šíma, Lhoták, Medek, Istler, Malich, Boštík aj.); volný program, odjezd do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi