SLEZSKO III: středověké kostely, kláštery a historická městečka | ARS VIVA cesty za uměním

SLEZSKO III: středověké kostely, kláštery a historická městečka

Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Gościszów, Bolesławiec, Grodziec, Legnica, Lubiąż, Środa Śłąska, Stary Zamek, Sobotka, Strzelce, Wierzbna

TERMÍN: 18. - 19. září 2021 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2721

CENA: 3 600 Kč       se slevou 3 500 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní (4* hotel v historickém centru Legnice na břehu řeky Visly, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi, bazén ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 18.9.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin, možnost přistoupení na trase - Gryfów Śląski renesanční kostel sv. Hedviky (1512-42, později opravovaný; manýristický oltář z r. 1612, kaple Schaffgotschů s epitafem, po r. 1545) Lwówek Śląski válkou poničené město s mimořádnými středověkými památkami: kostel Nanebevzetí P. Marie (západní část románská z let 1233-38, doplněná bohatým raně gotickým portálem, jinak převážně pozdně gotická stavba, v interiéru změněná přestavbou v letech 1863-66), radnice uprostřed rynku (arch. W. Roskopf, interiéry s krouženými klenbami připomínají klenbu Vladislavského sálu v Praze), raně gotický bývalý klášterní kostel sv. Františka (1270-80, většina kleneb z přelomu 15.-16. st.) Gościszów kvalitní pozdně románský kostel P. Marie (1. pol. 13. st., přestavěn v 16. st., pietně zachovány románské části a detaily; v interiéru pozoruhodné detaily závěrových stěn, pozdně gotické pastoforium, renesanční empora a hlavní oltář; prohlídka podle možností) Bolesławiec po válce rekonstruované historické město; náměstí s renesanční radnicí a štítovými domy, pozdně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Mikuláše (15. st., kvalitní barokní výbava) Grodziec hrad a zámek (špičková pozdně gotická knížecí stavba na návrší, převážně 1473-88, nutný pěší výstup) Legnica válkou poničené město s významnými památkami: hlavní kostel sv. Petra a Pavla (novogotická vnější úprava z let 1892-94 zakrývá autentický interiér převážně ze 14. st. s gotickými, renesančními a barokními prvky výbavy), evangelický kostel P. Marie (1362-68, přestavba 1450-68 a na poč. 19. st.; ext.), jezuitský kostel sv. Jana Křtitele (arch. Kryštof a K.I. Dientzenhofer, 1714-27, prvořadá stavba dynamického baroka ve Slezsku, na boku starší mauzoleum slezských Piastovců, 1677-79), hrad a zámek (ext., významné piastovské sídlo, v současné goticko-renesanční podobě, poničen za války a rekonstruován v barokní sjednocující úpravě); ubytování

neděle 19.9.

Legnica - Lubiąż významné kulturní centrum Dolního Slezska, bývalý klášter cisterciáků - nejrozsáhlejší klášter na území Polska, klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie (1307 - 3. čtvrtina 14. st., pozdější úpravy, současný klášter převážně barokní z let 1681-1720, několik sálů má vynikající štukovou a malířskou dekoraci, mj. M. Willmanna, původ. barokní mobiliář kostela dnes z větší části deponován) Środa Śłąska (Slezská Středa) jednoho z největších archeologických nálezů v dějinách Polska (tzv. Pokladu ze Středy), město s cihlovými hradbami a gotickou radnicí na rynku, rodiště litomyšlského biskupa Jana ze Středy (kancléř a rádce Karla IV.); cihlový gotický farní kostel sv. Ondřeje (loď po r. 1248, chórová část 1378-88, samostatná zvonice), klášterní kostel Povýšení sv. Kříže; předměstský kostel Narození P. Marie (ext., pozdně románská stavba z cihel) Stary Zamek kostel sv. Stanislava (autenticky zachovaná stavba na přelomu románského slohu a rané gotiky, pozdně románský portál s nejstarší dochovanou sochou sv. Stanislava) Sobotka historické město se dvěma kostely (spojovány s klášterní dílnou v nedalekých Górkach): pozdně gotický kostel sv. Anny (starý chór, v nedokončeném interiéru jsou nadživotní pozdně gotické sochy z doby kol. r. 1500, zřejmě převezené z vratislavského kostela Panny Marie na Písku); kostel sv. Jakuba (v současné podobě pozdně gotický a barokní na románských základech, interiér podle možností) Strzelce kostel Všech svatých (poč. 14.-15. st., cenné gotické nástěnné malby v chóru) Wierzbna dvouvěžový kostel Nanebevzetí P. Marie (kol. r. 1200, jedna z mála čistě románských staveb ve Slezsku); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek