ROMÁNSKÉ KOSTELY VELKÉ PRAHY | ARS VIVA cesty za uměním

ROMÁNSKÉ KOSTELY VELKÉ PRAHY

Přední Kopanina, Řepy, Krteň, Řeporyje, Butovice, Záběhlice, Hostivař, Kyje, Prosek, Dolní Chabry

TERMÍN: 5. září 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2720

CENA: 690 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 5.9.

odjezd z Prahy v 08:00 hodin PŘEDNÍ KOPANINA kostel sv. Máří Magdaleny (1. pol. 12. st., přestavěn v 16. st.) ŘEPY kostel sv. Martina (polovina 12. st., ve 13. st. přistavěna věž, dále upravován v 18. a 19. st.) KRTEŇ kostel sv. Petra a Pavla (první třetina 13. st., rozšiřován v 16.-18. st., dochovány pozdně románské malby z konce 13. st. - Křest Kristův, Obětování v Chrámu, Josefův sen a další) ŘEPORYJE kostel sv. Petra a Pavla (polovina 12. st., ve 13. st. přistavěna hranolová věž, v 18. st. razantně barokně přestavěn, novorománská přestavba v 19. st.)  BUTOVICE kostel sv. Vavřince (11. st., rozšířen v 16. st., v 18. st. barokizován, zachována románská okna) ZÁBĚHLICE kostel Narození P. Marie (12. st.) HOSTIVAŘ kostel Stětí sv. Jana Křtitele (polovina 13. st., dochovaný gotický portál, v apsidě původní malby, restaurované na počátku tohoto století) KYJE kostel sv. Bartoloměje (13. st., jeden z nejlépe v Praze dochovaných kostelů „pevnostního“ typu s masivní věží, dochovány gotické nástěnné malby s výjevy ze života sv. Máří Magdaleny, dále řada biskupů a výjev Ukřižování) PROSEK trojlodní bazilika sv. Václava (přelom 11. a 12. st., goticky upraven po husitských válkách, r. 1572 přistavěna renesanční předsíň, zvonice z 18. st., pouze exteriér) DOLNÍ CHABRY kostel Stětí sv. Jana Křtitele (polovina 12. st., v apsidě dochované románské malby ze 13. st.  - Kristus v mandorle, mariánský cyklus, průvod apoštolů); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek