KUTNÁ HORA město umění a památka UNESCO

Jakub u Kutné Hory, Malín, Sedlec

TERMÍN: 8. květen 2019 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2719

CENA: 790 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 8.5. 

odjezd z Prahy v 07:30 hodin

JAKUB u Kutné Hory románský kostel sv. Jakuba (ojediněle dochovaný kostel s bohatou sochařskou výzdobou, r. 1165) MALÍN kostel sv. Jana Křtitele (románský, ze 12. st.), kostel sv. Štěpána (románský, přestavěn ve 14., 15. a 17. st.) SEDLEC cisterciácký kostel Panny Marie (1290-1300, raně gotická pětilodní bazilika, přestavěn v duchu barokní gotiky 1700-07, arch. P.I. Bayer a J.B. Santini) KUTNÁ HORA kostel sv. Barbory (zal. kolem r. 1380 jako hornický chrám, několik stavebních etap: mj. 1380-1403 P. Parléř, 1481-89 mistr Hanuš, 1489-1506 M. Rejsek, 1507-09 Rejskův pokračovatel, 1512-32 B. Ried, 1540-47 zaklenuto dle návrhu B. Rieda; pozdně gotické nástěnné malby - Mistr Smíškovské kaple), kaple Božího Těla (kolem r. 1400), bývalá Jezuitská kolej (postavena před pol. 17. st. za účasti stavitele D. Orsiho, terasa s barokními sochami světců, dnes České muzeum výtvarného umění), Hrádek (poč. 14. st., původně šlechtický dvůr, znovu vystavěn 1485-1505, kaple sv. Václava s nástěnnými malbami, renesanční strop z r. 1493), Kamenný dům (1485-95, upraveno r. 1839, regotizace 1900-02, expozice Měšťanská kultura v 17.-19. st.), kamenná kašna (huť M. Rejska, 1493-95), kostel sv. Jakuba (1330-1420, obrazy, mj. H. Elfeldar r. 1515, K. Škréta r. 1673; oltář J. Riedl, r. 1678), Vlašský dvůr (původně mincovna a král. sídlo, zal. koncem 13. st. za Václava II., rozšířen 1390-1400 Václavem IV., renesanční přestavba mincmistrovského domu), kostel sv. Jana Nepomuckého (arch. F.M. Kaňka, 1734-52), Sankturinovský dům (gotický, barokně přestavěný, věž s krouženou hvězdovou klenbou), klášter Voršilek (arch. K.I. Dientzenhofer, 1733-43, centrální eliptické schodiště sklenuto kupolí s původ. freskami, klášterní kaple podle návrhu arch. B. Ohmanna, 1898-1901); kostel P. Marie na Náměti (zal. 14. st., presbytář zaklenut po požáru r. 1470, síňové trojlodí po r. 1509, kazatelna W. Roskopfa a Mistra Augustina, pozdně gotické oltáře), kostel Nejsvětější Trojice (kolem r. 1400, síňové trojlodí); volný program - možnost návštěvy Českého muzea výtvarného umění (v bývalé Jezuitské koleji, otevřeno r. 2010, stálá sbírka českého umění a termínované výstavy); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://www.unesco-czech.cz/kutna-hora/predstaveni/
https://pamatkovykatalog.cz/sv.barbora
https://pamatkovykatalog.cz/sv.jakub
https://pamatkovykatalog.cz/sv.jana
https://pamatkovykatalog.cz/klastervorsilek
https://pamatkovykatalog.cz/pannamarie
https://pamatkovykatalog.cz/sv.stepan
https://pamatkovykatalog.cz/nejsvetejsitrojice
http://whc.unesco.org/en/list/732
www.gask.cz
https://www.cms-kh.cz/
http://www.nadaceunescokh.cz/cs/

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi