105 let BAUHAUSU - Dessau a nové Muzeum | ARS VIVA cesty za uměním

105 let BAUHAUSU - Dessau a nové Muzeum

WITTENBERG M. Luthera, P. Melanchthona a L. Cranacha, LIPSKO a malebné TORGAU

TERMÍN: 9. - 11. srpen 2024 (3 dny) POSLEDNÍ 2 MÍSTA ČÍSLO ZÁJEZDU: 2624

ubytování na vyžádání

CENA: 8 900 Kč       se slevou 8 800 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Wittenberku -pár minut pěšky od historického jádra města; příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 900 Kč),2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi ad., odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic A30 = 210 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic A30 pro osoby nad 70 let (v době konání zájezdu) = 360 Kč. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 9.8.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin (po dohodě možnost přistoupení na trase) LIPSKO /LEIPZIGnejstaršíosada zmiňována již v 7. st., r. 1015 postaven německý strážní hrad, r. 1165 udělena městská práva, od r. 1409 sídlo univerzity; v Lipsku působil např.  M. Luther, J.S. Bach, narodil se zde R. Wagner a Fr. Schiller, studoval J.W. Goethe; centrum polygrafického průmyslu a již několik století významné veletržní město;krátká zastávka u Památníku Bitvy národů (ext., arch. B. Schmitz, C. Tyjeme, 1898-1913); děkanský kostel (arch. A. a B. Schulzovi, vysvěcen r. 2015); historické jádro: hlavní náměstí se Starou radnicí (1556-57), renesanční Stará váha (arch. H. Lotter, r. 1555, městský tržní dům) a raně barokní Stará burza (678-87, přestavěná na koncertní síň); Augustus Platz: Budova Nového Gewandhausu (r. 1981), kostel sv. Mikuláše (románské základy z pol 12. st., přestavěn v pozdní gotice r. 1520 a dále ve všech stavebních epochách až do klasicismu, největší varhany v Německu), Speckshof ojedinělá obchodní galerie (1908-28), Mädler Passage nejstarší obchodní pasáž města v Auerbachshofu (r. 1530, upravena v renes. stylu r. 1625, dále kolem r. 1912);pomník J.W. Goetha, Romanus a Frege Haus (barokní měšťanské domy z počátku 18. st.), pozdně gotický kostel sv. Tomáše (zal. augustiniány v letech 1212-22, přest. v 15. st., v 16. st. vestavěny empory, věž z r. 1702; v r. 1539 vystoupení M. Luthera, hrob J.S. Bacha - působil zde 27 let), pomník J.S. Bacha (C. Seffner, r. 1908), Bosehaus (renesanční měšťanský dům z 16. st., rozšířený v 18. st., bývalý pensionát - za studií zde bydlel T. G. Masaryk), Neues Augusteum - Paulinum (univerzitní kaple, arch. E. van Egeraat, r. 2007-15); volný program, možnosti prohlídky: Egyptské muzeum Lipské univerzity (jedinečná sbírka cca 7 000 předmětů ze všech období egypt. historie); Muzeum výtvarných umění (vynikající kolekce německých mistrů, mj. největší sbírka L. Cranacha, dále např. J. van Eyck, R. van der Weyden, Rembrandt, Rubens, F. Hals, Tintoretto, aj., kvalitní sochařská sbírka, mj. A. Rodin, A. Canova a další); na severu města továrna BMW (podle čas. možností, ext., arch. Zaha M. Hadid, 2003-05, v r. 2006 oceněna Stirlingovou cenou za architekturu) LUTHERSTADT-WITTENBERG ubytování u původních městských hradeb v pěším dosahu historického centra města

sobota 10.8.

LUTHERSTADT-WITTENBERG - DESSAU r. 1925 se z Výmaru do Dessau přemístila pokroková vysoká škola umění a řemesel, tzv. Bauhaus, pro níž bylo hl. ideou sloučení umění a průmyslu v jeden celek - vytvoření nové estetiky, která ovlivnila celou meziválečnou Evropu a po 2. sv. válce významně zasáhla i USA: školní budova Bauhausu památka UNESCO (arch. W. Gropius, 1925-26, nejslavnější stavba své doby, školní a obytné prostory, ateliéry a dílny racionálně rozmístěny pod jednou střechou; r. 1945 poničeno při bombardování, 1975-76 opraveno); zcela nově otevřené (září 2019) Bauhaus Museum Dessau (barcelonský arch. G.H. Zabala, největší kolekce předmětů z produkce BAUHAUSU na světě na ploše 2 100 m2, aktuální výstava, podrobně www.bauhaus-dessau.de; tzv.mistrovské domy(arch. W. Gropius, 1925-26, vily a dvojdomky pro učitele Bauhausu: Klee, Kandinskij, Muche a Schlemmer, přístupné interiéry s původním mobiliářem), Kornhaus výletní restauracena břehu Labe zahrnuje kavárnu, pivnici, taneční sál - vše v jednoduchém architektonickém stylu (ext., arch. C. Fieger, H. Bauthe, 1929-30, v r. 1996 drobná renovace, funguje dodnes); Úřad práce (arch. W. Gropius, 1927-29), experimentální sídliště Törten (arch. W. Gropius, 1926-28, řadové domky, pětipodlažní budova Konzumu - nejvyšší objekt sídliště Törten), nájemní domy v Törten (arch. H. Meyer, 1928-30) LUTHERSTADT-WITTENBERG Melanchthonovo gymnázium na severním předměstí (ext., arch. F. Hundertwasser, r. 1999); volný program

neděle 11.8.

LUTHERSTADT-WITTENBERG historické město na Labi v Sasku-Anhaltsku, r. 1293 získalo městská práva, v letech 1422-1547 rezidence saských kurfiřtů z rodu Wettinů - doba největšího rozkvětu města; od r. 1508 zde působil kterém Martin Luther (1483-1564), v r. 2017 oslavilo 500. výročí od počátku reformace; všechny památky na M. Luthera a Philipa Melanchthona, „otce“ německé reformace, jsou od r. 1996 na seznamu UNESCO; Collegium Augusteum původní klášter augustiniánů-poustevníků, dále univerzita (zal. r. 1502 saským kurfiřtem Fridrichem III. Moudrým), renesanční přestavba 1564-83, dnes Muzeum reformace (v komplexu je i Lutherův dům, v němž v letech 1524-44 bydlel), www.martinluther.de; Melanchthonův dům(r. 1536, expozice o životě „praeceptora Germaniae“), Stará univerzita (v 19. st. přestavěna na kasárna); náměstí: domy z 16. st., renesanční radnice (jedna z nejhezčích a největších v Německu, 1524-40), kostel P. Marie (raně gotická věž, pozdně gotická loď a chór, tzv. reformační oltář od Lucase Cranacha st. a ml. - r. 1547, křtitelnice H. Vischer, r. 1457), Cranachův dům (rozlehlý objekt z let 1513-50, kde L. Cranach st. žil, pracoval a zřídil malířskou školu), zámek postavený za Fridricha III. Moudrého (za pruské vlády přestavěn na citadelu, r. 1819), zámecký kostel (okolo r. 1500, na jeho severní vrata přibil M. Luther 31.10.1517 svých 95 tezí, v chóru pohřbeni Luther i Melanchton; hroby kurfiřtů Fridricha III. Moudrého z r. 1527, Johanna Stálého z r. 1532 od norimberských sochařů P. Vischera st. a ml.); volný program, možnosti prohlídky: Městské historické muzeum (v bývalé zbrojnici), nový park Luthergarten na přilehlých valech, historické informační centrum v bývalém františkánském kostele (multimediální expozice), Lutherův dub na východním okraji města na místě, kde Luther spálil papežskou bulu, hrozící mu klatbou TORGAU zcela nově opravené malebné historické město na západním břehu Labe, správní centrum oblasti Severní Sasko; na místě slovanského sídliště TURGUO, později dřevěný a kamenný hrad střežící brod přes řeku; místo setkání americké a Rudé armády na Labi (25.4.1945); procházka po historickém jádru města: Schlossstrasse a Baeckerstrasse - několik opravených cenných měst. domů (14.-17. st.), Marktplatz: renesanční radnice (jedna z nejkrásnějších v regionu, r. 1579), kašna; got. halový kostel Stadtkirche S. Marien (od r. 1220, dále pozdní gotika 15. st., renesanční náhrobky, barokní oltář G. Simonetti); Zeughaus (15.-16. st., přestav. 1878); nad řekou na skále renesanční zámek Hartenfels (ext.): zámecký příkop (žijí zde tři medvědi hnědí), dobře zachovalé opevnění; poč. stavby r. 1485, dále 1533-35; cenná renes. zámecká kaple (arch. N. Gromann, od r. 1544); nábřeží Labe - pozůstatek pylonu starého mostu (od 16. st., zničen v dubnu 1945); volný program; odjezd do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi