SLANÝ A SLÁNSKO srdce středověké sakrální architektury | ARS VIVA cesty za uměním

SLANÝ A SLÁNSKO srdce středověké sakrální architektury

LEVÝ HRADEC, HOLUBICE, BUDEČ, ŽELENICE, TŘEBÍZ, PANENSKÝ TÝNEC, PŘELÍC, SMEČNO, ČERNOVIČKY

TERMÍN: 13. květen 2023 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2623

CENA: 790 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.sobota 13.5.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - LEVÝ HRADEC kostel sv. Klimenta (gotický na místě románské rotundy, v interiéru gotické nástěnné malby ze 14. st.) HOLUBICE rotunda Narození P. Marie (1. pol. 13. st., možná se starším jádrem, dvě apsidy, v interiéru zbytky gotických maleb ze 14. stol. st.) BUDEČ kostel sv. Petra a Pavla (rotunda s pozdější věží, v jádře z 10. st., velmi pravděpodobně nejstarší stojící stavba u nás) ŽELENICE kostel sv. Jakuba staršího (jeden z mnoha románských kostelů na Slánsku, presbytář gotický, dřevěná zvonice patrně ze 17. st.) SLANÝ město gotického původu v místě osady ještě staršího původu, na náměstí barokní radnice radnicí (v jádru starší), Pražská brána, gotický děkanský kostel sv. Gotharda (14. st., starší románské jádro, gotický krov), klášterní kostel Nejsvětější Trojice (goticko-renesanční z r. 1581, barokně přestavěný, uprostřed lodi Loretánská kaple) TŘEBÍZ vesnická památková rezervace - hodnotný urbanistický celek s dochovanou lidovou architekturou, některé objekty muzeálně upravené (Cífkův statek, rodný dům Václava Beneše Třebízského) PANENSKÝ TÝNEC rozsáhlá zřícenina klášterního kostela klarisek (z doby okolo r. 1400, zachováno torzo gotického portálu, gotických oken, kleneb) PŘELÍC kostel sv. Petra a Pavla (další z románských kostelíků na Slánsku - románské zdivo jako obvykle je zachováno jen v lodi, gotický presbytář se žebrovou klenbou, samostatně stojící dřevěná zvonice patrně ze 17. st.) SMEČNO městečko s renesančním zámkem - součástí je kaple sv. Anny ve stylu pozdní gotiky, renesanční děkanský kostel Nejsvětější Trojice (s pozdně gotickými detaily, před r. 1587; z té doby také varhany - patrně nejstarší u nás, ostatní výbava raně klasicistní, mj. arch. I. Platzer) ČERNOVIČKY kostel sv. Vavřince (loď v jádru románská, dále gotický ze 14. st., v interiéru gotické nástěnné malby z pol. 14. st.); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi