ČESKOBUDĚJOVICKO gotické kostely, památky renesance a „selského baroka“ | ARS VIVA cesty za uměním

ČESKOBUDĚJOVICKO gotické kostely, památky renesance a „selského baroka“

CHELČICE, KRATOCHVÍLE, NETOLICE, HOLAŠOVICE, DOUDLEBY, ŘÍMOV, ZLATÁ KORUNA, HOSÍN, ŠEVĚTÍN…

TERMÍN: 18. - 19. červenec 2020 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2620

NOVÝ TERMÍN

CENA: 2 900 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dvoudenní zájezd s ubytováním a snídaní - bufet (3* hotel Metropol v centru Českých Budějovic, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi, podrobně; příplatek za jednolůžkový pokoj je 800 Kč), dopravu luxusním autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění; podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 18.7.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin CHELČICE pravděpodobné rodiště Petra Chelčického, kostel sv. Martina (románský a raně gotický portál) LOMEC architektonicky pozoruhodný poutní kostel Jména P. Marie s klášterem a bývalou farou (1695-1702, centrální půdorys kostela kombinuje kruh a čtverec, bohatá barokní výbava) KRATOCHVÍLE renesanční letohrádek se zahradou a kostelem sv. Václava (B. Maggi di Arogno, 1580-89; prohlídka dobových interiérů rožmberské letní rezidence, dle možností i kostela Narození P. Marie) NETOLICE městečko s barokními domy a novorománskou radnicí na náměstí, raně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie (barokně upravený), kostel sv. Václava (gotický ze dvou fází z pol. a z konce 13. st.) NĚMČICE kostel sv. Mikuláše (původně raně gotický, portál kol. r. 1240, 1390 upraven ve dvoulodí, pozoruhodná, převážně barokní výbava) STRÝČICE kostel sv. Petra a Pavla (srostlice dvou kostelů z různých gotických fází upravená ve dvoulodí) HOLAŠOVICE kompaktní jihočeská vesnice ve stylu „selského baroka“ (památka UNESCO) DUBNÉ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC kostel Nanebevzetí P. Marie (původně raně gotický, přestavěný 1525, v int. dvoulodí se síťovou klenbou) BORŠOV NAD VLTAVOU gotický kostel sv. Jakuba st. (14. st., přestavěný na konci 15. st., gotické nástěnné malby) ČESKÉ BUDĚJOVICE farní kostel sv. Mikuláše (původně gotický, přestavěný renesančně a zejména barokně v l. 1641-49, arch. F. Canevalle) a 1686-88 (arch. J.A. de Maggi), dominanta města Černá věž; ubytování

neděle 19.7.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - DOUDLEBY raně gotický kostel sv. Vincence (upravený barokně, v sakristii gotické nástěnné malby po r. 1350) ŘÍMOV poutní místo - barokní areál s kostelem sv. Ducha, ambitem a loretánskou kaplí ZÁTOŇ pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele - bohaté architektonické detaily (portál, klenby, 1490-1510) ZLATÁ KORUNA bývalý klášter cisterciáků s kostelem Nanebevzetí P. Marie (významný klášter založen Přemyslem Otakarem II., výstavba mezi koncem 13. st. a koncem 14. st., barokní obnova v 2. pol. 17. st.); prohlídka klášterního chrámu, ambitu, významných prostor kláštera, kaple Andělů strážných a dle možností Opatské kaple ČESKÉ BUDĚJOVICE pokračování prohlídky města: bývalý dominikánský klášter s kostelem Obětování P. Marie (založen současně s městem, chórová část do r. 1300, trojlodí a ambit 1340-70, rozsáhlé plochy nástěnné malby ze 14. a 15. st.), hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a Prokopa (v současné podobě pozdně gotický se síťovou klenbou z r. 1461 a nástěnnými malbami) HOSÍN kostel sv. Petra a Pavla (monumentální novorománská stavba z r. 1900, která jako sakristii zahrnula původní pozdně románský kostelík s pozoruhodnými malbami z doby kol. r. 1340) ŠEVĚTÍN gotický kostel sv. Mikuláše (věžička nad zdvojeným vítězným obloukem, nástěnné malby ze 2. pol. 14. st.) DOLNÍ BUKOVSKO kostel Narození P. Marie (gotický, v 19. st. rozšířený, v interiéru nástěnné malby dat. 1360-70); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi