ITÁLIE města umění VI. - BOLOGNA a EMILIA ROMAGNA

Ferrara, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Rimini

TERMÍN: 27. květen - 2. červen 2019 (7 dnů) POSLEDNÍ 4 MÍSTA ČÍSLO ZÁJEZDU: 2619

pokoje na vyžádání

CENA: 12 900 Kč       se slevou 12 700 Kč
možnost snížené zálohy 3 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 6x ubytování se snídaní (3* hotel v historickém centru Bologni - pár minut pěšky od Piazza Maggiore, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím v budově z 19. st.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného) č. 1) REGGIO, MODENA cena = 900 Kč; č. 2) RIMINI cena = 900 Kč. Cena nezahrnuje poplatek za městskou daň v Bologni.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pondělí 27.5.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, cesta přes Německo a Rakousko do Itálie - BOLOGNA ubytování v historickém středu města

úterý 28.5.

BOLOGNA město založeno v 6. st. př.Kr. jako etruská FELSINA, ve 4. st. př.Kr. sídlo keltského kmene Bójů, od r. 189 římská kolonie BONONIA, významné středověké město na jihu Pádské nížiny, sídlo nejstarší evropské univerzity (zal. r. 1088), bohaté na historické památky, s část. dochovanými středověkými hradbami a věžemi, v centru typické ulice s podloubím a cihlová architektura; nyní hlavní město oblasti Emilia-Romagna, význ. centrum italské gastronomie; historické jádro - dvě sousedící velká náměstí: Piazza Maggiore a Piazza Nettuno se stejnojmennou fontánou od Giambologni, Palazzo Comunale (rozlehlá radnice), Palazzo di Re Enzo (gotický palác), Palazzo del Podestá (od. 13 st., rekonstruovaný v renesančním slohu v r. 1484), věž Arrenga (13. st.), bazilika S. Petronio (14.-15. st., renesanční reliéfy J. della Quercia na nedokončeném průčelí, v int. obrazy malířů boloňská mal. Škola - mj. da Costa, G. da Modena, baladachýn - Vignola, románské kamenné kříže, varhany z 15. st.), Porta Ravegnana - městské věže Torre d. Asinelli (v 97 m, náklon 1,20 m, r. 1109, možnost výstupu na vrchol a vyhlídka na město), Torre Garisenda (v 48 m, náklon 3,20 m), Palazzo dei Banchi (r. 1412, přest. arch. Vignola 1565-68), bazilika S. Stefa­no (pozoruhodný komplex 5 sakrálních staveb 5.-16. st.: S. Vitale e Agricola, Sepolcro di Cristo, křestní kaple, Tempio di Iside, tzv. Pilátova aula, křížová chodba), S. Domenico (13. st., Michelangelo, Pisano, A. di Cambio, F. Lippi); volný program

středa 29.5.

BOLOGNA - RAVENNA původně důležitý římský námořní přístav CLASSIS, od 4.-5. st. sídelní město západořímských císařů a významné centrum raně křesťanské architektury a umění, na konci 5. st. hl. město ostrogótské říše krále Theodoricha: S. Apollinare in Classe jediný pozůstatek bývalého slavného římského přístavu (zal. na zač. 6. st., momument. bazilika, mozaiky v apsidě, římské a raně křesťanské sarkofágy, válcovitá kampanila); Theodorichovo mauzoleum (impozantní hrobka ostrogótského vládce, zemřel r. 526), mauzoleum Gally Placidie (5. st., zbytek pův. kostela S. Croce, kompletně vyzdobeno mozaikami - kolem r. 450), S. Vitale (6. st., monumentální centrála s byzantskými mramorovými sloupy a mozaikovou výzdobou apsidy - císař Justinián a jeho manželka Theodora), S. Giovanni Evangelista (5. st., rekonstruován); baptisteria ortodoxních a ariánů (5.-6. st., mozaiky v kupolích), Piazza del Popolo (Palazzo del Comunale, Palazzetto Veneziano), S. Apollinare Nuovo (6. st., mozaikové pásy na stěnách hl. lodi), Theodorichův palác, Archeologické muzeum (trůn ze slonové kosti z 6. st., mozaiky, architekt. články); S. Francesco (od 5. st.), Tomba di Dante (hrob Danta Alighieri, po vyhnání z Florencie zde žil a zemřel 14. 9. 1321); volný program

čtvrtek 30.5.

BOLOGNA pokračování prohlídky historického centra města: Via Galliera (hl. třída s monumentálními paláci z 15.-18. st.), dóm San Pietro neboli La Metropolitana (zal. ve 2. pol. 12. st., románská kampanila a krypta), středověké uličky a věže Altabella a Prendiparte (12. st. V. cca 60 m), Archeologické muzeum (nálezy z okolí města a Pádské nížiny, villanovská kultura, keramika, bronzy, řecké a římské plastiky, mj. Feidias - hlava Athény, jedinečná sbírka egyptského umění - nová instalace, mj. nádherné reliéfy z obd. Střední a Nové říše - unikátní reliéfy z Haremhebovy hrobky ad.), Palazzo Pepoli (nejnovější muzeum historie města od Etrusků po současnost, zajímavá současná arch. úprava historických interiérů, moderní instalace), Palazzo Poggi - Pinacoteca Nazionale obrazárna s malířskými díly nejlepších představitelů významné boloňské malířské školy 14.-18. st. (nejvýznamnější představitelé L. a A. Carracciové, Q. Reni, Domenichino; dále zastoupeni např. Giotto, Raffael, Tintoretto, Reni, Perrugino aj.), MAMbo - Muzeum moderního a současného malířství (mj. 85 obrazů Giorgia Morandi); výjezd nad Bolognu Santuario della Madonna di San Luca monumentální poutní chrám na vrcholu kopce Guardia (289 m.n.m., téměř 3 800 m dlouhá krytá vzestupná arkádová cesta), tradice procesí od r. 1433 (zal. r. 1674, současná stavba arch. G.G. Monti, dále F.C. Doti a F. Bibiena), výhled na Bolognu, apeninské pohoří a pádskou rovinu BOLOGNA volný program

pátek 31.5.

BOLOGNA volný program; fakultativní výlet č. 1:  REGGIO EMILIA (římské REGIUM LEPIDI) na jedné z hlavních antických římských silnic Via Aemilia, v letech 1409-1796 pod vládou rodu d´Este, dnes centrum prosperující zemědělské oblasti, proslulé výrobou sýrů Parmigiano Reggiano a Grana; Piazza del Monte, Palazzo del Capitano d. Popolo (zal. ve 14. st., přestavba), katedrála (románská stavba s nedokončeným renesančním průčelím - P. Sogari, r. 1555), Musei Civici - Sbírka Spallanzani (kolekce přírodní historie), Galerie Fontanesi (místní malířská škola 15. - 19. st.), Galerie Parmiggiani (užité umění a obrazy od středověku po 17. st., mj. vlámská a španělská malba); zastávka u nové budovy futuristického nádraží AV Mediopadana (arch. S. Calatrava, otevřeno v r. 2013, fascinující stavba ve tvaru průzračné „vlnovky“ ze skla a oceli) MODENA antická římská kolonie na silnici Via Aemilia, v letech 1288-1796 pod vládou rodu d´Este, dnes město spojené s výrobou automobilů Ferrari a Maserati (továrny na předměstí Modeny) a také výtečného octa Aceto balsamico; Muzeum Enzo Ferrari (arch. J. Kaplický, otevřeno v r. 2012), katedrála S. Geminiano (jedna nejkrásnějších románských katedrál v Itálii, zal. v 11. st. hraběnkou Matyldou Toskánskou, stavitel Lanfranco, na hl. portálu i v int. reliéfy z 12. st. - soch. Wiligelmus), Torre Ghirlandia (nakloněná zvonice, 11.-13. st.); volný program BOLOGNA

sobota 1.6.

BOLOGNA volný program; fakultativní výlet č. 2: RIMINI hlavní město provincie Emilia Romagna, za. r. 268 př.Kr., významné římské město na severo-jižní silnici, rodiště slavného filmového režiséra F. Fellini (1920-93, mj. dějiště jeho slavného Amarcordu), největší italské přímořské letovisko, procházka historickým centrem: dvě výjimečně zachované starověké stavby: Augustův triumfální oblouk (r. 27 př.Kr., na konci Via Flaminia) a most Ponte d´Tiberio (z let 14-21, 5 oblouků, zachován v původním stavu - do 90. let 20. st. funkční pro dopravu, nyní pouze pro pěší), kostel Tempio Malatestiano (původně gotický klášterní kostel S. Francesco ze 13. st., v r. 1447 renesanční přestavba vč. v interiéru podle návrhu arch. L.B. Alberti, hrob vládce města Sigismonda Malatesty, freska P. d. Francesca - S. Sigismondo, jedinečná plastická výzdoba interiéru Agostina di Duccio, krucifix Giotto, 1308-12); středověké jádro města: místy odkryta původní římská uliční dlažba, Castello Sigismondo (ext., středověká pevnost vládnoucího rodu Malatestů, renes. úprava za Sigismonda Malatesty, 1437-46, celý komplex nedávno zcela opravený), Teatro Galli, Domus del Chirurgo (rozsáhlá archeologická zóna na ploše 700 m2, antická městská vila z 2. st., mj. nález 150 chirurgických nástrojů, mozaiky); volný program, možnost procházky k moři kolem vyhlášeného secesního Grand hotelu (arch. P. Somazzi, r. 1908, oblíbené místo schůzek F. Felliniho), Casa Museo Fellini (expozice o slavném režisérovi v domě jeho rodiny, dnes sídlo Nadace Fellini), antická aréna u hradeb starého města (2. st., 118 x 88 m) BOLOGNA

neděle 2.6.

BOLOGNA - FERRARA původní sídlo rodu Este s dodnes velmi dobře zachovaným historickým jádrem města; Pa­lazzo dei Diamanti (arch. Rossetti, r. 1492, název podle mramorové bosáže na průčelí v pod. diamant. řezu) v interiéru dnes Pinacoteca Nazionale; volný program, možnost prohlídky: katedrála P. Marie a sv. Jiří (typ lombardské gotiky, od r. 1135, arch. a sochař Nicoló, bohatě plast. zdobené průčelí a portál, int. přest. v 18. st., postranní průčelí - středověké městské tržiště), Castello Estense (vévodský palác, mohutná vodní tvrz, post. r. 1385 vévodou Nicolou III., arch. B. da Novara, od 2. pol. 20. st. částečně slouží jako městský a provinční úřad, dochované reprezentační místnosti s nástěnnými malbami); odjezd do Prahy, příjezd ve večerních hodinách

Zajímavé odkazy:

http://www.comune.bologna.it/
https://www.bolognawelcome.com/
https://www.bolognawelcome.com/en/home/discover/places/architecture-and-monuments/
http://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/
http://www.museibologna.it/
http://www.mambo-bologna.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6eDMA3exQgg
http://www.turismo.ra.it/eng/Homepage
http://whc.unesco.org/en/list/788
https://www.youtube.com/watch?v=X7N6IOtMNUs
http://www.ravennamosaici.it/
http://www.turismo.ra.it/eng/Storytelling/Multimedia/Virtual-tours
https://www.ravennantica.it/
https://www.ferraraterraeacqua.it/
http://www.ferraraterraeacqua.it/en/news/10-reasons-to-visit-ferrara
http://www.palazzodiamanti.it/
http://whc.unesco.org/en/list/733
www.visitmodena.it/
https://musei.ferrari.com/en/modena
http://whc.unesco.org/en/list/827
http://www.musei.re.it/
http://www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it/
https://www.visit-rimini.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TFpNlkbIjS4
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/citta/monumenti

 

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi