SMIŘICE - JOSEFOV - JAROMĚŘ - KUKS a Betlém | ARS VIVA cesty za uměním

SMIŘICE - JOSEFOV - JAROMĚŘ - KUKS a Betlém

barokní klenoty v Horním Polabí

TERMÍN: 28. květen 2022 (1 den) POSLEDNÍCH 6 MÍST ČÍSLO ZÁJEZDU: 2522

CENA: 950 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 28.5.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin - SMIŘICE barokní zámecká kaple Zjevení Páně (arch. K. Dientzenhofer, r. 1713) JOSEFOV pevnostní klasicistní město založené Josefem II. (r. 1780, zachovalý pevnostní systém), bývalý vojenský kostel (1805-11), lapidárium soch M.B. Brauna JAROMĚŘ město zal. v 11. st., ve 14. st. nejmenší královské město v Čechách, historické centrum: cihlový halový kostel sv. Mikuláše (poprvé zmiňován r. 1325, přestavěn v r. 1404, dokončen v 16. st., na počátku 20. st. restaurován arch. J. Mockerem a K. Hilbertem), Wenkeův obchodní dům (arch. J. Gočár, 1910-11, mistrovské dílo z doby formování moderní architektury, první stavba s předsazenou skleněnou fasádou v Čechách), kostel sv. Jakuba (předměstský pozdně gotický kostel) KUKS unikátní lázeňské a špitální středisko založené hrabětem F.A. Šporkem v r. 1694: lázeňská část na levém břehu Labe - několik dochovaných objektů lázeňských domů; na pravém břehu Labe - špitál Milosrdných bratří (barokní budova s dochovanou lékárnou, refektářem a konventní místností), špitální kostel Nejsvětější Trojice s hrobkou Šporků (arch. G.B. Alliprandi, 1707-10), terasa s alegorickými sochami Ctností a Neřestí (M.B. Braun); BETLÉM - skalní plastiky M.B. Brauna v lese: poustevníci Onufrius a Garinus, kající se Maří Magdaléna, Jákobova studna, vidění sv. Huberta a další; návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi