SICÍLIE velký okruh

ostrov umění Kartaginců, Řeků, Římanů a normanských králů

TERMÍN: 3. - 12. květen 2019 (10 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2519

CENA: 26 900 Kč       se slevou 26 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 1 600 Kč; možnost snížené zálohy 6 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Alitalia, via Řím), Praha - Palermo, Katánie - Praha, dopravu klimatizovaným autobusem dle programu, 9x ubytování s polopenzí (3* hotely, 1x 4*, 9x snídaně, 8x večeře - bez první po příletu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) MESSINA, TAORMINA cena = 900 Kč; výlet č. 2) ETNA, CATANIA cena = 900 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby na Sicílii (20 €) - vybere průvodce ARS VIVA na letišti a osobní městský poplatek v některých místech ubytování (7 €).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 3.5.

odlet z Prahy v 17:45 hodin, sraz účastníků v 16:15 hodin na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do PALERMA ve 21:50 hodin; ubytování v centru města (nedaleko Normanského paláce)

sobota 4.5. 

PALERMO původně fénický přístav (8. st. př.Kr.), pak základna Kartaginců, r. 254 př.Kr. dobyto Římany, zlatý věk od 9. do pol. 13. st. (Arabové, Normané, Štaufové); Palazzo dei Normani rozlehlá rezidence normanských králů, dnes sídlo sicilského parlamentu (9.-12. st., v interiéru přístupná Cappella Palatina - palácová kaple Rogera II., r. 1140, kompletně zachovaná původní výzdoba - podlahové mramorové mozaiky, mramorové obklady stěn, nad nimi nádherné mozaikové výjevy, strop v maurském stylu), barokní náměstí Quattro Canti (1608-20); Piazza Pretoria: Fontana Pretoria (toskánský soch. styl, F. Vagherini a C. Camilliani, 1544-55), S. Cataldo (r. 1154, arabsko-normanský styl), La Martorana (r. 1143, v int. nejstarší normanské mozaiky na Sicílii); Národní archeologické muzeum (archeolog. nálezy z oblasti západní Sicílie: Palermo - římské a punské plastiky, architektonické články, mince, kotvy, Segesta, Selinunte - plastická výzdoba řeckých chrámů, chrliče v podobě lvích hlav z Himery, Solunto ad.; znovu otevřené po několikaleté rekonstrukci, 3 podlaží); palermské tržiště s místními produkty a jedinečnou atmosférou (ryby, maso, ovoce, zelenina), katedrála (pův. 6. st., normanský styl 12.-13. st., gotický portál - 15. st., sarkofágy sicilských vládců - Rogera II., Fridricha II., Jindřicha VI. ad., barokní interiér); volný program

neděle 5.5.

PALERMO - CEFALÚ (antický KEPHALOIDION) jedno z nejkrásnějších městeček na Sicílii, procházka od jachetního přístavu podél pobřeží (částečně dochované fénické hradby) k historickému centru: normanská katedrála (od r. 1131, Roger II., zachována nádherná mozaika v apsidě - r. 1148, stupňovitá dispozice, antické sloupy, socha P. Marie - Gagini r. 1533, nové vitráže), původ. rybářský přístav, středověká prádelna, Hosterium Magnum (rezidence Rogera II.), Museo Madralisca (pozoruhodné místní muzeum, archeologická, umělecká a etnografická sbírka; mj. Portrét neznámého muže od A. da Messina, r. 1465); volný program, možnost výstupu na horu nad městem - Rocca di Cefalú (v. 270 m, prehistorické osídlení, starověká, arabská a středověká pevnost, tzv. Dianin chrám - z terasy na severním úbočí nádherná vyhlídka na centrum města a moře, v případě dobré viditelnosti i na Eiolské ostrovy) IMERA slavné řecké město Himera (zal. r. 648 př.Kr., zbytky dórského chrámu Tempio della Vittoria, vybudován v letech 470-60 př.Kr., zničen Kartaginci po dobytí města v r. 409 př.Kr., dochována pouze základna a reliéfní desky se lvími hlavami - vystaveny v Archeologickém muzeu v Palermu) PALERMO volný program

pondělí 6.5.

PALERMO - MONREALE původně benediktinský klášter nad Palermem, nádherná normanská katedrála S. Maria la Nuova (Vilémem II. v letech  1174 -82, bronzová vrata Bonnano Pisano a Barisano z Trani - 12. st., v interiéru unikátní mozaiky na ploše cca 6000 m², hrobky Viléma I., II., Markéty Navarraké ad.), rozlehlá křížová chodba s nádhernými mozaikovými sloupky a reliéfně zdobenými hlavicemi sloupů, studna) SEGESTA (řec. EGESTA, původně elymské město), monumentální řecký chrám v krásné krajině (5. st. př.Kr., dórský řád, nedokončená stavba - unikátní příklad stavebního postupu), divadlo (3.-2. st. př.Kr., nádherný výhled do krajiny a záliv Castellammare), nedávno odkrytá část agory, půdorysy chrámů a obytných domů, hradby, základy raně křesťanských staveb, nekropole, vstupní brána (rekonstrukce) SELINUNTE (řecký SELINUS) významné starov. město, nádherně situované přímo nad mořem a mezi ústími řek Cotone a Modione (od 6. st. př.Kr.), dnes rozlehlý archeologický areál, zahrnující 2 chrámové okrsky, 2 přístavy a samotné město; Collina Orientale posvátný okrsek před městem se třemi chrámy - pomocně označenými E (znovu postavený), F a G (v ruinách po zemětřesení); akropolis opevněné město s velmi dobře dochovanými hradbami - jedinečný příklad obranného systému, dále zachována uliční síť s půdorysy domů, agora s pozůstatky mnoha chrámů); necelý 1 km západně od města chrámový komplex Dia a Deméter Malophoros a místo nekropolí; ubytování u moře

úterý 7.5.

SELINUNTE - AGRIGENTO (řecký AKRÁGAS) Údolí chrámů - impozantní chrámový okrsek s několika stavbami nádherně situovanými na hraně skalní terasy pod starověkým městem (od 6. st. př.Kr.), chrám Héry, chrám Svornosti a Heraklův chrám), dále zbytky monumentálního chrámu Dia Olympského (největší chrám na Sicílii, ležící atlanti) a na něj navazující další posvátný okrsek s výhledem na Vulkánův chrám, comitium, oratorium, starověké a raně křesťanské nekropole, Museo archeologico Nazionale (třetí nejvýznamnější na Sicílii, uchovává místní nálezy - keramika, plastiky, model chrámu Dia Olympského), normanský kostel S. Nicola (od 13. st.) u archeologického areálu řecko-helenistického města (decumanus maximus, obytné domy s mozaikami, starověký vodovodní systém, ext.) PIAZZA ARMERINA - Villa Romana del Casale rozsáhlá starověká římská vila ze 3.-4. st. (původně více než 50 místností, unikátně zachované barevné mramorové mozaiky na podlahách chodeb a místností na ploše cca 3 500 m²: reprezentativní audienční sál - bazilika,  triklinium, soukromé obytné místnosti, pokoje pro hosty, lázně ad.); velkolepé figurální scény, dokumentující soudobý život - mj. výjevy z lázní, lovecké a gladiátorské výjevy, sportující dívky v bikinách, výjevy z řeckých bájí, dekorativní kompozice, dále zachovalé lázně s pecí a hypokaustem, latríny, peristyl, akvadukty, hospodářské budovy RAGUSA elegantní centrum provincie, rozdělené na dvě části - Horní město (tzv. nové) a Dolní město Ragusa Ibla; ubytování v centru města (nedaleko historické části Ragusa Ibla); volný program

středa 8.5.

RAGUSA / Ragusa Ibla město vybudované kolem starobylého sikulského sídliště HYBLA HERAIA, dodnes zachován středověký urbanismus doplněný jedinečnou barokní architekturou; kostel Anime del Purgatorio (17. st.), dóm S. Giorgio (arch. R. Gagliardi, 1744-75, Palazzo Arezzi), Palazzo Donnafugata, S. Giorgio Vecchio (portál z 15. st.), Giardino Ibleo (rozlehlý městský park z pol. 19. st., u vstupu pozůstatky původního starověkého sídliště, několik kostelů a kapucínský klášter, vyhlídky do krajiny) VILLA DEL TELLARO římská venkovská vila ze 4. st., odkryta v r. 1972, zpřístupněna v r. 2008 (částečně zachované jedinečné podlahové mozaiky - velkolepá lovecká scéna) NOTO jedno z nejzajímavějších „barokních“ měst Evropy a „perla“ sicilského baroka - postaveno „na zelené louce“ po zemětřesení r. 1693 na úbočí svahu, terasovitý urbanismus: Porta Reale (O. Angelini, r. 1838), S. Francesco all´Immacolata (arch. V. Sinatra, 1704-48), S. Salvatore (18. st., krásná fasáda), S. Chiara (arch. R. Galiardi, možnost výstupu na věž - výhled na centrum města), katedrála (arch. V. Sinatra, 18. st., přestavěna r. 2004), Palazo Ducezio - radnice (arch. V. Sinatra, r. 1742), opera (r. 1861), S. Domenico (arch. R. Gagliardi, 1737-56), Montevergine (arch. V. Sinatra, 18. st.), Palazzo Ducezio a Palazzo Nicolaci (arch. F.P. Labisi); volný program - SIRACUSA ubytování

čtvrtek 9.5.

SIRACUSA poloostrov Ortigia: Apollónův chrám (6. st. př.Kr., nejstarší dórský chrám na Sicílii), Piazza Archimede (fontána, 16. st.), S. Maria delle Colonne (původně antický chrám bohyně Minervy, 5. st. př.Kr., interiér dělen řec. sloupy, dále barokizován, monumentální řecký kratér, mozaiky z 12. st., A. da Messina), Santa Lucia (v interiéru obraz Pohřeb sv. Lucie - Caravaggio), Fonte Aretusa (pramen sladké vody na mořském břehu, legenda o nymfě Aretuse), vyhlídka na pevnost Castello Maniace, poutní kostel Madonna d. Lacrime (moderní dominanta města, vybudovaného na místě zázraku slzící P. Marie); Museo archeologico Nazionale Paolo Orsi (nová rozsáhlá expozice, archeolog. nálezy z oblasti východní Sicílie: oblast Siracusa, Megara Hyblaea, Pantalica, nálezy z jednotlivých řeckých osad západní a jižní Sicílie, rekonstrukce chrámů - modely, plastiky, keramika ad.), katakomby a kostel S. Giovanni (od 4. st., krypta S. Marziana); archeologický areál (park): řecké a římské divadlo, oltář Hierona II., agora, starověký kamenolom, nekropole CASTELLO EURIALO starověká vojenská pevnost chránící Syrakusy propojená s městem 8 km dlouhými hradbami (od 5. st. př.Kr., součást městského opevnění, systém kasemat, obranných příkopů a věží, nádherná vyhlídka na Syrakusy a další starověká města Thapsos a AugustA) SANT´ALESSIO SICULO ubytování přímo u moře SANT´ALESSIO SICULO volný program

pátek 10.5.

SANT´ALESSIO SICULO volný program; fakultativní výlet č. 1: MESSINA (ant. ZANKLÉ, chalkidská kolonie) strategicky a historicky velmi významné přístavní město u stejnojmenné úžiny (trajektové spojení s Apeninským poloostrovem a Eiolskými ostrovy); ve středověku jedno z prvních míst, odkud odplouvali křižáci do oblasti Syropalestiny, několikrát vážně poškozeno (zemětřesení r. 1908, nálet během 2. sv. války r. 1943); Museo Reggionale (významná sbírka středověkého, renesančního a barokního umění od byzantské doby do 18. st.; mj. nálezy z byzantských a normanských nekropolí, hodnotná mal. a sochařská sbírka - např. A. da Messina, Caravaggio, Della Robia, Gagini), dóm (zal. ve 2. pol. 12. st., po poškození rekonstruován, částečně doch. původní interiér, pokladnice, zvonice s neobvyklým orlojem), Oriónova fontána (florentský sochař  Fra Giovani Angelo da Montorsoli, 2. pol. 16. st.), zastávka nad městem - vyhlídka na přístav a bájné výběžky Skylla a Charybda TAORMINA nejvyhledávanější letovisko na Sicílii, romanticky situované na horském úbočí nad mořem - městské paláce a vily v bohaté subtropické vegetaci; Teatro Greco (od 3. st. př.Kr. Hieron II., nejznámější na Sicílii, zachovalá orchestra, části scenae frons, výhled na město a Etnu), S. Caterina (17. st., zbytek římského odeionu v interiéru a za kostelem), gotické šlechtické paláce (Palazzo Duca di S. Stefano, 15. st.), S. Nicola (13. st.), katedrála (románsko-got. stavba, uprav. v 16.-18. st.); volný program SANT´ALESSIO SICULO

sobota 11.5.

SANT´ALESSIO SICULO volný program; fakultativní výlet č. 2: KATÁNIE / CATANIA správní centrum východní Sicílie a druhé největší město ostrova zal. iónskými přistěhovalci již v r. 729 př.Kr. na místě pův. Sikulské osady; obnoveno ve vrcholně barokní podobě po zničujícím zemětřesení v r. 1693 (arch. Vaccarini); městské tržiště S. Agata (uličky zaplněné stánky s místními produkty - ryby, ovoce, zelenina, masné výrobky atd.), historické centrum - Piazza del Duomo: fontána (r. 1730, slon nesoucí egyptský obelisk), dóm zal. r. 1094 v normanském slohu, přestav. ve 12. st., dále arch. Vaccarinim v letech 1736-58; apsida z černé lávy 11. st., Cappella d. Madonna (římský sarkofág z Izmiru a ostatky představitelů aragonské dynastie), kaple sv. Agáty, patronky města (relikviář světice - G. di Bartolo, r. 1376); S. Agata alla Badia (arch. Vaccarini, 1748-67), radnice (od r. 1695, přestav. Vaccarini v r. 1741); Porta Uzeda (r. 1696), Castello Ursino (pevnost Fridricha II. z r. 1240, později sídlo aragonských králů), římské divadlo a odeon (jedinečný archeolog. areál - řecké divadlo z 5. st. př.Kr., přestavěné ve 2. st.; zachovalé podzemní spojovací chodby, malé muzeum, přístupný jeden z bytů, vestavěných do hlediště divadla), S. Nicoló (na místě starověké akropole, nejdelší kostel na Sicílii - 105x42 m, arch. Contini a Battaglia, 1687-1735), Teatro Massimo Bellini (1873-90) ETNA výjezd autobusem po silničce vinoucí se po jižním úbočí Etny -  postupně se proměňující krajinou od přímořské vegetace přes území úrodné půdy (ovocné sady, vinice) a pás smíšených lesů do výšky cca 1 900 m n.m. k Rifugio Sapienza - podle aktuálních klimatických a bezpečnostních podmínek: možnost procházky po obvodu Cratere Silvestrini (důsledek erupce r. 1892), výhledy do krajiny, ochutnávka místních produktů - nebo výjezd lanovkou do výšky 2 900 m n.m. (jízdné není v ceně zájezdu) - cca 50 min. procházka s horským průvodcem okolo kráterů, vyhlídka na lávová pole z r. 2002 a hl. krátery Etny (v. cca 3 300 m n.m.) a na místa posledních sopečných erupcí SANT´ALESSIO SICULO

neděle 12.5.

SANT´ALESSIO SICULO transfer na letiště do Katánie, odlet do Prahy v 11:50 hodin (via Řím), přílet do Prahy v 16:55 hodin

Zajímavé odkazy:

http://www.visitsicily.info/en/discover/art/
http://whc.unesco.org/en/list/832
http://whc.unesco.org/en/list/1024
http://whc.unesco.org/en/list/831
http://whc.unesco.org/en/list/1200
https://whc.unesco.org/en/list/1487
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1164
https://www.youtube.com/watch?v=bTJyAgQXobQ
https://radiozurnal.rozhlas.cz/zivot-i-smrt-fridricha-ii-dodnes-obestiraji-tajemstvi-6277182
https://mediaevalmusings.wordpress.com/2013/01/08/under-the-heel-of-the-boot-the-normans-in-southern-italy/

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi