RAKOVNICKO A KRALOVICKO románská a gotická architektura | ARS VIVA cesty za uměním

RAKOVNICKO A KRALOVICKO románská a gotická architektura

Kněževes, Senomaty, Rakovník, Rousínov, Krakovec, Kožlany, Kralovice, Potvorov, Kozojedy

TERMÍN: 21. květen 2022 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2422

CENA: 850 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 21.5

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - KNĚŽEVES kostel sv. Jakuba st. (ext., středověký původ, v současné podobě převážně barokní; zachovaný vodní příkop) SENOMATY poměrně velký gotický kostel sv. Vavřince (14. st, zaklenutý i v lodi žebrovou klenbou, poukazuje na někdejší význam sídla) RAKOVNÍK významné historické město s podélným náměstím, barokní radnicí a částečně zachovaným opevněním - Pražská brána a tzv. Vysoká věž (obě z doby kolem r. 1520), kostel sv. Bartoloměje (východní část ze 2. pol. 14. st., trojlodí druhá pol. 15. st. - poč. 16. st., interiér upraven novogoticky J. Mockerem v 80. letech 19. st. - odkryty nástěnné malby ze závěru 14. st., bohatě zdobená kazatelna z r. 1504), hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice (arch. italský mistr Valentin, 1585-88, gotická kružbová okna) ROUSÍNOV jednoduchý gotický kostel Narození P. Marie (barokní úprava, dominantní věž), zachovaná vesnice se starými statky a řadou roubených chalup; pozdně gotický hrad Krakovec (založen v době Václava IV., svérázný příklad pozdní gotiky, dnes dobře zachovalá malebná zřícenina) KOŽLANY kostel sv. Vavřince (v jádru gotický ze 2. pol. 14. st., pozdně barokní úprava, věž, v presbytáři a na vítězném oblouku zachovány gotické nástěnné malby) KRALOVICE velkorysý renesanční kostel sv. Petra a Pavla (vystavěn Floriánem Griespeckem z Griesbachu, 1575-81, v místě starší sakrální stavby, částečně cihlový se sgrafitovou omítkou, v interiéru mj. pozoruhodné renesanční klenby - hrobka Griespecků); poutní areál v Mariánské Týnici (podle časových možností krátká zastávka) POTVOROV kostel sv. Mikuláše (jeden z náročně řešených románských tribunových kostelů z poč. 13. st., řada architektonických detailů - portál, sloupek tribuny aj., pozdně románské nástěnné malby) KOZOJEDY kostel sv. Mikuláše (původně gotický, r. 1727 přestavěn z iniciativy plaského opata Evžena Tyttla podle staršího projektu J.B. Santiniho); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi