LOUNY a LOUNSKO středověké kostely a další památky | ARS VIVA cesty za uměním

LOUNY a LOUNSKO středověké kostely a další památky

KLOBUKY, PERUC, ČERNOCHOV, SLAVĚTÍN, DOBROMĚŘICE, BEDŘICHŮV SVĚTEC, ŽELKOVICE, LIBČEVES…

TERMÍN: 27. červen 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2220

CENA: 700 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 27.6.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - KLOBUKY v letech 1899-1909 působiště Jindřicha Šimona Baara (1869-1925) kostel sv. Vavřince (1729-36, barokní s pozdějšími úpravami), tzv. Kamenný muž (keltský menhir) PERUC kostel sv. Petra a Pavla (1724-25, kvalitní barokní mobiliář), barokní zámek (1760-70, ext.), novorenesanční radnice, Boženina studánka a Oldřichův dub ČERNOCHOV kostel sv. Václava (gotický v pozoruhodné barokní úpravě z let 1772-79, v sakristii gotické nástěnné malby se svatováclavským cyklem) SLAVĚTÍN kostel sv. Jakuba st. (velká románsko-gotická stavba, 13.-14. st., celý presbytář pokrývají gotické nástěnné malby, pozdně gotický krov) LOUNY založením středověké město s hradbami (Žatecká brána) a monumentálním chrámem sv. Mikuláše (přední pozdně gotická stavba postavená v letech 1520-38 hutí Benedikta Rieda); volný program - možnost občerstvení nebo prohlídka dalších památek: pozdně gotický kostel Matky Boží na Pražském předměstí (15. st.), hřbitovní kostel sv. Petra na Žateckém předměstí (původně románský, upraven ve 14. a 15. st.) a kostel Čtrnácti Sv. pomocníků (barokní) DOBROMĚŘICE kostel sv. Matouše (ze 2. pol. 13. st., upraven pozdně goticky, nově odkryty rozsáhlé plochy gotických nástěnných maleb) BEDŘICHŮV SVĚTEC kostel sv. Jakuba (románská loď ze 13. st., gotický presbytář s odkrytými úseky gotické a renesanční malby) ŽELKOVICE románská, rotunda sv. Petra a Pavla (r. 1230) LIBČEVES románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele (1220-30, pozdně gotický presbytář) SMOLNICE kostel sv. Bartoloměje (pozoruhodná gotická stavba vybudovaná po r. 1380, barokně přestavěná věž); v případě možností prohlídka novorenesančně upraveného statku čp. 4 (návrh A. Wiehl, sgrafita M. Aleš, odlitky J.V. Myslbeka); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi