KŁODZKO - NYSA - JAVORNÍK památky česko-polského pomezí

a PACZKÓW, OTMUCHÓW, HAJDUKY NYSKYE, STARÁ ČERVENÁ VODA, BERNARTICE, LĄDEK-ZDRÓJ…

TERMÍN: 22. - 23. červen 2019 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2219

CENA: 2 900 Kč       se slevou 2 800 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní (3* hotel v centru Nisy, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 800 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky...


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 22.6.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, možnost přistoupení na trase (Hradec Králové, Náchod) KŁODZKO významné centrum na místě hradiště (vybudované českými knížaty), historické centrum: most sv. Jana, gotický kostel Nanebevzetí P. Marie (barokní výbava, náhrobek Arnošta z Pardubic z parléřovské dílny); mohutná barokní pevnost nad městem (17.-18. st., bastiony, kasematy, termínované expozice,  vyhlídky na město a krajinu) PACZKÓW historické město se zachovalými středověkými hradbami (nedávno opravené a částečně přístupné), kostel sv. Jana Evangelisty (gotický a pozdně gotický, renesančně upravený) OTMUCHÓW město se zámkem v místě staršího gotického hradu (renesanční s gotickým jádrem), kostel sv. Mikuláše (barokní, 18. st.) HAJDUKY NYSKYE v jádru raně gotický kostel sv. Jiří (dochovány zajímavé nástěnné malby ze 14.-15. st.) NYSA (česky NISA) jedno z nejvýznamnějších slezských měst, zal. v 10. st., hl. město Nisského knížectví, zachováno mnoho kostelů („slezský Řím“); Wieża Cieśnień železobetonová vyhlídková věž z r. 1907 (původně vodárna), nedaleko fort Prusy (součást barokního opevnění města, budovaného po pruském záboru Slezska r. 1741), kostel sv. Jakuba staršího (hlavní městský chrám, vrcholně gotický ze 14. st., vedle samostatně stojící, nedokončená zvonice z téže doby); jezuitský kostel, Vratislavská brána; ubytování, volný program ve městě: bastion sv. Jadwigy ad.

neděle 23.6.

NYSA - VIDNAVA opravené historické (zal. ve 13. st.) pohraniční městečko s pravoúhlým náměstím, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské (v jádře raně gotický ze 2. pol. 13. st., upravený v baroku a v 19. st.). kostel sv. Františka z Assisi (ext.) STARÁ ČERVENÁ VODA v jádře raně gotický kostel Božího Těla (2. pol. 13. st., upravený barokně) BERNARTICE v jádře raně gotický kostel sv. Petra a Pavla uprav. v baroku a v 19. st.) JAVORNÍK město na malebném úpatí Rychlebských hor v Českém Slezsku, zachováno historické jádro s pozdně barokními štítovými domy, radnicí a barokním kostelem sv. Kříže (raně gotický, vystavěn v letech 1270-80, křížového půdorysu, v kněžišti nástěnné malby z pol. 14. st.); renesanční a barokní zámek nad městem (na místě gotického hradu, možnost prohlídky); nedávno obnovená tančírna v Račím údolí známá dřevěná výletní restaurace a tančírna v secesním stylu, obklopená přírodně-krajinářským parkem - východisko k oblíbeným výletům na hrad Rychleby a do Rychlebských hor LĄDEK-ZDRÓJ historické (od 13. st.) příhraniční město a vyhlášené lázně (horké prameny nasycené radioaktivním plynem); barokní štítové domy na náměstí, dominantní radnice, barokní kostel STARY WIELISLAW jeden z nejlepších příkladů opevněných kostelů v Kladsku - kostel sv. Kateřiny (v jádru gotický, barokně upravený); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://www.klodzko.pl/cs/
http://www.centrum.klodzko.pl/
http://paczkow.pl/21/strona-glowna.html
http://www.otmuchow.pl/
https://www.jesenik.org/volny-cas-v-jeseniku/22-nysa.html
http://www.nysa.eu/
http://www.vidnava.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/217562221500012/obsah/533143-vidnava
http://pamatkovykatalog.cz/sv.katerina-vidnava
http://www.staracervenavoda.cz/
http://pamatkovykatalog.cz/stará červená voda-kostel
http://www.bernartice.eu/
http://pamatkovykatalog.cz/bernartice-kostel
http://www.mestojavornik.cz/
http://pamatkovykatalog.cz/javorník-kostel
http://www.pamatkovykatalog.cz/javorník-zámek
http://www.pamatkovykatalog.cz/javorník-tančírna
https://ladek.pl/

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi