TŘEBÍČ, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU... | ARS VIVA cesty za uměním

TŘEBÍČ, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU...

a středověké sakrální památky v okolí

TERMÍN: 13. - 14. červen 2020 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2120

CENA: 2 900 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dvoudenní zájezd s ubytováním a snídaní - bufet (3* hotel Garni v centru Třebíče, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, sejf, free WiFi, podrobně na www.grand-hotel.cz; příplatek za jednolůžkový pokoj je 600 Kč), dopravu luxusním autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění; podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 13.6.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - RANČÍŘOV ve 13. st. středisko jihlavského dolování, kostel sv. Petra a Pavla (původně románský, přestavěný goticky, s barokní věží) BRTNICE poddanské městečko s renesanční radnicí a zámkem (ext.), zámecký kostel sv. Juliány (renesanční), farní kostel sv. Jakuba staršího (barokní se starším jádrem) PŘIBYSLAVICE poutní kostel Narození P. Marie (velký barokní chrám, který jako sakristii skrývá středověkou svatyni s románským jádrem; dvojvěží z r. 1936) TŘEBÍČ farní kostel sv. Martina (2. pol. 13. st., barokní výbava), klášter a bazilika sv. Prokopa (monumentální trojlodní románsko-gotická stavba z let 1240-60, na české poměry mimořádná a autenticky zachovaná, v opatské kapli pozoruhodné nástěnné malby ze 2. pol. 13. st., rozlehlá krypta) ČÁSLAVICE kostel sv. Martina (v jádře raně gotický, původně opevněný) ŠEBKOVICE kostel sv. Maří Magdaleny (románská rotunda, dodatečně rozšířená) MORAVSKÉ BUDĚJOVICE město se zámkem (v jádře renesanční), kostel sv. Jiljí (gotický, barokně přestavěný, s románským karnerem v sousedství), renesanční radnice ČASTOHOSTICE kostel sv. Barbory (z původní velké románské rotundy zbyla válcová loď, doplněná o gotický presbytář) JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU městečko s monumentálním zámkem a zámeckým kostelem sv. Markéty (vystavěno za Questenberků kolem r. 1700, arch. J.K. Erna, J. Prandtauer; ext.) TŘEBÍČ ubytování v centru historického města

neděle 14.6.

TŘEBÍČ - židovské město: nejzachovalejší židovské ghetto u nás, spolu s bazilikou sv. Prokopa zapsáno v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO); tzv. Zadní synagoga (1706-07, kromě přístavby ženské galerie z r. 1837 je interiér autenticky dochován, součástí prohlídky je židovské muzeum) VALEČ kostel Povýšení sv. Kříže (gotický, barokně upravený, věž ukončená zděným jehlanem), renesanční zámek (ext.) DALEŠICE kostel sv. Petra a Pavla (gotický, v interiéru gotické nástěnné malby, součást zámeckého areálu) ROUCHOVANY kostel Nanebevzetí P. Marie (gotický s románským jádrem, v interiéru kopie tzv. Rouchovanské Madony) HORNÍ DUBŇANY kostel sv. Petra a Pavla (v jádře románský, pozoruhodný detail portálu, barokně přestavěný) DUKOVANY kostel sv. Václava (raně gotický, v kněžišti zachována část gotické výmalby) BŘEZNÍK kostel Nanebevzetí P. Marie (románská loď a věž, gotický presbytář) KRALICE NAD OSLAVOU kostel sv. Martina (raně gotická stavba s pozdně gotickou klenbou, v interiéru fragmenty renesančních nápisů a maleb), muzeum Bible kralické NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU renesanční zámek na místě původního středověkého hradu (arkádové nádvoří se sgrafity, expozice zaměřená na poválečnou úpravu interiérů pro Edvarda Beneše); dle časových možností zastávka ve městě (renesanční radnice, raně barokní kostel sv. Jana Křtitele, barokní most přes Oslavu); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi