DOMAŽLICE srdce Chodska a HORŠOVSKÝ TÝN

TERMÍN: 29. září 2018 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2118

CENA: 890 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 29.9.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - HORŠOVSKÝ TÝN biskupský hrad z konce 13. st., dnes začleněný do souboru zámku s kaplí (jedna z nejvýznamnějších gotických sakrálních staveb, renesanční úpravy z pol. 16. st., arch. A. Galli), gotický kostel Panny Marie a sv. Apolináře (13. st., v kapli nástěnné malby kolem r. 1500), kapucínský klášter s kostelem sv. Víta, sv. Václava sv. Františka (z let 1650-54) DOMAŽLICE město založené Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1260, původně raně gotický hrad (z konce 13. st., zpustošen ohněm na poč. 17. st.), solnice (snad podle návrhu K.I. Dientzenhofera, postavena po r. 1726; dnes sídlo Muzea Chodska, expozice Jindřicha Jindřicha a Galerie bratří Špillarů), Dolní brána (gotická, jediná dochovaná z městského opevnění), Městská věž (gotická, vychýlená z osy o 60 cm, nádherná vyhlídka na město a okolí), kostel Narození Panny Marie (původně gotický, v 18. st. barokně upraven), měšťanské domy kolem náměstí s gotickým půdorysem, renesančními a barokními štíty, klášter augustiniánů (zal. r. 1281, zničen za husitských válek, přestavěn v 18. st.), klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie (barokní úprava), kostel U svatých (zal. v první pol. 14. st., v 17. st. nově zaklenut, uvnitř renesanční náhrobky a kazatelna); odjezd do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://www.horsovskytyn.cz/
https://www.zamek-horsovskytyn.cz/cs
http://pamatkovykatalog.cz?element=16267666&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=14985463&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=16142284&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.domazlice.eu/
http://pamatkovykatalog.cz?element=7663574&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=1165854&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=941969&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=1264903&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=968376&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi