NICE a zářivé barvy velikánů moderního malířství na Azurovém pobřeží | ARS VIVA cesty za uměním

NICE a zářivé barvy velikánů moderního malířství na Azurovém pobřeží

H. Matisse, M. Chagall, A. Renoir, P. Picasso, P. Bonnard, R. Dufy, Y. Klein, N. de Saint-Phalle…

TERMÍN: 8. - 11. červen 2023 (4 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2023

CENA: 18 900 Kč       se slevou 18 800 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 800 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Nice - Praha (pravidelná linka Smart Wings), transfer z letiště do blízkosti hotelu a zpět (novou tramvajovou linkou), 3x ubytování se snídaní (3* hotel v centru Nice, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe, free WiFi; odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (vlakem, bez vstupného): výlet č. 1) ANTIBES A CANNES cena = 1 200 Kč; č. 2) A. RENOIR v Cagnes-sur-Mer cena = 800 Kč, č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic = 280 Kč; cena nezahrnuje osobní městský poplatek  5 € za osobou.čtvrtek 8.6.

odlet z Prahy ve 12:00 hodin, sraz účastníků v 10:00 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do NICE ve 14:00 hodin, transfer do hotelu, ubytování; historické jádro města (zal. Řeky ve 4. st. př.Kr. pod názvem Nikaia, ve středověku přístav Nicaea v rámci hrabství Provence, od r. 1388 patřilo Savojsku pod názvem Nizza, od r. 1866 součástí Francie a pofrancouzštěno na Nice); původní úzké uličky s množstvím obchůdků, kaváren a barů s typickými jihofrancouzskými, provensálskými a italskými kulinářskými specialitami - socca, nizzský salát, sýry, ryby, plody moře, široký výběr vín a zmrzlin…; výstup na pahorek Château nad mořem (původní starověká Akropolis), park a vyhlídková terasa v místě bývalého hradu (orientace centrální části Nice, výhled na Zátoku andělů s tzv. Anglickou promenádou a dlouhou městskou pláží), zbytky antického chrámového okrsku, pohled na současný přístav, Tour Bellanda, promenáda Cours Saleya vyhlášené tržiště (ovoce, zelenina, koření, provensálské speciality, květinový trh), katedrála St-Réparate (arch. J.-A. Guibert, r. 1650, v interiéru barokní mramorová a štuková výzdoba), Promenade des Arts nová parková úprava dělícího pásu mezi starým a novým městem (vodotrysky a fontány, plastiky význ. umělců - mj. A. Calder, B. Venet, J. Sosno, J. Plensa ad.); volný program

pátek 9.6.

NICE rezidenční čtvrť na pahorku Cimiez (místo původního galo-římského sídliště - od. 3. st. př.Kr. římské město Cemenelum): hřbitov sv. Františka (hrob H. Matisse), původní františkánský klášter - kostel Nanebevzetí P. Marie (15. st., průčelí konec 19. st.; v int. tři obrazy L. Bréy - hlavního představitele tzv. nizzské malířské školy konce 15. a zač. 16. st.: Pieta z r. 1475, Kladení do hrobu z r. 1475 a Snímání z kříže z r. 1512), bývalá klášterní zahrada s krásnými výhledy na Nice, římská aréna, Archeologické muzeum (starověké místní nálezy, archeologický areál římských lázní ze 2. st. př.Kr.), Musée Matisse rezidenční vila z konce 17. st. na okraji krásného olivového háje; od r. 1963 do interiérů vily umístěno muzeum Henry Matisse (cca 500 děl - základem odkaz umělce a dále dary jeho rodiny, obrazy, grafické listy, kresby, plastiky, fotografie, aktuální výstava), Muzeum biblického poselství Marca Chagalla (arch. A. Hermant ve spolupráci s M. Chagallem, otevřeno v r. 1973, v interiéru nádherná instalace dvanácti monumentálních obrazů s náměty ze Starého zákona, v dalších sálech plastiky, grafické listy, nástěnná mozaika, koncertní sál s vitrážovými okny); Muzeum moderního a současného umění (arch. Bayard a Vidal, r. 1992), vystaveno umění 50.-90. let 20. st., hlavní část věnována výtvarné skupině Noví realisté (zal. v r. 1960 v Paříži mladými umělci především z Nice; hl. představitelé Y. Klein, Arman, Cézar, J. Tinguely, Niki de Saint-Phalle ad.), dále zastoupeno moderní a současné francouzské i světové umění (Warhol, Segal, Serra, Liechtenstein ad.), podrobně na www.mamac-nice.org, vyhlídka na centrum města ze střešní terasy muzea; volný program - možnost krásné procházky po Anglické promenádě (výhledy na moře, dělící pás s parkovou úpravou, na pobřeží kombinace původní přímořských domů a rezidencí, apartmánů a hotelů z období 60.-70. let, slavný hotel Negresco (secesní budova, zal. Henri Negresco v r. 1913)  

sobota 10.6.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 1: ANTIBES původně řecký přístav ANTIPOLIS, od. 3. st. římský, významný královský přístav (pobřežní pevnost Fort Carré, arch. Vauban, 17. st.), dnes vyhledávané kotviště jachet, středověké jádro města: Château Grimaldi (12.-16. st., na skále nad mořem), ve 20. st. do interiérů umístěny sbírky Městského muzea, od roku 1966 změněno na Picassovo muzeum (pobýval zde v letech 1945-46, malby z tohoto období a keramické objekty, které vytvářel ve spolupráci s hrnčíři z nedaleké vesničky Vallauris, daroval muzeu, tvorba od r. 1930, podrobně na www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso), pevnost St-André (uvnitř Archeologické muzeum - antické kovové předměty, nálezy podmořské archeologie), městská tržnice (19. st., litinová konstrukce); možnost koupání na krásné písečné pláži v těsné blízkosti starého města CANNES druhé největší město na francouzské riviéře, lázeňský charakter, od r. 1946 se zde koná známý filmový festival, Boulevard de la Croisette (přímořská promenáda s pláží), Festivalový palác a konferenční centrum, kasino, historické jádro města - Le Suquet, místo původního římského vojenského tábora a pozdějšího středověké rybářské osady s dominantou kostela Notre-Dame-d'Espérance (16.-17. st., pozdní provensálská gotika); volný program, možnost koupání na písečné městské pláži nebo výjezdu do čtvrti Le Cannnet - Musée Pierre Bonnard (ve vile z 19. st. - přestavba arch. studio Ferrero & Rossi, otevřeno v r. 2011, stálá expozice obrazů P. Bonnarda připravená ve spolupráci s Musée d'Orsay v Paříži, aktuální výstava) NICE

neděle 11.6.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 2: CAGNES-SUR-MER výstup k Château Grimaldi na vrcholku města (původní hrad založen ve 13. st., v 16. st. přebudován na nevelký renesanční zámek s mohutnou strážní věží, v interiéru expozice o zpracování oliv, malá historická, etnografická a obrazová sbírka); v případě časových možností LES COLLETTES - ateliér A. Renoira původní venkovská usedlost obklopená staletým olivovým hájem, přebudovaná podle umělcova přání na obytný dům s ateliérem (žil zde až do své smrti v r. 1917; částečně zachovány původní interiéry, vystaveny obrazy, grafické listy a dobové fotografie) NICE - po návratu volný program; možnost koupání na oblázkové městské pláži, nákupu místních delikates nebo návštěvy dalších zajímavých muzeí, např. Muzeum krásných umění (zal. r. 1907, pozoruhodná kolekce obrazů a plastik 13.-20. st., mj. renesanční malíři, tzv. primitivisté - Bréa, Durandi, dále malíři a sochaři 19. a 20. st.- Bonnard, Boudin, Mossa, Dufy, van Dongen, Carpeaux, Rodin ad.), Musée Masséna (honosný městský palác s parkově upravenou zahradou, arch. H.G. Tersling, 1898-1901; od r. 1921 v int. muzeum historie města Nice a rodiny Masséna; nedávno rekonstruováno a rozšířeno); Muzeum asijských umění (arch. K. Tange, r. 1998, elegantní jednoduchá architektura citlivě komponovaná na vodní hladinu jezírka Parc Phoenix, vynikající minimalistická expozice umění Číny, Japonska, Kambodže, Indie; podrobně na www.arts-asiatiques.com); večer transfer na letiště, odlet do Prahy ve 21:50 hodin, přílet do Prahy ve 23:50 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi