Bavorsko a Franky - NORIMBERK, BAMBERK, ERLANGEN | ARS VIVA cesty za uměním

Bavorsko a Franky - NORIMBERK, BAMBERK, ERLANGEN

město A. Dürera, „francký Řím“, klášter Banz a Vierzehnheiligen, zámek Seehof

TERMÍN: 22. - 24. duben 2022 (3 dny) OBSAZENO 25% ČÍSLO ZÁJEZDU: 2022

přihlášky nejpozději do 24. března 2022

CENA: 6 800 Kč       se slevou 6 700 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Norimberku, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínkyFakultativně (bez vstupného): výlet č.1) ERLANGEN, BANZ, VIERZEHNHEILIGEN = 700 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic = 210 Kč.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 22.4.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin (po dohodě možnost přistoupení u Plzně nebo na trase) NORIMBERK (NŰRNBERG) město poprvé připomínané v r. 1050, od r. 1424 zde uloženy císařské korunovační klenoty, metropole německého humanismu; v době nacismu místo pompézních sjezdů (urbanismus arch. A. Speer, 1933-38); Zeppelinfeld u Grosser Dutzenteich - zachovalá část Kongresshalle (arch. F. Ruff, kapacita 50 000, inspirace římským Koloseem, probíhající oprava pro kulturní zázemí města); historické centrum: městské opevnění (12.-16. st., z původní délky 5 km zachovány 4 km - restaurovány 1997-2005), stará městská brána Frauentor (pol. 16. st.), úzké uličky s hospůdkami u kláštera sv. Kláry (od r. 1273, gotický klášterní kostel), gotická městská sýpka Mauthalle (1498-1502, od 16. st. městská celnice, v. 29 m, opraveno 1951-53), trojlodní románsko-gotická bazilika sv. Vavřince / Lorenzkirche (1250-1477, gotická rozeta o průměru 9 m, v interiéru Zvěstování od V. Stosse), nádherná renesanční fontána Tugendbrunnen (B. Wurzelbauer, 1584-89); gotický Nasavský dům (nejstarší věžová soukromá obytná stavba ve městě, 13. st.-1433, restaurován 1950-52), most Museumsbrücke (od 13. st., přestavby do r. 1700, vyhlídky na nábřeží, ostrovy a mosty řeky Pegnitz); Hauptmarkt hl. náměstí a centrum starého města (zal. r. 1349 Karlem IV. na místě židovského města): Krásná kašna / Schöner Brunnen (1385-96, H. Beheim, 40 polychromovaných postav), kostel Frauenkirche (zal. Karlem IV. kolem r. 1358, arch. P. Parléř, gotický oltář z r. 1445, část vitráže, rekonstrukce 1945-91); stará radnice (pozdně renesanční fasáda z let 1616-22, arch. J. Wolff ml.), kostel sv. Sebalda / Sebalduskirche (nejstarší kostel ve městě, 1230-73, ostatky světce - patrona města, románská loď, pozdně gotický chór, gotické věže z 15. st., výzdoba P. Vischer st., V. Stoss, A. Kraft, H. von Kulmbach), kostel sv. Jiljí (1711-18, zbytky románsko-gotické stavby); vyhlídka na hradní komplex Kaiserburg (11.-16. st., hrázděná architektura), procházka po hradbách a hradních zahradách (vyhlídky na město); hradební brána Tiergärtentor (13. st.-1516), pozdně got. hrázděný Pilatushaus (r. 1489), Dům A. Dürera (bydlel zde v letech 1509-28, v int. expozice s kopiemi jeho slavných autoportrétů), hrázděná architektura domů v ulici Weissgerbergasse (15.-16. st.), Maxplatz (barokní náměstí inspirované Piazza Navona  - včetně fontány Tritonů), Maxbrücke (nejstarší kamenný most ve městě - od 15. st.), vyhlídka na nemocnici sv. Ducha (zal. r. 1331, původní císařská klenotnice), H. Sachs-Brunnen (1977-81), Weisser Turm (od r. 1280, součást středověkého opevnění); Německé národní muzeum (Germanisches Nationalmuseum) jedno z nejvýznamnějších německých muzeí (zal. v r. 1852, přístavba a nový design vstupu arch. D. Karavan - r. 1993; cca 1,3 miliónů sbírkových předmětů, 17 oddělení dokumentujících historii lidstva a umění od paleolitu do 20. st.: archeologie, malba, sochařství, užité umění, textil, design, architektura, zbraně ad., aktuální výstava - podrobně na www.gnm.de); ubytování v centru města; volný program

sobota 23.4.

NORIMBERK volný program; fakultativní výlet č. 1: ERLANGEN (VILLA ERLANGON) velmi příjemné historické město tvořící souměstí s Norimberkem a Fürthem; r. 1361 koupil obec Karel IV. a založil zde prosperující město s mincovnou; r. 1686 velký příliv hugenotů z Francie, od r. 1743 slavná univerzita; historické centrum: šachovnicový urbanismus ulic sjednoceného starého a nového města (17.-18. st.); evangelický kostel  Dreifaltigkeitskirche (17.-18. st.); zámecká a botanická zahrada (od r. 1828, 17 ha, součást univerzity, ext.), fontána Hugenottenbrunnen (E. Räntz, r. 1706), Oranžerie (arch. G. von Gedeler, 1704-55, půlkruhový půdorys, barokní a rokokové štuky a plastiky - E. Räntz), barokní zámek (dnes sídlo univerzity, arch. A. della Porta a J. Bourdin, 1700-03), Friedrich-Alexander-Universität (zal. r. 1742, dnes druhá největší státní univerzita v Bavorsku: 5 fakult, téměř 600 profesorů, slavná lékařská fakulta, pobočku má i v Busanu v Jižní Koreji), Neustädter Kirche (1722-37, univerzitní kostel od r. 1837, zvonice v ose průčelí), Schlossplatz - fontána Paulibrunnen (od r. 1899, alegorie akademických ctností); volný program v uličkách kolem univerzity; klášter BANZ a bývalé slavné benediktinské opatství (zal. r. 1070) na vysokém návrší nad malebným údolím řeky Mohan, později několikrát rozšiřováno (1102-39, r. 1525), poničeno během třicetileté války a následně kompletně přestavěno do vrcholně barokní podoby (arch. L. a J. Dientzenhoferové, 1698-1709), v r. 1803 sekularizováno, dnes slouží jako konferenční centrum; klášterní kostel - mimořádný příklad radikálního baroka na půdorysu protínajících se elips (sochařská výzdoba - B. Esterbauer, nástěnné malby M. Steidl), vyhlídky na údolí Mohanu a protilehlou poutní baziliku Vierzehnheiligen; bazilika VIERZEHNHEILIGEN (bazilika Čtrnácti svatých pomocníků - zal. podle legendy z r. 1445, od r. 1897 bazilika minor) slavné poutní místo vysoko nad údolím řeky Mohan; současná stavba nahradila dva starší kostely zničené v pol. 17. st., arch. B. Neumann (1742-53) a arch. T. Nissler (1753-72), r. 1835 poškozen bleskem (následná oprava v r. 1839), dominantní průčelí s dvojicí věží, radikální půdorys, štuková výzdoba (F. Feuchtayer), v centru lodi rokokový Gnadenaltar (sochy Čtrnácti svatých pomocníků) MEMMELSDORF Schloss Seehof - původně středověký lovecký zámeček (15. st.) a později letní rezidence bamberského biskupa (kompletní barokní přestavba arch. A. Petrini, 1684-95, pravidelný elegantní půdorys - čtyři výrazné věže zakončené cibulemi, později rozšířen v r. 1750, vrcholně barokní interiéry - arch. B. Neumann, F. Küchel, kolem r. 1730, obnoveno devět místností), rokoková palácová kaple (A. Bossi, F. Küchel, G. Appiani, r. 1750; dnes sídlo bavorské památkové péče); palácové zahrady a park - obnoveno v r. 1995 podle původního plánu pozdně barokní zahrady z poloviny 18. st. s jezírky, fontánami a vodními kaskádami, původně 400 plastik (F. Tietz, Gollwitzer, Trautmann, upraveno po sekularizaci v r. 1760, některé sochy nyní vystaveny v zámecké Oranžerii, ostatní v různých bavorských muzeích) NORIMBERK

neděle 24.4.

NORIMBERK - BamberK (BAMBERG), historické jádro na seznamu UNESCO; malebné středověké město (v r. 902 zal. Castrum Babenberch) tvořené sedmi pahorky - tzv. „Francký Řím“ (císař Jindřich II. na nich chtěl  „německý Řím“ budoucnosti) a souběžnými toky dvou ramen řeky Regnitz, vytvářejícími romantické obydlené ostrovy, od r. 1817 sídlo arcibiskupa, jedno z mála německých měst, které nebyly zcela poničeny ve 2. světové válce: Maximiliansplatz centrum „dolního nového města“ (název podle bavorského krále Maxmiliana I. Josefa), nová radnice (arch. B. Neumann, 1732-37), Maximilianbrunnen (F. Miller, r. 1888), jezuitský kostel sv. Martina (arch. G. a L. Dientzenhofer, 1686-93, fasáda podle kostela Il Gesú v Římě, iluzivní malba kupole); Gabelmann - Neptunova fontána (1697-08); nábřeží Am Kranen, bronzová socha Centuriona (I. Mitoraj, r. 2002), Untere a Obere Brücke unikátní středověké mosty na pilotech (socha královny Kunigundy - J.P. Benkert, r. 1750), stará gotická radnice (na fasádě rokokové nástěnné malby); vyhlídka na malebné rybářské domky na březích řeky Regnitz - „malé Benátky“ a přilehlé ostrovy; přestavba klášterního areálu na pivovar a hotel nad řekou, Židovská čvtrť - Böttingerhaus snad nejkrásnější dům německého baroka (1707-13), kostel sv. Štěpána (11.-13. st, barokizace v 17. st., moderní prvky v interiéru); vrch Kaulberg: gotický kostel P. Marie / Obere Pfarre (od 10. st., got. přestavba ve 14.-15. st., věnec kaplí, parléřovská sochařská výzdoba, v 18. st. barokizace int.eriéru), karmelitánský kostel sv. Theodora (od 11. st. - závěr, arkádová křížová románsko-gotická chodba); sv. Jakub (románsko-gotická dispozice, 11.-13. st., barokizace, obnoveny románské sloupy v int.); benediktinský klášter - kostel sv. Michaela na místě původního centra Babenbergu  (od 12. st., trojlodní pilířová bazilika s velkým počtem náhrobků a Kaplí sv. Hrobu, schodiště od bratří Dientzenhoferů), Alte Hofhaltung staré goticko-renesanční knížecí sídlo (restaurovaný historický komplex obytných budov a dílen, 15.-18. st.), císařský Dóm sv. Petra a sv. Jiří (vysvěcený poprvé r. 1012, dvouchórová bazilika se čtyřmi věžemi, proslulé plastiky: Bamberský jezdec, Ecclesia, Synagoga aj., hrobka Jindřicha II. a sv. Kunigundy od T. Riemenschneidera, poslední, tzv. Mariánský, oltář V. Stosse, gotické chórové lavice, Kaple sv. Hřebu ad., románské a got. ústupkové portály s plastikami; Muzeum dómu s pokladnicí a originály plastik Adama a Evy - jedny z prvních portrétů v německém umění); Růžová zahrada (renesančně-barokní dispozice s přispěním B. Neumanna, plastiky - F. Tietz), vyhlídky na město a spleť malebných uliček, paláců a domů, Nová biskupská rezidence (ext., arch. L. Schönborn a L. Dientzenhofer, 1697-1703), možnost individuální prohlídky interiérů včetně obrazárny (staré německé a evropské umění, mj. H. Baldung, Grien); volný program, ev. možnost projížďky lodí po řece Regnitz; návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi