ROUDNICE a LITOMĚŘICE | ARS VIVA cesty za uměním

ROUDNICE a LITOMĚŘICE

historické skvosty na Labské cestě

TERMÍN: 1. srpen 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2020

NOVÝ TERMÍN

CENA: 700 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů        


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 1.8.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - ROUDNICE NAD LABEM jedno z nejstarších českých měst (původní název Rúdník či Rúdnica - podle rudného pramene), první písemné zprávy z let 1167 a 1176, ve 12. st. získalo městská práva a vybudován kamenný románský hrad (druhá světská stavba v Čechách), koncem 14. st. za hradbami postaveno Nové Město roudnické, v letech 1421-28 několikrát zpustošeno husity; funkcionalistické nádraží (arch. V.Krch, 1930-32), komplex budov barokního pivovaru (z r. 1589), první most přes Labe (z r. 1333) a nový železný most (1906-10), augustiniánský klášter (zal. biskup Jan IV. z Dražic v r. 1333), proboštský kostel Narození Panny Marie (arch. O. Broggio, 1725-34), Galerie moderního umění v bývalé zámecké jízdárně (vynikající sbírka českého umění od konce 19. st. do současnosti, zastoupeni např. J. Čapek, J. Mařatka, E. Filla, A. Procházka, F. Foltýn, F. Tichý, F. Muzika, K. Lhoták, J. Zrzavý, J. John, M. Medek, V. Boštík ad.), barokní zámek (ve druhé pol. 17. st. přestavěn z původ. románského hradu - dochovány pozůstatky, které na řadě míst celý prostor prolínají, výrazně dominantní stavba ovládající pohledově celé okolí, arch. návrh přední stavitelé a architekti své doby: P. de Colombo, F. Caratti, C. Orsolini, C. Lurago a A. della Porta; prohlídka interiérů a ochutnávka lobkowiczkých vín) LITOMĚŘICE v 1. pol. 13. st. dominantní postavení mezi městy celé severní poloviny Čech; Mírové náměstí - radnice (arch. saské renesance, v int. dnes Vlastivědné muzeum), dochované gotické, renesanční a barokní domy a kostely (ext.): „Kalich“ (stavebníci Mrázové z Milešovky, arch. A. Balli, empírové průčelí), „Černý orel“ (renesanční dům se sgrafity), „U pěti panen“ (barokní, arch. O. Broggio, r. 1725); gotický kostel Všech svatých a městská věž, kostel Zvěstování P. Marie (arch. O. Broggio - vrcholné dílo), jezuitský seminář a kolej, barokní kostel sv. Jakuba (barokní), kostel sv. Václava (arch. O. Broggio 1714-17), Hrad (zal. ve druhé pol. 13. st., dnes svatostánek vína), park U hvězdárny a klášter, kostel sv. Ludmily (arch. J. Kocha, r. 1656), kostel sv. Vojtěcha (zal. r. 1363), katedrála sv. Štěpána (arch. D. Orsi, 1664-68; věž podle návrhu vídeňského arch. H. Ferstela, 1883-89), biskupská rezidence (arch. G. Broggio), kanovnické domy (barokní arch. se secesní kulisovitou fasádou), kavárna na Vikárce a světnička K.H. Máchy, r. 1711), Galerie výtvarného umění - bohaté umělecké sbírky ve čtyřech stálých expozicích: Sbírka starého umění (výtvarné umění 13.-16. st. z oblasti Litoměřicka a severozápadních Čech), Sbírka barokního umění (obrazy a plastiky 17.-18. st.), Sbírka moderního umění (české malířství a sochařství 19. a začátek 20. st.), Sbírka naivního umění (soubor budovaný od r. 1967), Tyršův most (1906-10); návrat do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi