PARDUBICE město renesanční a moderní architektury, LÁZNĚ BOHDANEČ - kubistický pavilon J. Gočára | ARS VIVA cesty za uměním

PARDUBICE město renesanční a moderní architektury, LÁZNĚ BOHDANEČ - kubistický pavilon J. Gočára

TERMÍN: 20. červen 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1920

CENA: 790 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 20.6.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - LÁZNĚ BOHDANEČ městečko cca 10 km západně od Pardubic, na konci 19. st. zde nájemce rybníků Jan Veselý založil slatinné lázně - v r. 1908 byly propojeny s Pardubicemi první pravidelnou veřejnou autobusovou linkou v Čechách (autobus Laurin&Klement), součástí komplexu Lázeňský pavilon Gočár (arch. Josef Gočár, 1912-13, komfortní a zároveň praktická kubistická stavba, stále funkční) PARDUBICE město založené ve 13. st., bohaté na architektonické památky od 16. po 20. st.: hlavní vlakové nádraží (arch. K. Řepa, 1947-58), původní obchodní dům PRIOR první stavba s barevným řešením fasády v socialistické éře u nás (arch. R. Žertová, r. 1971), rondo-kubistická tzv. Machoňova pasáž (arch. L. Machoň, 1923-25), funkcionalistická stavba bývalého hotelu Grandu (arch. Josef Gočár, r. 1927-30, postaven jako Okresní dům T.G. Masaryka, dnes obchodní centrum), bývalé Průmyslové muzeum - postaveno jako hlavní pavilon celonárodní Výstavy tělesné výchovy a sportu (arch. K. Řepa, 1927-31, dnes Střední průmyslová škola potravinářská), bývalé Ředitelství pošt a telegrafů (arch. L. Machoň, 1923-25, dnes součást komplexu Krajského úřadu); secesní Východočeské divadlo (arch. A. Balšánek, r. 1904 a 1925), bývalá Státní reálka (arch. L. Machoň, 1925-29, dnes Střední průmyslová škola elektrotechnická), minoritský kostel Zvěstování Panně Marii (zal. ve 14. st., obnoven po třicetileté válce); historické centrum města: Pernštýnské náměstí s bohatě vypravenými renesančními měšťanskými domy - volný program, možnost občerstvení; renesanční zámek na místě gotického vodního hradu, budován rodem Pernštejnů od r. 1491, v 16. st. úpravy podle návrhu Ulrica Aostali da Sala, (bohatá sgrafitová výzdoba, v interiéru cenné nástěnné malby; dnes zde Východočeské muzeum), v původních zámeckých hospodářských budovách sídlí Východočeská galerie (možnost prohlídky galerie nebo muzea); rondo-kubistické Winternitzovy automatické mlýny (ext., arch. J. Gočár, r. 1909-19 a 1922), Kostel sv. Bartoloměje, Tyršovy sady na místě bývalého hradebního okruhu (nově upraveny v r. 2017); rondo-kubistické krematorium (arch. Pavel Janák, 1921-22); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek