TCHAJ-WAN / TCHAJ-PEI - HONG KONG - MACAO

mrakodrapy uprostřed koloniálního dědictví na pobřeží jihovýchodní Asie…

TERMÍN: 21. únor - 3. březen 2019 (11 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1919

CENA: 49 900 Kč       se slevou 49 700 Kč
cena zahrnuje letištní taxy a poplatky; možnost snížené zálohy 10 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE:  leteckou dopravu Praha - Helsinky - Hong Kong, Hong Kong -Taipei - Hong Kong, Hong Kong - Helsinky - Praha (pravidelné linky Finnair a Cathay Pacific), lux. klimatizovaný autobus dle programu, 8x ubytování se snídaní (4* hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 9 900 Kč; odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod (24.-25.2. v Tchai-pei), osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: jízdné MHD, vstupné a částku na spropitné za služby v destinacích (20 USD) - vybere průvodce před odletem na letišti v Praze. Poznámka: malá skupina, pro občany ČR je do všech tří destinací v rámci programu možné využít bezplatné turistické vstupní vízum (stačí cestovní pas s platností min. 6 měsíců od data vstupu do země / teritoria).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

čtvrtek 21.2.

odlet z Prahy v 11:25 hodin, sraz účastníků v 09:50 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do Helsinek ve 14:35 hod., odlet v 16:55 hodin

pátek 22.2.

HONG KONG v 08:40 hod. m.č. přílet na mezinárodní letiště Chek Lap Kok vybudované na umělé ploše 1 225 ha (rozšířením Lantau Island, arch. N. Foster, O. Arup); ve své době nejdražší stavba světa a jeden z 10 největších technických a konstrukčních zázraků 20. století; dodnes jedno z největších světových letišť - v provozu od r. 1998 (roční přepravní kapacita cca 71 mil. cestujících, s HKG propojeno rychlodráhou, s Macao přímým lodním a železničním spojením; plánované rozšíření letiště do r. 2030 ad.); odlet do Tchaj-pei v 14:05 hod., TCHAJ-WAN v 16:00 hodin přílet na mezinárodní letiště Taoyuan (otevřeno v r. 1979 jako Čankajškovo), inspirace architekturou Dullesova letiště ve Washingtonu, D.C., roční kapacita cca 30 mil. cestujících; ve výstavbě moderní Terminál 3), transfer autobusem do centra TCHAJ-PEI, ubytování; volný program

sobota 23.2.

TCHAJ-PEI náměstí Svobody (urbanistické centrum města se značným symbolickým významem - při pádu autoritářského režimu zač. 90. let), budovy Národního divadla a Národní koncertní síně (tradiční severočínský styl), památník prezidenta Čankajška (arch. Yang Cho Cheng, obří budova z r. 1980), prezidentský palác (bývalá rezidence portugalského guvernéra, r. 1918); původní obchodní a rezidenční zástavba Bopiliao (budovaná ještě za poslední císařské dynastie, zachována i v době japonské okupace, dnes řada krámků s tradičním zbožím); chrám Lungšan (založen r. 1733 osadníky z čínského Fuťijenu, síně bohyně moří Macu a generála Kuan Jü); Národní muzeum Tchaj-wanu (nejstarší muzeum v zemi založené v době japonské periody r. 1908, eklektická historizující architektura, menší expozice tchaj-wanské prehistorie ad.); umělecký komplex Huashan 1914 Creative Park (původní průmyslový areál zal. r. 1914 Japonci pro zpracování vína a výrobu saké; r. 2005 otevřeno multifunkční centrum umění s několika galeriemi, pódii, uměleckou ulicí ad.); volný program

neděle 24.2.

TCHAJ-PEI Národní palácové muzeum (od r. 1925 světová expozice čínského umění) cca 700 000 předmětů čínského umění nejvyšší umělecké úrovně (především sbírka „pokladů“ ze Zakázaného města), nejstarší čínské umění (bronzy s obsáhlými nápisy z doby dynastií Čou a Šang), zcela unikátní keramika typu Ru z doby dynastie Sung, nejlepší světová sbírka císařského nefritu a jadeitu (od neolitu po poslední císařskou dynastii); Muzeum Shung Ye (zal. r. 1994, expozice mapující historii, zvyky a kulturu původních australo-asijských obyvatel Tcha-wanu před invazí čínského etnika; zajímavá architektura a plastiky v podobě totemů); Muzeum výtvarného umění (ext., arch. Kao Er Pan, pozoruhodná stavba ve stylu hnutí Metabolistů se značným vlivem japonské architektury); památník prezidenta Sunjatsena (r. 1972,  vliv tradiční čínské architektury síní); volný program

pondělí 25.2.

TCHAJ-PEI veřejná knihovna ve čtvrti Pej-tchouu (arch. studio Bio Formosana, jedna z ikon současné asijské architektury, převládající organický styl s použitím tradičních materiálů a rozvržení prostoru, koncept tzv. Zelené knihovny, r. 2006); klášterní komplex Nung Čan (arch. K. Yao, ojedinělý projekt současné architektury v oblasti asijského stavitelství sakrálních staveb, koncept horizontálních celků spojených vodními prvky a stěnami s nápisy posvátných textů; jedinečný celek s hlubokou spirituální atmosférou, r. 2012); Fort San Domingo opěrný bod holandské kolonizace ostrova, klíč k ostrovu v době čínské i japonské invaze (pozůstatky kasemat, bastionů, správních budov ad., r. 1628); Muzeum Shihsanhang (vykopávky ze 13. st. mapující osídlení ostrova materiální kulturou „rudých“ obyvatel, od r. 2003); chrám a klášter Kuan-tu (typický „lidový“ klášter odtržený od státních kultů, ohromné množství plastických zobrazení draka a podružných božstev, kulturní vliv čínských přímořských provincií, zal. r. 1713); mrakodrap Tchaj-pej 101 jedna z ikon moderní výškové architektury s motivy stonku bambusu (arch. C.Y. Lee, výška 509 m, 101 pater,  aktuálně 8. nejvyšší budova světa; ojedinělá konstrukce odolávající tajfunům a zemětřesením, r. 2004); vyhlídka ze Sloní hory - topografie Nové Tchaj-peje vsazené do prostřední horských masivů; volný program, večer možnost návštěvy některého z proslavených trhů (např. Raohe ad.); volný program

úterý 26.2.

TCHAJ-PEI transfer autobusem na mezinárodní letiště Taoyuan; odlet do HONGKONGU v 10:00 hod., přílet ve 12:05 hodin na mezinárodní letiště Chek Lap Kok Airport, transfer do části Kowloon City, ubytování; HONG KONG oficiální název regionu je Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hong Kong (patří mezi správní oblasti ČLR s vysokou autonomií); přejezd do části Hong Kong Island a výjezd autobusem na tzv. Peak - nejvyšší bod nad městem (552 m, Angličany vybudována pěší stezka již v r. 1859, v r. 1888 postavena „zubačka“); turistická plošinau s novou vyhlídkovou věží The Peak Tower (396 m nad mořem, arch. T. Farrell,  r. 1997, v int. obchody, eskalátory přes jednotl. poschodí; na vrcholu vyhlídková terasa ve výšce 428 m); vyhlídka na Peak Tram - stará angl. lanová tramvaj z r. 1904; pěší procházka kolem Victoria Peak Garden s orientací města a regionu: od Harlech Rd. po Lugard Rd.; fantastické vyhlídky na všechny strany ostrova, mj. Mt. Kellett (v. 501 m), Aberdeen Country Park, Violet Hill, pobřeží s Fok Fu Lam, Kennedy Town, kontejnerový přístav, ostrov Shek Wan, Kowloon, čtvrti Shueng Wan, Wan Chai, Causeway Bay, přehradu, vodopád ad.; kolem orientální flóra a fauna: botanická zahrada - lišejníky, bambus, čajovník a další exotické rostliny, motýli, orli aj.; jízda zpět: na nádraží Central Station (moderní dopravní uzel spojující městskou pozemní, podzemní a vodní dopravu s rychlodráhou na letiště ad., jeden z nejdelších terminálů na světě  - cca 700 m); mrakodrap Two International Finance Center (ext., arch. C. Pelli, 415 m, 2. nevyšší budova v HKG, 88 pater); Star ferry vyhlídková jízda do Kowloon City; volný program

středa 27.2.

HONG KONG - Kowloon City, čtvrť Hung Hom: Hong Kong Polytechnic University zal. v .r 1937, rozlehlý urbanistický areál s mnoha fakultami (včetně plaveckého bazénu), Jockey Club Innovation Tower (arch. Z. Hadid, jedinečná architektura a design, neobvyklé vnitřní uspořádání prostoru pro atria, auditorium, vyhlídkové terasy, učebny, knihovnu ad., r. 2007-14); Hong Kong Museum of History zal. sloučením sbírek v r. 1972, expozice od paleolitu po současnost (geografie, geologie, archeologie, etnografie, historie města v jednotlivých etapách - vše nově instalované na ploše 4 000 m2; poutavé britské historické dokumentární filmy, zajímavá expozice rozvoje města od 19. st. do současnosti ad., aktuální výstava); nedaleko Science Museum; Kowloon Park  na ploše 13 ha v místě bývalých britských kasáren Whitfield Barracks, mešita a Islámské centrum (ext., arch. I.M. Kadri, kapacita 3 500, centrální budova, 4 minarety a kupole, r. 1896); po hl. ulici Kowloonu Nathan Rd. - Salisbury Garden: veřejný kulturní prostor nedaleko přístavu (rekonstrukce po r. 2014); HKG Museum of Art (ext., od r. 2015 se opravuje; prostor pro expozici a výstavy malby, plastiky a kaligrafie z Asie a zbytku světa); HKG Cultural Center od r. 1989 sídlo HKG Filharmonie; Clock Tower stará zvonice z cihel a žuly - historický symbol města a přístavu (1913-15, v. 44 m + 7 m majáková nástavba); procházka po ulici Canton Road plné obchodů a pasáží; mrakodrap International Comerce Center / ICC: aktuálně 10. nejvyšší budova světa (5. podle počtu 118 podlaží), arch. KPF a Wong&Ouyang, vstup sítí průchodů a pasáží - vše skvělý  design; možnost prohlídky a výjezdu na podlaží Sky100 (čas jízdy 1 minuta, 100. patro, v. 393 m, vyhlídky na celou aglomeraci města, přístav, zahrady, park a nové kulturní centrum); zahrady Unionista Sq. - polosoukromý pozemek obklopený moderními rezidencemi a mrakodrapy Harbourside Towers ad.; podle dostupnosti orientace nového kulturního centra: Kowloon Cultural District Art Park: M+Pavilion, Xiqu Centre, Lyric Theatre Complex ad. (vše ve výstavbě); volný program; možnost procházky po Temple street nebo projížďka lodí kolem přístavu

čtvrtek 28.2.

HONG KONG - Hong Kong Island, čtvrť Causeway Bay (v 50. letech 20. st. zasypána zátoka - nová plocha pro zástavbu): Victoria Park největší zelená část města (mnoho hřišť a sportovišť), nad parkem Central Library; mrakodrap World Trade Center (152 m, r. 1975); Paterson Street Fashion Walk - centrum módních obchodů; centrum Sogo (zajímavý design atria obchod. centra); Times Sq. nové komerční centrum na místě starého tramvajového depa (r. 1994, mrakodrapy Tower One, Tower Two, v. 194 a 169 m); vyhlídka na Happy Valley dříve rozsáhlé hřbitovy, koňská dráha, dnes prestižní rezidenční zástavba; čtvrť Wan Chai: opravená funkcionalistická budova bývalé banky; Blue House, Orange House, Yellow House (nově renovované domy typické koloniální zástavby z 20. let 20. st.); taoistický Pak Tai Temple (r. 1863); Wai Chai Market a Hennessy Rd.; Queensway  - obchod Pacifiic Place 3 (moderní design interiéru atria); čtvrť Central: Legislative Council Building; historická arch. na náměstí Statue Sq.; kultovní mrakodrapy: HSBC (arch. N. Foster 179 m, 44 pater, r. 1985) a Bank of China Tower (arch. I.M. Pei, 369 m, 70 pater, r. 1992), budovy Lippo Center (arch. P. Rudolph, 184 m, r. 1988); katedrála St. John´s (viktoriánský styl,  pol. 19. st., dřevěná podlaha a strop, první anglikánský kostel na Dálném východě); Hong Kong Park: 8 ha, od r. 1991 - Chater Garden s jezírkem (vyhlídky na mrakodrapy); Flagstaff House Museum of Tea Ware a Lo Gallery (historie přípravy čaje a různé způsoby dokumentovány i na filmech, čajové soupravy - od historických po současné); City Gallery 4 patra nesmírně zajímavé prezentace urbanismu a tendencí vývoje města do r. 2030; výjezd eskalátory na ulici Cochrane St. po jednotlivých terasách do čtvrtě SoHo: soukromé galerie, kolem pivní bary, stylové restaurace ad.; volný program

pátek 1.3.

HONG KONG volný program; možnost vyjížďky do jižních oblastí HKG Island - Aberdeen ad., severní čtvrtí Kowloonu; odpoledne transfer na trajekt HONG KONG - MACAO (plavba cca 65 minut) MACAO je území dvou ostrovů Taipa a Coloane (29 km2) - při ústí Perlové řeky do Jihočínského moře (60 kilometrů západně od Hongkongu) - bývalé portugalské kolonie, které se po jednáních s ČLR staly v r. 1999 (jako i Hong Kong) zvláštní správní oblastí Čínské lidové republiky; je to jedna z nejhustěji obydlených oblastí na světě (19 400 ob./km2);  transfer do hotelu, ubytování; možnost prohlídky jižní části městské aglomerace ostrova TAIPA: dva hotelové komplexy - Venetian a Parisian (od r. 2007-2016, jeden z největších ubytovacích a gamblerských komplexů na světě - celkem 6 000 pokojů, stovky obchodů, restaurací, kongresové centrum a bezpočet gamblerských příležitostí; vše postaveno jako kýčovitá asijská představa o evropském vkusu); Morpheus hotel luxusní ubytovací zařízení ve čtvrti Cota (arch. Z. Hahid a P. Schumacher, r. 2018, konstrukce otevřené brány s výrazným síťovým povrchem); stará Taipa na kopci kostel P. Marie a zahrada (pomník - voják a básník L. Camoes, autor Lusovců), vyhlídka na nové hotely a městskou obytnou zástavbu; volný program; možnost večerní procházky po nábřeží s vyhlídkami na Taipu a Torre de Macau (arch. Craig Moller, v. 338 m, možnost vyhlídky na Macao z výšky 223 m)

sobota 2.3.

MACAO / Coloane: historické centrum města (památka UNESCO): po ulici infanta Jindřicha na náměstí Senado - centrum koloniálního portugalského města s typickou architekturou a evropskými vlivy (centrální fontána s plastikou symbolu portugalského  navigačního přístroje z 15. st., typická dlažba - symbolika moře); Santa Casa (ext., původně první sídlo biskupa v Macao, od r. 1569, další přestavby); Igreja de S. Domingos centrum dominikánů (přišli sem z Mexika v r. 1587, 16.-17. st., barokní interiér, z původ. zvonice je dnes muzeum); Igreja Sé - katedrála (od r. 1622, přestavba r. 1780, robustní fasáda); Casa de Lou Kau městský dům z r. 1889 v kantonsko-evropském stylu (v int. zdobené dřevěné přepážky); ruiny S. Paulo Templo zachovalé průčelí kdysi největšího katolického staveb. komplexu v Asii (zač. 17. st., zdobená fasáda, zachovalé reliéfy, základy pilířů interiéru, symbol koloniálního Macaa); chrám Na Tcha na místě původ. opevnění (r. 1888); staré hradby (16.-17. st.); Muzeum Macaa (od r. 1988, historie města, etnografická a archeolog. kolekce); terasovité zahrady a dělostřelecké baterie na hradbách pevnosti Fortaleza do Monte (1617-26, první rezidence guvernéra Macaa); Casa Garden městský park kolem kostela S. Antonio; Edificio do Leal Senado (17.-18. st., dvůr s reliéfy a zahrada), v patře Bibliotéka Sir Robert Ho Tung (1717-1730); Teatro D. Pedro (1860-73, klasicistní arch., oslava vlády krále Pedra V.); jezuitský kostel Igreja de S. Lourenco (od r. 1618, přest. 1801-03); Casa do Mandarin (od r. 1869, jeden z největších historických obytných komplexů ve městě); Largo do Lilau; Quartel dos Mouros (kasárna v maurském stylu, r. 1874); Templo de A-Má (po r. 1488, jeden z nejstarších chrámů města, inspirace pro název města); cesta kolem nábřeží zátok Sai Van a Nam Van, vyhlídky na: Torre de Macau  a  mosty v zátoce Lagos de Nam Van, novou výstavbu kolem nábřeží, rezidenci guvernéra a sídlo vlády Macaa; volný program, možnost procházky kolem nábřeží a vyhlídky Macao Science Center (arch. I.M. Pei, r. 2009); večer transfer do přístavu Outer Harbour a trajekt přímo na mezinárodní letiště Chek Lap Kok Airport HONG KONG

neděle 3.3.

HONG KONG odlet do Prahy v 00:45 hodin, přílet do Helsinek v 05:25 hod., odlet do Prahy v 09:40, přílet v 10:45 hodin

Zajímavé odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=kaWdu5-al6s
https://www.hongkong.net/
http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp
http://www.discoverhongkong.com/ca/see-do/culture-heritage/modern-architecture/index.jsp
https://www.dezeen.com/2018/07/16/interview-jim-bissell-skyscraper-movie-production-designer/
http://www.lifestyleasia.com/438616/10-most-stunning-architecture-spots-in-hong-kong/
https://www.youtube.com/watch?v=GtJxuh_u3WE
https://www.fosterandpartners.com/projects/hongkong-and-shanghai-bank-headquarters/
https://www.dezeen.com/tag/west-kowloon-cultural-district/https://www.youtube.com/watch?v=UtoU0X37UX8
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10915052800-tvare-hong-kongu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/206562260120019-na-ceste-po-tchaj-wanu/
https://eng.taiwan.net.tw/
https://www.archiweb.cz/l/asie/tchaj-wan/tchaj-pej/
https://whc.unesco.org/en/list/1110
http://www.mocataipei.org.tw
https://guidetotaipei.com/
https://taiwantoday.tw/
https://en.ntm.gov.tw/
https://www.npm.gov.tw/en/
https://www.macautower.com.mo/
https://www.youtube.com/watch?v=A6jyJ9rbFmE
https://www.youtube.com/watch?v=S-4a6tBiWGk
http://www.mam.gov.mo/e/index

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi