PŘÍBRAMSKO - od gotiky k baroku

Svaté pole, Obořiště, Pičín, Svatá Hora u Příbrami, Příbram, Starý Rožmitál, Rožmitál pod Třemšínem, Pročevily, Bubovice

TERMÍN: 15. září 2018 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1918

CENA: 750 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 15.9.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin -  SVATÉ POLE kostel sv. Alžběty (v jádře gotický, zajímavá barokní úprava z let 1711-21) OBOŘIŠTĚ klášter paulánů s kostelem sv. Josefa (snad podle návrhu K. Dienzenhofera patrně v l. 1702-1711, jedna z prvních staveb českého dynamického baroka) PIČÍN raně gotický kostel Narození P. Marie (gotické nástěnné malby) Svatá Hora U PŘÍBRAMI proslulé poutní místo (v letech 1658-1709 za účasti C. Luraga; jeden z největších a umělecky nejcennějších objektů českého raného baroka) PŘÍBRAM město s bývalým arcibiskupským zámkem (původně gotická tvrz, exteriér), kostel sv. Jakuba (vrcholně gotický ze 14. st., přestavěný renesančně a barokně) STARÝ ROŽMITÁL kostel Povýšení sv. Kříže (gotický s raně gotickým portálem, barokizován v letech 1729-31, působiště J.J. Ryby) ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM městečko s renesančním zámkem v místech raně gotického hradu (ext.), kostel sv. Jana Nepomuckého (barokní, obohacený o malebné novobarokní dvou věží) PROČEVILY poutní kostel sv. Barbory (pozoruhodná barokní centrála z doby před pol. 18. st.) BUBOVICE kostel sv. Václava (gotický z 1. pol. 14. st., upravený novogoticky, v presbytáři fragmenty gotických nástěnných maleb) BŘEZNICE město s renesančním zámkem (ext.), jezuitský kostel sv. Ignáce a Františka (raně barokní z let 1642-50, podle návrhu arch. C. Luraga), hřbitovní kostel sv. Rocha (raně barokní centrála z let 1643-49 podle návrhu arch. C. Luraga; prohlídka podle možností) CHRAŠTICE kostel Nanebevzetí P. Marie (gotický, 2. pol. 14. st., v presbytáři fragmenty gotických nástěnných maleb) SLIVICE kostel Narození P. Marie (rozlehlá stavba z doby kolem r. 1380, sloužící původně městečku Milín) MNÍŠEK POD BRDY kostel sv. Václava (barokní, 1743-56, věž přistavěna v r. 1868, pozoruhodná výbava interiéru); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://pamatkovykatalog.cz?element=2150162&action=element&presenter=ElementsResultshttp://pamatkovykatalog.cz?element=2146248&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2274843&action=element&presenter=ElementsResults
http://pruvodce.svata-hora.cz/
http://svata-hora.cz/cz/2/historie
http://pamatkovykatalog.cz?element=2146018&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2159713&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2152653&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=16386592&action=element&presenter=ElementsResults)
http://pamatkovykatalog.cz?element=2325468&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=14502525&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2156115&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2316197&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2150289&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2141773&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2153653&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2151648&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi