TŘEBOŇSKO středověká a renesanční architektura v malebném kraji rybníků | ARS VIVA cesty za uměním

TŘEBOŇSKO středověká a renesanční architektura v malebném kraji rybníků

Bošilec, Lomnice nad Lužnicí, Třeboň, Majdalena, Chlum u Třeboně, Dobrá Voda, H. Stropnice, Žumberk, T. Sviny, Ledenice...

TERMÍN: 12. - 13. červen 2021 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1821

CENA: 2 990 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (4* hotel Zlatá hvězda v Třeboni přímo na historickém náměstí, hotel tvoří 3 historické budovy, vlastní wellness, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, WiFi, minibar, trezor; podrobný popis na www.zlatahvezda.cz; příplatek za jednolůžkový pokoj je 600 Kč), dopravu luxusním autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění; podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů, rekreační poplatek města Třeboň 35 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 12.6.

odjezd z Prahy v sobotu 12. června v 07:00 hodin - BOŠILEC gotický kostel sv. Martina (2. pol. 14. st., hodnotné barokní vybavení, kazatelna ve tvaru velryby s otevřenou tlamou) LOMNICE NAD LUŽNICÍ městečko s pravoúhlým náměstím a dvěma středověkými kostely - farním kostelem sv. Jana Křtitele a hřbitovním kostelem sv. Václava (oba ze 14. st., později upravované, prohlídka podle možností), rybník Rožmberk (v případě dobrého počasí zastávka na hrázi) TŘEBOŇ přední rožmberské město na břehu rybníka Svět (1571-73) s dochovaným půdorysem, čtyřmi branami, renesanční a barokní měšťanskou architekturou; renesanční zámek (2. pol. 16. st., prohlídka původních interiérů); bývalý augustiniánský klášter s kostelem sv. Jiljí (špičková vrcholně gotická stavba, dokončená po r. 1380 a následně bohatě vybavená, dále kvalitní barokní vybavení, v lodi kostela a v ambitu dochovány původní klenby) MAJDALENA gotický kostel sv. Maří Magdaleny (konec 14. st., později upravovaný, v presbytáři zbytky gotických maleb) CHLUM U TŘEBONĚ pozdně barokní poutní kostel Nanebevzetí P. Marie (založený v r. 1745, r. 1805 rozšířený), v jádře vrcholně gotický kostel sv. Zikmunda (14. st., v presbytáři malby ze 3. čtvrti 15. st.) SUCHDOL kostel sv. Mikuláše (konec 14. st., v 15. st. pozdně goticky přestavěn, trojlodí) BOROVANY pozdně gotický kostel Navštívení P. Marie a bývalý augustiniánský klášter (2. pol. 15. st. - klenby v kostelní lodi a v ambitu kláštera; barokní úprava z doby po pol. 18. st.) MLADOŠOVICE gotický kostel sv. Bartoloměje (14. st., věž přistavěna r. 1499, na jižní straně obnovena sgrafitová výzdoba z 16. st., prohlídka podle časových možností) TŘEBOŇ ubytování; volný program

neděle 13.6.

TŘEBOŇ Schwarzenberská hrobka (1874-77, prohlídka interiéru) HORNÍ STROPNICE kostel sv. Mikuláše rozlehlá stavba s působivou siluetou a složitou historií (od 13. st. až po pozdní gotiku, bohatá pozdně gotická klenba lodi, fragmenty raně gotických a pozdně gotických maleb) DOBRÁ VODA působivý barokní poutní kostel P. Marie (1708-15, v dominantní poloze ve svahu Novohradských hor) ŽUMBERK opevněná vesnice s pozdně gotickou tvrzí a kostelem sv. Jana Křtitele (raně gotický presbytář se sakristií, malby z doby kolem r. 1390; výjimečné čtyřlodí a západní věž jsou pozdně gotickou přístavbou ze 2. pol. 15. st., dochovány klenby a gotické kamenické prvky) TRHOVÉ SVINY kostel Nanebevzetí P. Marie rozlehlá převážně pozdně gotická stavba s obrannými prvky a bohatstvím kamenických detailů (klenby, portály, okenní kružby), kvalitní barokní vybavení; nad městem poutní kostel Nejsvětější Trojice (kompozičně pozoruhodná barokní stavba z let 1705-09, návštěva podle zájmu - nutný pěší výstup) LEDENICE raně gotický kostel sv. Vavřince (kolem r. 1300, později upravovaný); v městečku zachován pozdně gotický pranýř ŠTĚPÁNOVICE gotický kostel Narození P. Marie (patrně z doby kol. r. 1300, dvojitý vítězný oblouk vynášející věžičku) DOLNÍ SLOVĚNICE gotický kostel sv. Mikuláše a sv. Linharta (v interiéru fragmenty nástěnných maleb z doby kol. r. 1320); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi