HRADEC KRÁLOVÉ učebnice české architektury a urbanismu 20. století | ARS VIVA cesty za uměním

HRADEC KRÁLOVÉ učebnice české architektury a urbanismu 20. století

J. GOČÁR, J. KOTĚRA, O. POLÍVKA, O. NOVOTNÝ… a jedinečné sbírky GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

TERMÍN: 6. červen 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1820

CENA: 580 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů. Doprava do Hradce Králové je individuální; možnost vlakem: odjezd z Prahy hl. nádraží je v 07:11 hodin, cena jednosměrné jízdenky je 105 Kč pro dospělého, 26 Kč pro seniory nad 65 let (s dokladem totožnosti), případně lze jízdenku zakoupit v e-shopu ČD za výhodnější cenu (Flexi zvýhodněná jízdenka, In karta, atd.); příjezd vlaku do Hradce Králové v 08:50 hod. (je možné využít i vlastní dopravu automobilem). Sraz účastníků zájezdu bude v 09:00 hodin v pravé části haly hlavního nádražní ČD v Hradci Králové (před knihkupectvím) - průvodkyně bude držet tabulku s nápisem ARS VIVA; každý účastník zde obdrží audio přístroj (přijímač a sluchátko), následovat bude pěší procházka po městě.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 6.6.

HRADEC KRÁLOVÉ místo osídlené již v 9. st. (hradiště na návrší u soutoku Labe a Orlice), jako město zmíněné v listině Přemysla Otakara I. již v r. 1225, ve 14. st. věnné město českých královen (oblíbené sídlo Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské), výstavná kamenná architektura poničena v 15. st. za husitských válek, znovu budováno během 16. st. (renesanční měšťanské domy, Bílá věž z let 1574-96), r. 1639 město vypleněno švédským vojskem během jehož pobytu bylo vybudováno opevnění, díky významné strategické poloze přestavěné v letech 1745-89 v moderní josefínskou pevnost, která však zcela zastavila přirozený růst města; nová výstavba byla umožněna až po zrušení pevnosti v r. 1884 a zbourání městských hradeb (od r. 1893), pod vedením osvíceného starosty F. Ulricha (1859-1939) na základě promyšlených regulačních plánů, završených v r. 1911 projektem arch. Josefa Gočára, který se stal vůdčí osobností unikátní výstavby moderního města;  Hlavní nádraží (arch. V. Rejchl, r. 1928-35), kostel Božského Srdce Páně (arch. B. Sláma, 1928-32), Dům U skleněné věže (arch. J. Fňouk, r. 1929, současná přestavba J. Placák, r. 1933), funkcionalistická budova Palace - Novákovy garáže (arch. J. Fňouk, r. 1932), nábřeží Labe - pohled na komplex sportovního areálu v centru města - Sokolovna (arch. M. Babuška, 1929-30) a Městské lázně (arch. O. Liska, 1932-33), Krajské muzeum východních Čech (bývalé Městské muzeum, arch. J. Kotěra, 1909-12, na průčelí plastiky S. Suchardy), Pražský most (arch. J. Kotěra, r. 1912), Masarykovo náměstí výjimečný urbanistický celek charakteristický svojí sjednocenou rondokubistickou fasádou budovy pův. Anglobanky a městských obytných domů (arch. J. Gočár, 1922-25), které tvoří „pozadí“ pomníku T.G. Masaryka (O. Guttfreund, r. 1926), Ulrichovo náměstí ústřední prostor nového města, celou jižní stranu zaujímá moderně formovaná budova bývalého Ředitelství státních drah (arch. J. Gočár, 1929-32), protilehlý soudobý, ale tradičně pojatý reprezentační palác pro továrníka Steinského-Sehnoutku (arch. O. Novotný, 1928-29), nárožní stavby pojišťoven z let 1927-28 (Fénix, arch. B. Ehrmann; Adriatica, arch. B. Kozák); Ambrožův sbor (budovy pro Československou církev husitskou, arch. J. Gočár, 1926-28), unikátní výchovný a vzdělávací komplex arch. J. Gočára z let 1925-28: mateřská škola, původní Obecné a měšťanské školy, původní Rašínovo gymnázium (před průčelím socha Vítěze od J. Štursy); Labská elektrárna (arch. F. Sander, 1910-12), Regiocentrum Nový pivovar (přestavba budovy bývalého pivovaru na sídlo Krajského úřadu a prostorů Univerzity Hradec Králové, arch. P. Tušl a ateliér 3Q Projekt, r. 2006-8), Velké náměstí - historické centrum města (měšťanské a kanovnické domy, gotická katedrála sv. Ducha, Biskupská rezidence, barokní kostel Nanebevzetí p. Marie); volný program, možnost procházky Jiráskovými sady k soutoku Labe a Orlice nebo výstupu na Bílou věž - vyhlídka na centrum města; odpoledne pokračování programu: Hotel Grand (arch. J. Kotěra, 1910-11), Hotel Okresní dům (arch. J. Kotěra, 1902), komplex bývalých kasáren, Lékařská fakulta (arch. J. Reichl, r. 1936, pův. sídlo sborového velitelství), bývalé Okresní a finanční úřady (arch. J. Gočár, 1926-28), Žižkovy sady, Městské divadlo, GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ (původně Záložní úvěrní ústav, arch. O. Polívka, 1911-12, od r. 1990 sídlo Galerie moderního umění, 2014-16 rekonstrukce interiérů, arch. P. Tušl) významná sbírka českého moderního umění - ve stálé expozici zastoupeni mj. F. Kupka, J. Preisler, E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, R. Kremlička, J. Štursa, J. Šíma, Toyen, J. Štyrský, V. Tikal, F. Muzika, L. Zívr, F. Hudeček, J. Kotík, B. Matal, K. Lhoták, M. Medek, B. Dlouhý, J. Koblasa, K. Nepraš, A. Veselý ad., vyhlídková terasa; aktuální výstavy; volný program; individuální návrat do Prahy - odjezdy vlaků z Hradce Králové do Prahy jsou v 18:08 (v Praze 19:49) a 19:08 (v Praze 20:49).

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi