STRAKONICKO A POŠUMAVÍ

Volyně, Malenice, Čkyně, Dobrš, Bukovník, Nezamyslice, Volenice, Katovice, Strakonice

TERMÍN: 9. červen 2018 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1818

CENA: 850 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 9.6.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - VOLYNĚ historické město s renesanční radnicí a tvrzí, děkanský kostel Všech svatých (jádro gotické z 1. pol. 14. st., pozdějšími úpravami změněn v síňové dvoulodí, klenba dvoulodí z let 1460-70) MALENICE kostel sv. Jakuba staršího (jádro raně gotické před r. 1300, v chóru nástěnné malby z 1. pol. 14. st.) ČKYNĚ kostel sv. Maří Magdaleny (portál a klenba chóru z let 1270-80) DOBRŠ pozoruhodná ves se dvěma kostely a tvrzí: kaple sv. Jana a Pavla (v odborné literatuře považována za románskou stavbu, patrně však jde o příklad historizující renesance) kostel Zvěstování P. Marie (původně gotický ze 14. st., klenba lodi renesanční - arch. T. Rossi, r. 1561) BUKOVNÍK pozdně románský kostel sv. Václava (jižní portál přibližně z konce 1. pol. 13. st.)  NEZAMYSLICE kostel Narození Panny Marie (mohutná stavba v dominantní poloze vznikla ve více fázích -  2. pol. 14. st., sklípková klenba lodi z poč. 16. st.) VOLENICE pozdně románský kostel sv. Petra a Pavla (jižní portál před r. 1250, rozšířený v gotické dvoulodí, pozoruhodná klenba lodi - arch. T. Rossi, r. 1577) KATOVICE kostel sv. Filipa a Jakuba (jádro raně gotické po pol. 13. st., z té doby jižní portál, přestavěn goticky a renesančně) STRAKONICE hrad resp. komenda johanitského řádu (řádu maltézských rytířů) -  dnes Muzeum středního Pootaví (dochován velmi autenticky z doby po pol. 13. st., nebyl poničen za husitských válek, kostel sv. Prokopa částečně barokizován, v ambitu a kapitulní síni bývalého kláštera zachovány kvalitní nástěnné malby z let 1310-40), městský kostel sv. Markéty (14. st., klenba 1580-83); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://pamatkovykatalog.cz?element=696954&action=element&presenter=ElementsResultshttp://pamatkovykatalog.cz?element=693738&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=675065&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=677166&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=676037&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=787099&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=12415199&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=673933&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=685194&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.strakonice.eu/
http://pamatkovykatalog.cz?element=15155748&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=677534&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi