TURECKO: východní ANATOLIE a TUR ABDIN | ARS VIVA cesty za uměním

TURECKO: východní ANATOLIE a TUR ABDIN

říše a království Mitanni, Chetitů, Urartu, Asýrie, Arménie, Pontu, Gruzie, Seldžuků, Selima I. a Sulejmana, starobylé kostely

TERMÍN: 1. - 11. duben 2023 (11 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1723

další zájezd do Turecka - viz č. 2933

CENA: 32 400 Kč       se slevou 32 200 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 5 300 Kč; možnost snížené zálohy 7 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Istanbul - Trabzon, Batman - Istanbul - Praha (pravidelná linka Turkish Airlines), lux. klimatizovaný autobus a minibus dle programu, trajekt lodí na ostrov Akdamar a zpět, 10x ubytování s polopenzí - snídaně bufet, večeře menu nebo bufet (3* - 4* hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi, většina hotelů s tur. Lázněmi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 200 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Turecku 25 € (vybere průvodce před odletem na letišti v Praze). Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) GRUZÍNSKÉ KLÁŠTERY = 1 200 Kč; výlet č. 2) HASANKEYF, TUR ABDIN = 1 200 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic = 770 Kč.Území východního Turecka / Anatolie zahrnuje mj. hranice starých říší Mitanni, Urartu, Asýrie, staré Arménie, novochetitskských měst, Gruzie,Trapezuntského císařství, seldžuckých Turků, Osmanů aj. Pestrý krajinný reliéf (průměrná nadmořská výška je 2 200 m) nabízí malebné pobřeží Černého moře, Pontské pohoří, úrodné náhorní plošiny, vysokohorské průsmyky s vodopády a starými mosty, úpatí hory Ararat, překrásná jezera kolem Vanu, dramatická údolí prudkých horských řek, horní tok řeky Tigris až n náhorní planině Turabdin nad syrskými nížinami s mnoha telly; právě tady se po tisíciletí odehrávají převratné události lidských dějin...

sobota 1.4.

odlet z Prahy v 09:20 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 07:20 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J), přílet do Istanbulu na nové mezinárodní letiště ve 13:05 hod. m.č.; odlet do Trabzonu v 16:30 hod., přílet do TRABZONU v 18:10 hodin; transfer autobusem z letiště do hotelu; ubytování

neděle 2.4.

TRABZON (ant. TRAPEZUS) významné historické město na pobřeží Černého moře zal. starými Řeky v 8. st. př.Kr. jako subkolonie Milétu ze Sinope; rozkvět za Římanů a po návštěvě císaře Hadriána; centrum Trapezuntského (byzantského) císařství; město dvou nejúspěšnějších sultánů: Selima I. (*Amasya, r. 1471) a Suleymana Nádherného (* Trabzon, r. 1494); předměstská romantická terasa s mešitou Haghia Sophia na místě antické svatyně a raně byzantské kaple (1238-63, čerstvě opravené fresky, ikonografie Nového zákona), kampanila (r. 1443), v zahradě nové archeologické nálezy antického chrámu z 2. st. (sloupy, hlavice, římsy ad.); nově opravená Hatun Camii - mešita a  hrobka matky Selima I. Gülbahar Hatun (byzantská princezna, kolem r. 1514); přenesená dřevěná zásobnice na obilí, vyhlídky na západní opevnění starého města; most Zagnos přes údolí Kuzgun (15. st., podle řeckého konvertity a generála Mehmeda Dobyvatele), historické jádro města: staré byzantské a osmanské opevnění, sochy sultánů Selima I. a Sulejmana, mešita Ortahisar Camii (Fatíh Camii) na místě byzantské baziliky Panayia Chrisokefalos (mj. nově opravené odkryté mramorové obklady a reliéfy z doby císaře Justiniána); ruiny původního horního byzantského paláce (nedávno rozsáhlá rekonstrukce a opravy), vyhlídky na město a údolí; most přes Tabakhane,  kostel sv. Anny (od 9. st.), mešita Carsi Camii (největší ve městě), trh, Tas Han, starý Bedesten (původně centrum janovských obchodníků, od 14. st.), staré tržiště; volný program, možnost prohlídky - Trabzonské městské muzeum (otevřeno v r. 2017), Archeologické muzeum ad.

pondělí 3.4.

TRABZON jízda na jih MACKA za městem nádherná soutěska a vjezd do Národního parku, údolí s vodopády romantické řeky Altindere; pěšky přes most ke klášteru SUMELA „nalepený“ na skálu pohoří Zigana (cca 300 m nad údolím); součást mnoha církevních a vojenských strategických byzantských staveb, které přetrvaly i za Trapezuntského císařství - některé až do 20. st. (ochrana cest, servis pro poutníky, kultovní místa); podle legendy zal.  kolem r. 386 císařem Theodosiem I. jako místo kultu „Černé Panny“ (Panayia tou Melas), mnoho stavebních fází až do r. 1923, kdy byl klášter opuštěn (některé ikony převezeny mnichy do Řecka - vystaveny v Benaki Muzeu v Aténách); zbytky akvaduktu, jednotlivé budovy konventu, hlavní jeskynní svatyně (od 11.-12. st., vnější i vnitřní fresková výzdoba z různých period; vše nedávno částečně restaurováno) BAYBURT (ant. AMBATAVAN, byzant. PAIPERT, armén. BAIBERDON) významné historické město na Hedvábné stezce (Marco Polo, Aviliya Celebi aj.) a řece Coruh; existence již od starověku - obchodní a vojenské centrum (spojení mezi Trapezuntem a Persií); město se rozrostlo kolem dominantního hradu (doložen od 6. st. př.Kr., rozšířen za Justiniána v 6. st., centrum správy kraje a místo střetů během turecko-ruských válek), dokonale zachovalé opevnění (nedávno restaurováno, četné nápisy, nové archeolog. nálezy); historické centrum kolem malebné řeky Corum (velká mešita, staré obchody, nábřeží ad.) ERZURUM ubytování v centru města; volný program

úterý 4.4.

ERZURUM volný program; fakultativní výlet č. 1: Gruzínské kostely, kláštery, hrady a opevněná místa: YUSUFELI malebné horské městečko na soutoku řek Barha a Coruh; vyhlídka na malý strážní středověký hrad Tekkale na vysoké nepřístupné skále; vyhlídky na stavby kolem řeky (lokální tradiční architektura) a malá políčka; kostel Dört Kilise (transfer minibusem) ohromný komplex původně čtyř kostelů a kláštera z období Trapezuntského císařství - nyní viditelné dva menší a hlavní kostel s refektářem (nejstarší část z r. 1031, arkádové vlysy, tordované sloupy, fragmenty nápisů a nástěnných maleb) YUSUFELI transfer mikrobusy prašnou cestou do starobylého horského městečka ISHAN (z hlavní cesty romantické vyhlídky do krajiny) - kostel Ishan jedinečný příklad gruzínské arch. (7.-11. st., nejstarší v celé oblasti - doložena datace k r. 951, další přestavby od 11.-14. st., výška kupole 42 m, zbytky fresek ovlivněné antikou, impozantní reliéfní výzdoba, netradiční hlavice inspirované románským slohem, staré nápisy ad.); jízda kolem jezera Tortum Gölü (délka 10 km) vyhlídka na jižní pláž a meandry řeky s břidlicovými útesy Camilyamac klášterní komplex sv. Jana Křtitele Ösk Vank (zal. 963-73, přestavba v r. 1036; radikální proříznutá fasáda s reliéfy andělů a donátorů, polosloupy s reliéfy, zbytky fresek, pozoruhodné patky sloupů ad.) BOGBASI kostel a klášter Haho / Hahuli (zal. 978-1001, velmi dobře zachovalé reliéfy na fasádě, refektář, v 16. st. slavná rukopisná dílna), z časti kostela dnes tzv. Kamenná mešita ERZURUM

středa 5.4.

ERZURUM (armén. KARIN, byzant. THEODOSIOPOLIS, arab. ARZ-ER-RUM) jedno z nejvýše položených (1 757 m.n.m.) měst Turecka obklopené zasněženým pohořím Palandőken; významná křižovatka historických obchodních cest, mj. jedno z center seldžucké kultury, vynikající gastronomie; historické centrum: turecké lázně (zal. v 6. st., dodnes funkční), Rüstem Paša karavansaraj (zal. v 16. st., dnes centrum klenotníků ve dvou blocích), mešita Kurysunlu (18. st., zajímavý orientalizující interiér), hrad (ext., opravuje se) nejstarší opevněné místo ve městě, vyhlídky na město, zachovalé a čerstvě opravené hradby - velké nádvoří s archeologickým areálem (vykopávky od byzantského osídlení), stará mešita (12. st.), minaret s hodinami; velká mešita Ulu Cami jednoduchá monumentální stavba s prostorným čtvercovým interiérem (zal. r. 1179, unikátní klenby); areál Madrasa Hatuniye; mešita Narmanli, hrobka šejka Emira; nekropole Tří hrobek (vše z období 12.-14. st.); na hlavním náměstí mešita Lala Mustafa Paša (16. st., inspirace Sinanovou arch. z Istanbulu); slavná Madrasa Yakutiye (od r. 1310, nádherný portál, keramikou obložený minaret zdobený reliéfy zvířat a ráje), v int. Muzeum islámského a tureckého umění (etnografické sbírky, islámské rukopisy ad.); volný program v centru PASINLER arménský hrad Hasan Kale (přest. 1433-78, dvojité hradby, volné nádvoří, skvělé vyhlídky do okolní krajiny a na staré otomanské lázně z 16. st.); otomanský most na Hedvábné stezce Cobandede (13. st., délka 130 m, 6 původ. oblouků); jízda divokou neobydlenou krajinou a kolem města SarIkamis (krutá porážka turecké armády ruským vojskem v r. 1915) KARS ubytování v centru města nedaleko hradu; volný program

čtvrtek 6.4.

KARS zal. v 10. st. jako hl. město arménské dynastie Bagratidů, dnes centrum stejnojmenné provincie, výroba nejlepších sýrů v Turecku; historické centrum města: starý otomanský dům (zdobený dřevěný balkón, dnes muzeum umění); původně ruský kostel - dnes mešita Fethyie Camii (přistavěn minaret); podhradí: Evily Camii a hrobka Hasana-i-Harakani (vše nově opraveno); mešita Kümbet Camii - původně Kostel svatých apoštolů (od r. 930-37, reliéfy 12 apoštolů, dobře zachovalá stavba); starý most přes řeku Kars (opraven v 16. st.); otomanské lázně (16.-17. st.); Kars Kalesi dnes volně přístupný areál citadely (několik etap výstavby, 15. st.); Archeologické muzeum plastiky a reliéfy v zahradě, v přízemí archeologické sbírky (od mamutů, paleolit, neolit, Urartu, Ani ad.; v patře etnografická kolekce) ANI (řec. ANION, lat. ABNICUM, památka UNESCO) rozlehlé ruiny kdysi hl. města bagratovské Arménie v hraničním pásmu pravého břehu řeky Ahuryan mezi Tureckem a Arménií; největší rozkvět pol. 10. st.- pol. 11. st.: zbytky mohutných hradeb a Lví brána (Aslan Kapi, zbytek reliéfu seldžuckého lva), kostel Spasitele (1034-36, zachovány reliéfní vlysy a tzv. „chačkary“, opravuje se od r. 2010 za pomoci amerického velvyslance v Ankaře), kostel sv. Jiří (Tigran Kilisesi, nejlépe zachovalá stavba v Ani, od r. 1215 na místě staršího kostela z 10. st., velmi dobře zachovalý, nástěnné malby, vyryté arménské nápisy ad.), Hedvabná stezka vyhlídka na ruiny mostu a cely areál od řeky; katedrála (989-110), seldžucké domy a dílny; Menücehir Camii (nejstarší seldžucká mešita v Anatolii - po r. 1072), hrad a hradby (skvělé vyhlídky do údolí a dolní pás hradeb); centrální kostel a vyhlídky na tzv. Dolní hrad (Kiz Kalesi); kostel sv. Jiří (Abighamrets, 10. st. a r. 1040); monumentální kruhová centrála kostela sv. Jiří (Gagik I, 1001-05); jízda zpět ke Karsu a dále na jih kolem arménských hranic hornatou krajinou s vysoko položenými horskými průsmyky IGDIR ubytování v centru města

pátek 7.4.

IGDIR - úpatí hory Ararat (tur. Agri Dag, mýtické místo Noemovy archy; dva vulkanické vrcholy 5 165 a 3 924 m) - Išak Paša Sarayi okázalý palác místního vůdce (2 000 m.n.m., konec 18. st., původně 266 místností v několika stavbách na ploše cca 7 600 m2; vše  zcela nově opraveno a zastřešeno; jedinečné interiéry - harém, mešita, lázně, hrobka ad.); otomanská mešita (18. st., vyhlídka na palác); starý hrad (původně urartské základy, dále středověké dostavby); hrobky místních velmožů; rozlehlé ruiny starého města  - na západním okraji stará urartská pevnost na vyvýšeném místě (vyhlídka na palác) DOGUBEYAZIT krátká zastávka v hraničním městě na cestě do Iránu, při dobré viditelnosti vyhlídky na Ararat; cesta na jih nádhernou horskou krajinou a průsmyky ve výšce nad 2000 m; vodopády na řece Bend-i-Mahi (široce padají z výšky 20 m); starý otomanský most Seytan (Murad IV., 18 st.); jízda kolem východního břehu jezera Van (bezodtokové jezero na Arménské náhorní plošině ve výšce 1646 m, 120x80 km, max. hloubka 457 m) vyhlídky na jezero; město VAN od poč. 1. tisíciletí př.Kr. významné asyrské město TUSHPA, důležitá křižovatka strategických cest; ruiny starého města: Vanská skála (Van Kalesi) - základ urartské pevnostní architektury; pásmo hradeb - vyhlídky na západní hradby na nižším pahorku a mešity na jižní straně pod skálou; mešita - vyhlídky na okolí a jezero; nově opravený komplex mešit a madras: Kaya Celebi Camii, Ulu Camii, Hüsrev Paša Camii ad., vyhlídky na Vanskou skálu s opevněním a hradem z jihu; ubytování v centru města

sobota 8.4.

VAN nově opravené Archeologické muzeum (2016-19 nově přestavěno a instalováno, archeologické nálezy z města a regionu od r. 5000 př.Kr., etnografická kolekce, expozice ručně psaných koránů ad.); jízda přes horský průsmyk ve výšce  2 225 m do údolí CAVUSTEPE (ant. SARDURIINILI, také HAYOTS DZOR) významné urartské a arménské sídlo a pevnost (od 8. st. př.Kr., hradby, skladiště se zbytky obrovských zásobnic, obytné domy, svatyně s klínopisným textem, zbytky paláce ad.) GÜZELSU zastávka u starého otomanského mostu nad řekou Hosap; monumentální a slavný kurdský hrad HOSAP KALESI (středověká konstrukce, přestavba v r. 1643) mohutné hradby s bastiony, vyhlídka na pomocnou pevnost a strážní věž; původní brána, vstup do klenuté místnosti, v kameni vytesané stupně schodů, první nádvoří s bastionem, druhé nádvoří, horní palác; vyhlídky; cesta kolem jižního kraje jezera Van s vyhlídkou na zasněženou horu Cadridagi (3 537 m); plavba lodí na ostrov Akdamar (0,70 km2) v jezeru Van - cestou nezapomenutelné vyhlídky na jezero a okolní zasněžené hory; na ostrově areál kostela a ruiny kláštera Akdamar Kilisesi velmi dobře zachovalý arménský kostel (10.-11. st., předsíň a centrála s freskami - většinou Nový zákon, na oltáři současná ikona; fasáda pokryta mnoha skvělými figurálními, rostlinnými a geometrickými reliéfy - mj. náměty ze Starého zákona ad.); kolem půdorysy kláštera a kaple, nádherné náhrobky s reliéfy, tzv. „chačkary“ ad. TATVAN město na jihozápadním pobřeží jezera Van; ubytování u jezera

neděle 9.4.

TATVAN jízda po západním břehu jezera Van AHLAT (kandidát na památku UNESCO) starobylé město na břehu jezera Van (tradice osídlení kultur národů na přítoku řeky Tigris, Urartu, Arménů, Arabů, Byzantinců, Seldžuků, Mongolů a Osmanů); rozlehlé ruiny starého města: nové muzeum (otevřené v r. 2014) archeologické sbírky s lokálními nálezy (pohřební výbava z okolních jeskyních hrobek, architektonické fragmenty, keramika, zbraně, šperky ad.); seldžucký hřbitov s jedinečnými zdobenými náhrobními stélami; hrobky: Ústa Sagir Kümbeti (Ulu), Emir Bayindir Türbesi, Emir Ali Türbesi, Cifte Kümbet, Ulu Camii; vyhlídka na sopku Nemrud Gölü; El Aman Hani osmanský karavansaray ze seldžuckého období (dvě mešity, lázně, centrální místnost s lomenými oblouky a krby, po obvodu další místnosti, vše nově opraveno); Papsin Hani osmanský karavansaray - BITLIS (armen. PAGHES, řec. BALALES) hl. město stejnojmenné provincie; Ihlasiye Medresi elegantní stavba (r. 1589, nárožní věže na čtyřech stranách, zdobený vstupní portál, v interiéru nyní pobočka úřadu předsedy vlády s kancelářemi v historické architektuře - jako za sultanátu); vyhlídka na středověký hrad (podle tradice vybudován na příkaz Alexandra Velikého na skalnatém ostrohu nad řekou Bitlis, přestav. r. 1650); historické centrum: Ulu Camii skvělý artukidský interiér (r. 1126, r. 1152-1650, klenební oblouky), Meydan Camisi, Serefiye Camii (r. 1529, dominantní minaret); dva staré mosty, Alemdar Camii (lomené oblouky v int.) ad.; cesta k údolí řeky Silvan - Malabadi Köprüsü nejvyhledávanější starý artukidský most na Hedvábné stezce přes řeku Batman (12. st., délka 150 m, dvě zdobené plastiky) BATMAN ubytování v centru moderního města

pondělí 10.4.

BATMAN volný program; fakultativní výlet č. 2: HASANKEYF vyhlídka na romantické staré město, citadelu (135 m nad řekou Tigris) a starý artukidský most přes Tigris; prehistorické osídlení, Římané, Byzantinci, Arabové, Seldžukové, Mongolové aj.) na skalnatém ostrohu řeky Tigris; stav podle přístupnosti bezprostředně před napouštěním přehrady Ilis - většina historických památek již přemístěna na novém místě nad řekou: Zeyn El-Abdin Türbesi válcovitá hrobka nádherně zdobená tyrkysovými kachlemi (13. st.), kolem hrobky a nově odkryté pozůstatky středověkých staveb; artukidské lázně (13. st., vykopávky 2005-08), mostem malá mešita (15. st.), mešita a artukidské a seldžucké stavby; Nové archeologické muzeum (nové archeologické nálezy z povodí horního toku řeky Tigris, mj. artefakty z telů (od cca 12 000 přKr.); cesta krajem Tur Aabdin (náhorní planina na jihovýchodě Turecka - od 2. st. domov syrských ortodoxních křesťanů) SALAH klášter Mor Yakub (zal. kolem r. 400, v původní podobě ze 6. st., po stranách apsidy a bazilikální řez - obrácená orientace, původní portály, římsy, hlavice, úžasné klenby - kombinace kámen/cihla, aramejské nápisy ad.); nově rekonstruovaný archaický kostel (na základě nedávných vykopávek); vyhlídky na okolní kopce a skalní příbytky ANITLI / HAH kostel Matky Boží zcela ojedinělá architektura na čtvercovém půdorysu (4.-6. st., před vstupem kámen s výrazným křížem), ze střechy vyhlídka na plášť kupole (zdobená polosloupy s oblouky a reliéfy zvířat, geometrický dekor; v interiéru jedinečné římsy, pendantivy, reliéfy ad.); ruiny bývalé katedrály Mor Sobo (6. st., zachovalé obvodové stěny); klášter Sergia a Bakcha (r. 789); ve skále vydlabané archaické zásobnice MIDYAT (podle časových možností) mešita Cevat Camii (r. 1925, zajímavý příklad reformní arch.); staré město: úzké uličky s pozůstatky bývalé křesťanské přítomnosti - řemeslnické ulice, patrové domy s reliéfy a krásným kováním na vstupních dveřích, bývalé městské kláštery (v některých jsou dnes církevní školy) MOR GABRIEL (podle časových možností) jeden u největších a nejstarších klášterních komplexů v regionu, sídlo syriackého biskupa; nádvoří s novým blokem pro návštěvy, kostel (podlahy a mozaiky ze 6. st., tzv. kupole císařovny Theodory - 6. st., stará krypta s hroby, aramejské nápisy ad.) BATMAN

úterý 11.4.

BATMAN transfer na letiště, odlet do Prahy via Istanbul v 09:05 hod., přílet do Prahy v 18:00 hodin m.č.

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi