KROMĚŘÍŽ a BUCHLOVICE

barokní rezidence a zahrady jižní Moravy

TERMÍN: 8. - 9. červen 2019 (2 dny) OBSAZENO 26% ČÍSLO ZÁJEZDU: 1719

CENA: 2 700 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (2* hotel na okraji Kroměříže, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, WiFi; příplatek za jednolůžkový pokoj je 300 Kč);  městský poplatek,  dopravu luxusním autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění; podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 8. června

odjezd z Prahy v 06:30 hodin

BUCHLOVICE jedinečný barokní zámecký letohrádek s parkem nedaleko rodového sídelního hradu Buchlova vybudoval Jan Dětřich z Petřvaldu (arch. B. Fontana - bratr významného římského architekta Carla Fontany, 1699-1701, za Berchtoldů novobarokně upraveno); přístupné interiéry (pův. zařízení z přelomu 19. a 20 st., významná sbírka evropské malby a grafiky), zámecký park (komentovaná prohlídka) KROMĚŘÍŽ významná městská památková rezervace: zbytky hradeb, Mlýnská brána, raně gotický kostel sv. Mořice (v interiéru ojedinělé 2 sakristie, kaple P. Marie, regotizován v 19. st.), bývalý piaristický kostel sv. Jana Křtitele (1737-68, fresková výzdoba J.J. Etgens, malby J. Stern), barokní kostel P. Marie (1724-36), sloup Nejsvětější Trojice na Zeleném trhu (r. 1725), sousoší Zvěstování (Malý val, r. 1696), tzv. Schrattenbachova sýpka (exteriér), pamětní deska kroměřížského rodáka, kazatele J. Milíče z Kroměříže; rodný dům Maxe Švabinského, pomníky J.A. Komenského a J. Mánesa; exteriéry radnice a náměstí; ubytování

neděle 9.6.

KROMĚŘÍŽ rozsáhlý a výjimečný barokní areál arcibiskupského zámku (na místě původního got. hradu, v letech 1496-1554 přestavěn na renesanční zámek, po poškození za třicetileté války barokně obnoven do dnešní podoby, arch. F. Luchese a G.P. Tencalla, 1665-94; 1848-49 dějiště zasedání Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů; od r. 1998 na seznamu památek UNESCO): proslulá barokní zahrada dokládá velké zaujetí arcibiskupů pro "krajinářské" umění, které bylo považováno za vrcholnou disciplínu uměleckou, ale i filozofickou a technickou; dvě části: Květná zahrada - podrobná prohlídka s odborným výkladem zahradního architekta (tzv. Libosad, typ formální zahrady, nyní nově zrekonstruováno do původní raně barokní podoby, doplněno kolonádou, plastikami, dále pavilon zv. "Rotunda", vyhlídka, skleník, původní pahorek) a Podzámecká zahrada (bohatý, přírodně krajinářský park z 19. st. s romantickými stavbami, dendrologické skvosty aj.); zámecká rezidence - velkolepé reprezentační sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů; historické interiéry (sněmovní sál, stará knihovna, lenní či manský sál s nejkrásnější freskou malíře strahovské knihovny F.A. Maulbertsche, letní byt arcibiskupa, kaple, sály staré arcibiskupské galerie aj.); obrazárna v České republice (MALÉ R) druhá nejvýznamnější sbírka středoevropské malby 15.-18. st. (85 obrazů, zastoupeni mj. P. Veronese, L. Cranach, A. van Dyck, A. Dürer, Tizian - obraz Apollo a Marsyas ad.), Salla Terrena (rozsáhlá štuková výzdoba,  Fr. Hiernle a B. Fontana), vyhlídková věž (výhled na historické jádro), arcibiskupská mincovna s expozicí historie vývoje mincovnictví na Moravě; volný program, možnost návštěvy Památníku Maxe Švabinského - stálá expozice 130 děl, průřez tvorbou kroměřížského rodáka (1873-1962), významného představitele české krajinné a figurální malby; návrat do Prahy ve večerních hodinách

Zajímavé odkazy:

https://www.zamek-buchlovice.cz/cs
http://www.vychodni-morava.cz/cil/637
http://www.pamatkovykatalog.cz/buchlovice/zámek
http://194.187.55.62/baldassarefontana
https://www.zamek-kromeriz.cz/cs
http://www.mojekromeriz.cz/co-videt/unesco
https://whc.unesco.org/en/list/860
http://www.muo.cz/kromerizska-obrazarna--96/
http://www.mojekromeriz.cz/mista/25/kvetna-zahrada
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10361869257-narodni-klenoty/211563235200004-kromeriz-plynuti-casu/titulky
https://www.youtube.com/watch?v=oxJe5XOlqas

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi