BENEŠOVSKO A SEDLČANSKO málo známé památky | ARS VIVA cesty za uměním

BENEŠOVSKO A SEDLČANSKO málo známé památky

Vysoký Újezd, Bělice, Chvojínek, Vrchotovy Janovice, Martinice, Vojkov, Vysoký Chlumec, Dublovice, Křepenice, Čelina, Živohošť

TERMÍN: 26. červen 2021 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1621

CENA: 780 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 26.6.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - VYSOKÝ ÚJEZD raně gotický kostel Narození P. Marie (poměrně bohatá a překvapivě zachovaná stavba z doby kol. r. 1270) BĚLICE malebný gotický kostel sv. Maří Magdaleny (13.-14. st.) CHVOJÍNEK kostel sv. Václava drobná, ovšem dobře zachovaná raně gotická stavba (poslední čtvrtina 13. st.) VRCHOTOVY JANOVICE původně renesanční tvrz, dnes zámek (upravený v 18. a romanticky přestavěný v 19. století, s rozsáhlým parkem, v novější době spojen s baronkou Sidonií Nádhernou, která zde hostila např. K. Čapka, M. Švabinského, novináře K. Krause nebo R.M. von Rilke - zdejší expozice); kostel sv. Martina s románskou věží (podle čas. možností, goticky přestavěný ve 14. st.) MARTINICE jednoduchý raně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie (původní portál); v obci zachováno několik roubených staveb (mj. polygonální stodola) VOJKOV raně gotický kostel sv. Jakuba St. (zachovaný s drobnými úpravami v 19. st.) VYSOKÝ CHLUMEC obec s pozdně gotickým hradem (nepřístupný); prohlídka skanzenu (staré, převážně roubené lidové stavby z okolí) DUBLOVICE kostel Nejsvětější Trojice (složitá stavba s románským jádrem, goticky přestavěná) KŘEPENICE renesanční tvrz ve stylu italského renesančního letohrádku vystavěná Jakubem Krčínem z Jelčan (r. 1584) ČELINA drobný barokní zámek s šestibokou kaplí sv. Jana Nepomuckého (připisována arch. J.B. Santinimu) ŽIVOHOŠŤ raně středověký kostel sv. Fabiána a Šebestiána (původně románská bazilika); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi