POSÁZAVÍ středověké kostely a historické památky… | ARS VIVA cesty za uměním

POSÁZAVÍ středověké kostely a historické památky…

Libeř, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou, Chvojen, Benešov, zámek Jemniště, Vlašim, Mnichovice

TERMÍN: 29. květen 2021 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1521

CENA: 780 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 29.5.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - LIBEŘ menší vrcholně gotický kostel sv. Jiljí (poměrně autenticky dochovaný, věž nad zdvojeným vítězným obloukem) JÍLOVÉ U PRAHY rozlehlý gotický kostel sv. Vojtěcha (původně zasvěcen sv. Mikuláši, 13.-14. st., hlavní oltář je kopií gotické archy) TÝNEC NAD SÁZAVOU nad řekou pozůstatky hradu a románská rotunda (13. st.), kostel sv. Šimona a Judy (staré gotické jádro, barokně upravený a zaklenutý) CHVOJEN kostel sv. Filipa a Jakuba na bývalém hradišti (atypická, převážně raně gotická stavba v dominantní poloze, v int. gotické nástěnné malby) BENEŠOV gotické trojlodní farní kostel sv. Mikuláše (později upravovaný, kvalitní barokní výbava, sochařská výzdoba hlavního oltáře a kazatelny z dílny M. B. Brauna), zřícenina minoritského kláštera zničeného za husitských válek, kostel sv. Anny s někdejší piaristickou kolejí (vybudován v letech 1705-15 podle návrhu arch. G.B. Alliprandiho, kvalitní barokní výbava); zámek JEMNIŠTĚ propracovaná barokní architektura vznikla do r. 1724 podle návrhu arch. F.M. Kaňky (opraven po požáru r. 1754; prohlídka bohatých interiérů - mj. malby V.V. Rainer; nově upravené zahrady) VLAŠIM zámek (složitá srostlice převážně z 16.-17. st. na místě pův. gotického hradu, dnešní podoba z 19. st.; ext.), prohlídka zámeckého parku (čínský pavilon, tzv. starý hrad, Vlašimská a Domašínská brána); kostel sv. Jiljí v jádře pozdně gotická stavba (prohlídka dle časových možností), loreta - poutní kostel na návrší za městem (1703-06; ext.) MNICHOVICE malebný gotický kostel sv. Filipa a Jakuba se zvonicí přistavěnou k tělu kostela; návrat do Prahy

 

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi