STŘEDNÍ POJIZEŘÍ

Jabkenice, Dobrovice, Sýčina, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Hradiště nad Jizerou, Březina, Vlastibořice

TERMÍN: 12. květen 2018 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1518

CENA: 790 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 12.5.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - JABKENICE cihlový gotický kostel Narození P. Marie  DOBROVICE městečko s renesanční radnicí (ext.), kostel sv. Bartoloměje (v jádře renesanční, 16. st.) SÝČINA kostel sv. Václava jeden z nejzajímavějších českých renesančních kostelů MLADÁ BOLESLAV renesanční bratrský sbor (z 50. let 16. st.), arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Marie (goticko-renesanční), prohlídka města s bývalým hradem (ext.) KOSMONOSY areál lorety (počátek 18. st.), piaristický raně barokní kostel Nalezení sv. Kříže s hodnotným vybavením (prohlídka interiéru dle možností) BAKOV NAD JIZEROU kostel sv. Bartoloměje (16. st., barokní mobiliář) KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zbytky raně gotického kláštera cisterciáků (dochovány základy zdiva a portál z let 1240-80), kostel P. Marie (goticko-renesanční, kolem r. 1560 se starším jádrem; prohlídka interiéru dle možností) BŘEZINA kostel sv. Vavřince (původně raně gotický, přelom 13. a 14. st., později upravovaný) VLASTIBOŘICE kostel sv. Kateřiny (v jádře gotický se dřevěnou zvonicí) LETAŘOVICE kostel sv. Jakuba Většího (barokní, využití gotického zdiva, pozoruhodný raně barokní strop) MOHELNICE NAD JIZEROU kostel Nanebevzetí P. Marie (autenticky dochovaná románská stavba ze 12. st.); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://pamatkovykatalog.cz?element=2153128&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2145480&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2157441&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.mb-net.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=2155604&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2144374&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2153088&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2153515&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2151528&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2342791&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2169785&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=2145259&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=16162783&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=15981772&action=element&presenter=ElementsResultshttp://www.mohelnice-nad-jizerou.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=2143321&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi