PROVENCE od antiky k impresionismu | ARS VIVA cesty za uměním

PROVENCE od antiky k impresionismu

krajem Van Gogha a P. Cézanna, výjimečných klášterů, levandulí, slunečnic a skvělého vína

TERMÍN: 13. - 20. červen 2024 (8 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 1424

do jednolůžkového pokoje

CENA: 27 900 Kč       se slevou 27 700 Kč
možnost snížené zálohy 7 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Lufthansa Praha - Marseille - Praha, via Frankfurt n.M.), dopravu lux. autobusem dle programu, 7x ubytování (3* Apart hotel v centru Avignonu - v blízkosti středověkých hradebk dispoizici je aktuálně jen 2-3lůžkový apartmán s příslušenstvím, klimatizací a vybavenou kuchyňkou - nedaleko hotelu je potravinový supermarket; příplatek za apartmán 900 Kč/osoba), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): 1) ST-GILLES, CAMARQUE cena = 1 300 Kč; výlet č. 2) GLANUM cena = 1 200 Kč; č. 3) ORANGE cena = 1 100 Kč; č. 4) 7x snídaně v hotelu (bufet) cena = 2 200 Kč; č. 5) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 680 Kč; č. 6) úplné pojištění včetně Pandemic A60 pro osoby 70+ = 1 160 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné 15 € a osobní městský poplatek 13 € - vybere průvodce před odletem v Praze. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

čtvrtek 13.6.

odlet z Prahy v 06:05 hodin,sraz účastníků ve 04:15 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do MARSEILLE v 09:55 hodin - SÉNANQUE výjimečně dobře zachovalécisterciácké opatství ukryté v hlubokém sevřeném údolí - nádherná přírodní scenérie; budováno od 12. st., prostý ale zároveň impozantní klášterní komplex s fascinující atmosférou mnišského klidu a meditace (kostel, křížová chodba, kapitulní síň, dormitář s expozicícisterciáckém stavitelství, muzeum cisterciáckého řádu), ze všech stran obklopeno rozlehlými levandulovými poli GORDES kamenné městečko impozantně situované na vrcholu skalnatého pahorku s dominantou zámku na nejvyšším bodě (hrad od 11. st., v 16. st. renesanční přestavba, bývalé museum V. Vasarelyho), zachováno několik středověkých budov (mj. ubytovna pro poutníky do Compostely), krásné výhledy do údolní krajiny; volný program - možnost občerstvení AVIGNON (řím. AVENIOCAVARUM) nejznámější provensálské město, na levém břehu řeky Rhôny, kompletně zachovaný prstenec městských hradeb (14. st., délka 4,3 km), v letech 1309-76 sídelní město papežů; ubytování v centru města

pátek 14.6.

AVIGNON procházka kolem části hradebního prstence, románský most přes řekuRhônu Pont Saint-Bénezet (důležitá spojnice mezi Avignonem a osadou Villeneuve, vybudován v letech 1177 - 85, dále upraven ve 13.-15. st., původně cca 900 m dlouhý, 22 oblouků, těžce poškozen povodní v r. 1669 a již neopraven - zachovány pouze 4 mostní oblouky s dvoupatrovou románsko-gotickou kaplí sv. Bénezeta a sv. Mikuláše); Papežský palác proslulá papežská rezidence, jedinečný příklad vývoje architektury 14.-16. st. (vybudován na 55 m vysoké skále Rocher des Doms, mohutná palácová stavba pevnostního charakteru, 2 nádvoří, hl. stavitelé Benedikt XXII. - tzv. Starý palác a Kliment VI. - tzv. Nový palác, dochovány původní obytné a reprezentační místnosti, konzistoř, 2 kaple, fresky - S. Martini, M. Giovanetti, kostel, přijímací sál), možnost výstupu na terasu - výhled na Rhônu i město, katedrála Notre-Dame-des-Doms (ext.) součást palácového komplexu(od 12. do 16. st., v interiéru mj. pohřební kaple s náhrobky papežů Jana XXII. a Benedikta XII.); Petit Palais původně kardinálský rezidenční palác a prostor pro ubytování papežských hostů, dnes Musée Petit Palais (románské a gotické sochařství, skvělá sbírka obrazů a fresek italských malířských škol 14.-16. st., menší sbírka francouzské malby, architektonické fragmenty); procházka historickým centrem města: Place de l´Horloge, radnice, Rue de la République, kostel St. Pierre, kostel St. Didierre; volný program; možnost návštěvy Musée Lapidaire (původ. jezuitská kolej, jednolodní prostor; v interiéru dnes instalace plastik - starověký Egypta, Řecko, Řím), Musée Calvet (malířská a sochařská sbírka)

sobota 15.6.

AVIGNON - PONT DU GARD jeden ze symbolů Provence, impozantní součáststarověkéhořímského akvaduktu přes řeku Gardon, patří k nejlépe zachovalým ve Francii (1. st. př.Kr., 3 arkádová patra, mostní vozovka přistavěna až v 18. st.; možnost výstupu k nejvyšší části s pozůstatky krytého žlabu pro vedení vody, vyhlídka na romantickou okolní krajinu) NÎMES hl. město departementu Gard v regionu Languedoc-Rousillon; původ. keltské sídliště (NEMAUSOS), na konci 1. st. př.Kr., za vlády císaře Augusta, velkolepá přestavba (COLONIA AUGUSTA), rodiště otce jednoho z nejvýznamnějších císařů - Antonina Pia (zachováno několik monumentálních starověkých památek), od r. 1250 součást Francie; Jardin de la Fontaine rozsáhlý městský park s propracovaným vodním systémem (zal. v 18. st., arch. J.P. Mareschal), na místě římského posvátného okrsku - dochován tzv. chrám bohyně Diany (ze 2. st., zbytky valené klenby a reliéfní výzdoby interiéru) a římská strážní věž Tour-Magne (1. st. př.Kr., vyhlídka na Nimes); procházka centrem města: na hl. náměstí Maison Carrée (1. st. př.Kr., kompletně zachovalý římský chrám na místě původního fóra), Carré d´Art pozoruhodné  městské kulturní centrum (arch. N. Foster, 1987-93), římský chrám Maison Carrée; katedrála Notre-Dame-et-St-Castor (11.-19. st., na průčelí bohatě zdobený románský reliéfní pás, v novorománském interiéru římský sarkofág ze 4. st.); římská Aréna (2. st., kapacita cca 24 000 diváků, stále funkční stavba), v sousedství Arény nové archeologické muzeum - Musée de la Romanité (arch. Elisabeth de Portzampark, otevřeno v r. 2018 - jedinečná současná architektura a design; v interiéru skvělá archeologická sbírka - starověké nálezy z města a okolí, odkazy městských sběratelů, modely římských staveb); volný program, možnost prohlídky Muzea krásných umění (kolekce francouzské malby 17.-19. st., ve vstupní hale velkolepá římská mozaika z 1. st.), Art Carée (Galerie francouzského a světového moderního a současného umění, knihovna, mediatéka, v horním patře terasa s kavárnou) AVIGNON

neděle 16.6.

MONTMAJOUR bývalý benediktinský klášter(od 10. st., kostel s kryptou, křížová chodba, zbytky klášterních budov, strážní věž, skalní hroby mnichů v blízkosti pohřební kaple Sv. Kříže, 11.-12. st.) ARLES malebné město na řece Rhôně s typickou provensálskou atmosférou, ve středověku součást burgundského vévodství, tzv. arelatské království, místo pobytu V. van Gogha (1888-89, nejplodnější malířské období); Les Alyscamps unikátní starověké a raně křesťanské pohřebiště (původně za hradbami města, dnes archeologická zóna, vrstevnatě uložené kamenné sarkofágy, pohřební kaple), v těsné blízkosti nejnovější architektonicko-krajinářský komplex Luma Arles (areál bývalých skladů, přestavba dokončena v r. 2021, kreativní kampus Parc des Atelieres o rozloze 4 ha - výstavní galerie, přednáškové sály, archivy, výzkumné pracoviště Luma) s dominantou Luma Tower (F. Gehry, 12 pater, v interiéru výstavní prostory), římská aréna (1. st., z věže nad hlavní vstupní branou výhledy na hist. centrum Arles), římské divadlo (1. st. př.Kr.); St-Trophime korunovační kostel arelatských králů (současná stavba ze 12. st., portál - vynikající příklad románské plastiky a reliéfní výzdoby, v interiéru mj. raně křesťanský sarkofág), křížová chodba unikátní románsko-gotická patrová architektura s bohatě plasticky zdobenými sloupy; kryptoportikus (římský podzemní prostor pod bývalým fórem), Konstantinovy lázně (zbytek císařského paláce a komplexu lázní, 1. pol. 4. st.); Fondation Vincent van Gogh Arles (otevřeno v r. 2014, původní městský palác z 15. st., v r. 1924 upraven na kanceláře Banque de France, současná přestavba arch. studio FLUOR; přes 10 000 m² výstavní plochy, hlavním náplní jsou kulturní a umělecké aktivity s odkazem na tvorbu Vincenta van Gogha a jeho touhu vytvořit v Arles komunitní prostor pro spolupráci umělců); volný program, Musée de l´Arles antique vynikající nové muzeum s unikátními místními archeologickými nálezy: mj. sarkofágy z Les Alyscamps, mozaikové podlahy, názorné modely základních římských veřejných staveb - amfiteátr, divadlo, stadion, pontonový most ad.), Van Goghův most u Arles (novodobá rekonstrukce) AVIGNON

pondělí 17.6.

AVIGNON volný program; fakultativní výlet č. 1: ST-GILLES významné poutní místo a důležitá zastávka při cestě do Compostely: románskýkostel St-Gilles (od 11. st., unikátní románské průčelí s bohatou plastickou výzdobou, v kryptě hrob sv. Jiljí), tzv. Románský dům(13. st., původní články z průčelí St-Gilles, etnografická a přírodopisná expozice) AIGUES-MORTES (Mrtvé vody) bývalé královské přístavní město, dokonale dochované opevnění (dnes 5 km od moře, založeno Ludvíkem IX., hl. rozkvět od 13. do pol. 14. st.): masivní válcová patrová pevnostní věž Tour de Constance (1240-49, průměr 22 m, v. 40 m, spoj. most na měst. opevnění - možnost obejít město po hradbách) PETITE CAMARGUE jízda oblastí bažinatého území - přírodní rezervace (plameňáci, býci a slavní bílí koně)SAINTES-MARIES-DE-LA-MER malebné městečko na pobřeží Středozemního moře (leg. místo pobytu sv. Sáry, patronky Romů), kostel Saintes-Maries-de-la-Mer (zal. ve 12. st., v kryptě sarkofágy s ostatky světic, působivá atmosféra autentického romského prostoru, možnost výstupu na střechu kostela - krásný výhled na městečko, moře a okolní krajinu); volný program - možnost degustace místních specialit, především ze zdejší vyhlášené rýže a mořských plodů nebo koupání; při návratu jízda okolo Petit Rhône AVIGNON

úterý 18.6.

AVIGNON volný program; fakultativní výlet č. 2: TARASCON vodní hrad (dobře dochovaná stavba původně strážního hradu ze 13. st., v 16. st. vrcholně goticky přestavěn pro vládce Provence René I. z Anjou); malé nádvoří s bustou Reného; v sálech původní stropy a krby; ze střešní terasy krásný výhled na řeku Rhônu, Tarascon a protilehlý hrad Beaucaire, kostel Ste-Marthe (od 12. st., románský portál, gotický interiér, obrazy s náměty zkrocení bájné místní nestvůry Taraska, postranní krypta s hrobem sv. Marty - raně křesťanský sarkofág); historické jádro města (renesanční radnice, uličky s podloubím, zachováno několik vstupních bran v původních v hradbách) LES BAUX-DE-PROVENCE kouzelné středověké kamenné městečko na skalním ostrohu se slavnou minulostí (zal. v 11. st., zbytky hradu, místo trubadúrských slavností a rytířských soubojů, nádherné výhledy do krajiny) GLANUM archeologický areál starověkého města v nádherné krajině (3.-2. st. př.Kr., muzeum s místními nálezy), mimo areál dochovány dvě solitérní římské stavby: mauzoleum (18 m vysoký římský monument z r. 30 př.Kr., reliéfy), triumfální oblouk s reliéfy St-Paul-de-Mausolebývalý klášter, od 19. st. psychiatrická léčebna, v letech 1889-90 místo léčebného pobytu V. van Gogha (kostel a křížová chodba ze 12. st., rekonstrukce Goghova pokoje a ateliéru) ST-RÉMY příjemné provensálské městečko, rodiště léčitele a věštce Nostradama (Michel de Nostradame, 1503-66); volný programAVIGNON

středa 19.6.

AVIGNONvolný program; fakultativní výlet č. 3: VILLENEUVE-LÉS-AVIGNON nové město založené okolo rezidencí kardinálů ve 14. st. naproti Avignonu; na okraji rozlehlý areál bývalého kláštera kartuziánů Val de Bénédiction,stále zachovávající meditativní mnišskou atmosféru místa (vybudován v 14.-15. st., dále rozšířen v 17. st., poškozen za Velké francouzské revoluce, přístupné mnišské cely, hospodářské budovy, kostel, závěr kaple s nástěnnými malbami, dvě křížové chodby) CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE světoznámá vinařská vesnička nedaleko Avignonu, na vrcholu ruiny hradu(14. st., letní papežské sídlo), možnost ochutnávky a nákupu místního vyhlášeného vína ORANGE (řím. ARAUSIO) původní římská osada pro válečné veterány: římský triumfální oblouk (1. st. př.Kr., výborně zachovaná stavba se třemi průchody, bohaté reliéfy), římské divadlo (1. st. př.Kr.-2. st., jedno z nejlépe dochovaných, kapacita cca 8 000 diváků, zbytky chrámového okrsku, lázně), Archeologické muzeum (místní archeolog. nálezy, unikátní starověká katastrální mapa) AVIGNON

čtvrtek 20.6.

AVIGNON - AIX-EN-PROVENCE (řím. AQUAE SEXTIE) „město Paula Cézanna“: Nadace V. Vasarelyho (stálá sbírka monumentálních prací V. Vasarelyho, fotodokumentace architektonických návrhů a realizací), ateliér P. Cézanna (zahradní domek zakoupil v r. 1902 a přestavěl na ateliér, zde vznikly významné obrazy závěrečného období, mj. slavné Velké koupání, v interiéru původní zařízení a dekorační předměty, které maloval ve svých zátiších), historické jádro města: katedrála St-Sauveur (5.-17. st., v interiéru raně křesťanské baptisterium - římské sloupy a hlavice, v hlavní lodi triptych Nicolase Fromenta „Hořící keř“, malá křížová chodba s bohatě reliéfně zdobenými hlavicemi a nárožími sloupů); Place de l´Hotel-de-Ville, hodinová věž (16. st.), radnice (arch. P. Pavillon, 1655-70), původní obilná tržnice (pol. 18. st., dnes hlavní pošta), Place d´Albertas (jednotně řešené náměstí v pařížském stylu, r. 1745), Cours Mirabeau hlavní městský bulvár lemovaný mohutnými platany, kašny, pomník „Dobrý král René“, čtvrť Mirabeau - Musée Granet městské muzeum (skvělá kolekce po rekonstrukci a přístavbě v r. 2006 - ke 100. výročí úmrtí P. Cézanna; archeologická sbírka zaměřená na unikátní místní nálezy galo-římské kultury, sbírka francouzské a evropské malby a plastiky 15.-19. st., sál Cézannových obrazů); volný program v centru města, možnost procházky na hřbitov St-Pierre (hrob P. Cézanna)transfer na letiště v MARSEILLE odlet do Prahy v 18:50 hod., přílet do Prahy ve 23:15 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi