JAN BLAŽEJ SANTINI skvosty východočeského baroka | ARS VIVA cesty za uměním

JAN BLAŽEJ SANTINI skvosty východočeského baroka

Sedlec, Želiv, Žďár nad Sázavou, Zelená Hora, Zvole, Ostrov, Obytčov, Křtiny, Jedovnice, Senetářov, Rajhrad

TERMÍN: 21. - 22. říjen 2020 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1420

NOVÝ TERMÍN

CENA: 2 800 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (3* v centru Žďáru nad Sázavou, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj je 600 Kč.; podrobný popis na www.hoteljehla.cz), dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 21.10. 

odjezd z Prahy v v 07:30 hodin - SEDLEC U KUTNÉ HORY kostel cisterciáckého kláštera Panny Marie (první stavba J.B. Santiniho v architektonickém stylu tzv. „barokní gotiky“)  ŽELIV klášter premonstrátů, kostel Narození Panny Marie (nově zpřístupněná věž) ŽĎÁR nad Sázavou  - ZELENÁ HORA poutní kostel sv. Jana Nepomuckého (arch. J.B. Santini, 1719-22, památka zapsaná v seznamu UNESCO, unikátní ukázka „barokní gotiky“ s prvky až kubizujícími), kaple sv. Barbory (r. 1729), dolní hřbitov (stavba se symbolikou Nejsvětější Trojice) OBYČTOV barokní kostel P. Marie (půdorys ve tvaru želvy, arch. J.B. Santini, r. 1735) HORNÍ BOBROVÁ kostel sv. Petra a Pavla ZVOLE kostel sv. Václava (1713-17, přestavba a rozšíření staršího gotického kostela, půdorys řeckého kříže s charakteristickou kopulí nad křížením se střechou ve tvaru václavské koruny)  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ubytování 

čtvrtek 22.10.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - cisterciácký  klášter (zal. r. 1252, kostel z pol. 13. st., přestavba arch. J.B. Santini,  po r. 1706) RAJHRAD původně blatné hradiště velkomoravské (zal. v  9. st.), klášter benediktýnů (založen v r. 1040) - kostel sv. Petra a Pavla (barokně přestavěn v letech 1722-39 podle projektu arch. J.B. Santiniho, v interiéru fresky J. Etgense a malby J. Winterhaltera) KŘTINY majetek zábrdovických premonstrátů - poutní kostel Jména Panny Marie (1728-50, arch. J.B. Santini, nedokončená velkolepá kompozice vrcholně dynamického baroka, v interiéru fresky J. Etgense, v ambitu centrální kaple sv. Anny) JEDOVNICE kostel sv. Petra a Pavla (1783-85, ojedinělé vnitřní vybavení z let 1962-65 od Jana Koblasy, Mikuláše Medka, Karla Nepraše a Ludvíka Kolka) KOTVRDOVICE kaple s oltářním obrazem M. Medka SENETÁŘOV kostel sv. Josefa (arch. L. Kolek, 1967-69, ojedinělá ukázka církevní stavby ve stylu brutalismu Le Corbusiera, vnitřní vybavení od L. Kolka, křížová cesta od malíře M. Medka); návrat do Prahy

 

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek