JAN BLAŽEJ SANTINI barokní skvosty východních a středních Čech | ARS VIVA cesty za uměním

JAN BLAŽEJ SANTINI barokní skvosty východních a středních Čech

Křtiny, Rajhrad, Zvole, Ostrov, Obyčtov, Žďár nad Sázavou, Zelená Hora, Mladé Bříště, Želiv, Vyklantice, Sedlec

TERMÍN: 4. - 5. květen 2024 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1324

do dvoulůžkového pokoje

CENA: 3 700 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínkyubytování se snídaní bufet (3* hotel nedaleko Sázavy obklopený lesy a jezery, www.resort-erich.cz, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím); příplatek za jednolůžkový pokoj je 600 Kč. Cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 4.5. 

odjezd z Prahy v 07:00 hodin KŘTINY majetek zábrdovických premonstrátů - poutní kostel Panny Marie (1728-50, arch. J.B. Santini, nedokončená velkolepá kompozice vrcholně dynamického baroka, v interiéru fresky J. Etgense, v ambitu centrální kaple sv. Anny) RAJHRAD původně blatné velkomoravské hradiště (zal. v 9. st.), klášter benediktýnů (založen v r. 1040) kostel sv. Petra a Pavla (barokně přestavěn v letech 1722-39 podle projektu arch. J.B. Santiniho, v interiéru fresky J. Etgense a malby J. Winterhaltera) ZVOLE kostel sv. Václava (1713-17, přestavba a rozšíření staršího gotického kostela, půdorys řeckého kříže s charakteristickou kopulí nad křížením se střechou ve tvaru václavské koruny) HORNÍ BOBROVÁ kostel sv. Petra a Pavla OSTROV NAD OSLAVOU klášterní hostinec (r. 1720, drobná stavba na půdorysu písmene W, v současné době probíhá rekonstrukce, stále v provozu) OBYČTOV barokní kostel Panny Marie (půdorys ve tvaru želvy, arch. J.B. Santini, r. 1735) SÁZAVA ubytování 

neděle 5.5.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - ZELENÁ HORA poutní kostel sv. Jana Nepomuckého (arch. J.B. Santini, 1719-22, památka zapsaná v seznamu UNESCO, unikátní ukázka „barokní gotiky“ s prvky až kubizujícími), cisterciácký klášter (zal. v r. 1252, kostel z pol. 13. st., přestavba arch. J.B. Santini, po r. 1706), kaple sv. Barbory (r. 1729), dolní hřbitov (stavba se symbolikou Nejsvětější Trojice)  MLADÉ BŘÍŠTĚ kostel sv. Jana Křtitele (původně románský, přestavěn goticky na konci 14. st., upraven a rozšířen podle návrhu J.B. Santiniho v r. 1726, v interiéru malby B. Dvořáka podle návrhu M. Alše) ŽELIV klášter premonstrátů, kostel Narození Panny Marie (nově zpřístupněná věž) VYKLANTICE drobný ale zajímavý barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, který nechal  vybudovat v letech 1722-27 hrabě Jan Jáchym Harrach (stejně jako sousední zámeček), autorství J.B. Santiniho je velmi pravděpodobné SEDLEC U KUTNÉ HORY kostel cisterciáckého kláštera Panny Marie (první stavba J.B. Santiniho v architektonickém stylu tzv. „barokní gotiky“ - obnova zničeného chrámu z přelomu 13.-14. st., soch. výzdoba M.V. Jäckel); návrat do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi