JAN BLAŽEJ SANTINI (k 300. výročí úmrtí slavného architekta) skvosty východočeského baroka | ARS VIVA cesty za uměním

JAN BLAŽEJ SANTINI (k 300. výročí úmrtí slavného architekta) skvosty východočeského baroka

Sedlec, Želiv, Žďár nad Sázavou, Zelená Hora, Zvole, Ostrov, Obyčtov, Křtiny, Jedovnice, Senetářov, Rajhrad

TERMÍN: 20. - 21. květen 2023 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1323

CENA: 3 300 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínkyubytování se snídaní bufet (3* hotel nedaleko Sázavy obklopený lesy a jezery, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím); příplatek za jednolůžkový pokoj je 600 Kč. Cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.sobota 20.5.

odjezd z Prahy v sobotu 20. května v 07:00 hodin - SENETÁŘOV kostel sv. Josefa (arch. L. Kolek, 1967-69, ojedinělá ukázka církevní stavby ve stylu brutalismu Le Corbusiera, vnitřní vybavení od L. Kolka, křížová cesta od malíře M. Medka) KOTVRDOVICE kaple Božského srdce páně s oltářním obrazem M. Medka  JEDOVNICE kostel sv. Petra a Pavla (1783-85, ojedinělé vnitřní vybavení z let 1962-65 od Jana Koblasy, Mikuláše Medka, Karla Nepraše a Ludvíka Kolka) KŘTINY majetek zábrdovických premonstrátů - poutní kostel Panny Marie (1728-50, arch. J.B. Santini, nedokončená velkolepá kompozice vrcholně dynamického baroka, v interiéru fresky J. Etgense, v ambitu centrální kaple sv. Anny), kostel Panny Marie RAJHRAD původně blatné hradiště velkomoravské (zal. v 9. st.), klášter benediktýnů (založen v r. 1040), kostel sv. Petra a Pavla (barokně přestavěn v letech 1722-39 podle projektu arch. J.B. Santiniho, v interiéru fresky J. Etgense a malby J. Winterhaltera) ZVOLE kostel sv. Václava (arch. J.B. Santini, 1713-17, přestavba a rozšíření staršího gotického kostela, půdorys řeckého kříže s charakteristickou kopulí nad křížením se střechou ve tvaru václavské koruny) HORNÍ BOBROVÁ kostel sv. Petra a Pavla (arch. J.B. Santini, 1714-22) OBYČTOV barokní kostel P. Marie (arch. J.B. Santini, r. 1735, půdorys ve tvaru želvy) OSTROV NAD OSLAVOU klášterní hostinec (arch. J.B. Santini, kolem r. 1720, drobná stavba na půdorysu písmene W, v současné době probíhá rekonstrukce, stále v provozu) SÁZAVA ubytování

neděle 21.5.

SÁZAVA - ZELENÁ HORA poutní kostel sv. Jana Nepomuckého (arch. J.B. Santini, 1719-22, památka zapsaná v seznamu UNESCO, unikátní ukázka „barokní gotiky“ s prvky až kubizujícími), kaple sv. Barbory (r. 1729) ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  cisterciácký klášter (zal. r. 1252, kostel z pol. 13. st., přestavba arch. J.B. Santini,  po r. 1706), dolní hřbitov (stavba se symbolikou Nejsvětější Trojice) ŽELIV klášter premonstrátů (zal. r. 1139) s kostelem Narození Panny Marie (po požáru v r. 1712 novostavba - arch. J.B. Santini, 1715-21; nově zpřístupněná věž) SEDLEC U KUTNÉ HORY kostel cisterciáckého kláštera Panny Marie (první stavba J.B. Santiniho v architektonickém stylu tzv. „barokní gotiky“) návrat do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi