byzantský a osmanský ISTANBUL a EDIRNE | ARS VIVA cesty za uměním

byzantský a osmanský ISTANBUL a EDIRNE

křižovatky historie, architektury a umění dvou kontinentů, po stopách architekta Sinana

TERMÍN: 18. - 24. duben 2024 (7 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 1224

CENA: 24 900 Kč       se slevou 24 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 530 Kč; možnost snížené zálohy 6 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: Cena zahrnuje: leteckou dopravu (pravidelná linka Turkish Airlines), Praha – Istanbul – Praha; transfery autobusem letiště-hotel-letiště, 6x ubytování se snídaní - bufet (4* hotel v historickém centru Istanbulu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím - mj. minibar, kávovar, klimatizace, free WiFi ad.; v hotelu sauna, turecká lázeň, vířivka, fitness ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, místní doprovod, osobní audio systém, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) plavba lodí po BOSPORU, EDIRNE KAPI, MUZEUM CHÓRA, MEŠITA FATÍH cena = 1 200 Kč; výlet č. 2) EDIRNE cena = 1 300 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 595; č. 4) úplné pojištění včetně Pandemic A60 pro osoby 70+ = 1 015 Kč. Cena nezahrnuje MHD a částku na spropitné za služby v Istanbulu 20 € - vybere průvodce před odletem v Praze. Cena nezahrnuje jízdenky MHD v Istanbulu. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

čtvrtek 18.4.

odlet z Prahy v 09:20 hodin,sraz účastníků ve 07:20 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do ISTANBULU ve 13:05 hodin m.č. na nové mezinárodní letiště; transfer do hotelu, ubytování; barokní mešita Laleli (za vlády sultána Mustafy III., madrasy, terasa), istanbulská univerzita (ext., na místě paláce sultána Mehmeda II.), Forum Tauri pozdně římské náměstí, název podle původ. monumentální bronzové sochy býka (odkryto r. 1950, zbytky oltářů, triumfálního oblouku, sloupů a hlavic), Beyazidova mešita (první mešita v Istanbulu po dobytí Cařihradu Turky, r. 1506,  klasický staveb. typ, 34 okna, mramorový mihráb, náhrobky sultánů), Knižní bazar (oblíbené centrum intelektuálů a oddechu), tzv. Spálený sloup - kdysi součást velkého Konstantinova fóra (postaven r. 330 za Konstantina I. na počest nového hl. města impéria, původní výška 57 m,  dnes 30 m), turecké lázně Cemberlitas Hamami (klasický typ, podíl arch. Sinana, od r. 1583, dodnes funkční), Velký bazar (Kapali Carsi, od byzantského období tržiště, zastřešené r. 1461, plocha 200 000 m², pilířová hala Eski Bedesten - 15 kupolí, hala Sandali Bedesten - klasické orientální zboží),mešita Nuruosmánie (podle čas. možností, 1748-56, první barokní mešita v Istanbulu, vlivy západní architektury, zelený mramorový mihráb a minbar); volný program

pátek 19.4.

ISTANBUL mešitový komplex Šehzade (arch. M. Sinan pro Sulejmana Nádherného,1543-48, obklady z růžového a bílého mramoru, pohřben sultánův oblíbený syn, výška kupole 55 m, jedinečná akustika), mešita Suleymanie (4 minarety, nádvoří, 24 přemístěných ant. sloupů, 1550-57, arch. Sinan, komplex servisních staveb - kuchyně pro chudé, madrasa, lázně, knihovna), hrobka architekta M. Sinana; Haghia Sophia (Aya Sofya) - chrám Boží moudrosti, nejvýznamnější byzantský kostel, architektonický vzor pro řadu dalších staveb (S. Marco v Benátkách, S. Antonio v Padově ad.), stavba od r. 325 do r. 563, arch. Anthemius z Trallu a Isidor z Milétu, 5 kupolí, nartex, velkolepě zdobený interiér, mozaiky, mramor. reliéfy a intarzie, v. kupole 55,6 m, od r. 1453 mešita (mozaiky překryty, 1926-30 rest. do původ. stavu); Yerebatan Sarayi antická podzemní cisterna (od pol. 6. st., 336 sloupů, 12x28 řad, korintské hlavice); Modrá mešita (1609-10, 6 minaretů, v int. dominuje modrá barva, 260 oken, v. 43 m, perleťové a slonovinové intarzie, fajáns); Hippodrom původně římské závodiště, dnes náměstí s parkovou úpravou (od r. 203, dále r. 325, 430x120 m, původ. 40 řad sedadel, kap. 100 000 div., císařská lóže s bronzovým čtyřspřežím - r. 1204 přeneseno do Benátek na hl. průčelí S. Marco),egyptský obelisk (za Tutmose III., převezen z Karnaku, reliéfy na podstavci); Hadí sloup (spirálovitý, 479 př.Kr., původně u Apollónova chrámu v Delfách); kostel sv. Sergeje a Bakcha (podle čas. možností) jeden z nejcennějších byzantských kostelů ve městě (int. podle možnosti, od r. 527 za císaře Justiniána); mešita Sokolulu Mehmed Paša (ext., pozdní dílo arch. M. Sinana, r. 1571, madrasy, použití kachlových obkladů z Izniku);  volný program

sobota 20.4.

ISTANBUL volný program; fakultativní výlet č. 1 (autobusem a lodí): zátoka Zlatý roh (řec. CHRYSOKERAS, tur. Halic = ústí), ideální přístav, významné historické události; jedno z nejposvátnějších muslimských míst - komplex mešity, madrasy a nekropolí Eyüp Sultán (od 7. st., mj. zde pohřben praporečník proroka Muhammada a další význ. osobnosti Osmanské říše); plavba lodí po BOSPORU (klasická trasa, cca 1,15 hod.) 32 km dlouhý průliv mezi Černým a Marmarským mořem - výhledy na stavby na pobřeží: palác  Dolmabahce (1843-56, reprezentativní a obytné místnosti sultánů, lázně, zahrada, pavilony), dřevěná vilová a palácová architektura 17.-19. st., Cirganův palác (r. 1874, sult. palác, dnes hotel), Rumeli Hisari (r. 1452, romanticky situovaná středověká pevnost střežící průliv), mešita a kostel Ortäkoy (19. st.), most Bogazici Köprüsü (r. 1973, v 165 m), most sultána Mehmeda (r. 1988), palác Beylerbei (19. st., největší otomanský palác na asijské části Bosporu), Göksu (1856-57, palác a výletní místo) ad.; dále autobusem: Zemská zeď původní městské hradby v západní části Istanbulu (císař Theodosius II., 413-47), Edirnekapi městská brána, mešita Mirimah (arch. M. Sinan pro dceru Sulejmana Nádherného, 16. st.), zbytky byzantského  paláce a kasáren; mešita Kariye (původně kostel sv. Spasitele) - dnes Muzeum Chóra - muzeum mozaikové výzdoby, fresek a náhrobků (původ. klášterní kostel, od 5. st., přestavěn v 11. st., dále 12.-13. st.); komplex mešity sultána Selima I. (podle čas. možností); komplex mešity Fatíh (1463-70, v r. 1766 přestavěna po zemětřesení, několik medres a hrobka sultána Mehmeda II. - dobyvatele Konstantinopole); malebná čtvrťstrmých úzkých uliček a krásných vyhlídek Zeyrek: kostel Pantocrator (12. st., Benátčané, později přestavěno na mešitu Zeyrek Camii), dřevěná historická architektura nedávno zachráněných obytných domů; terasa s výhledem na Suleymanii, Valentův akvadukt (poč. výstavby za císaře Konstantina I., součást nového vodovodního systému Konstantinopole - rozvod vody do cisteren, dokončen r. 375, výška 18,5 m), archeologická zóna v  tzv. Archeologického parku nedaleko radnice (římské, byzantské a středověké půdorysy staveb); volný program

neděle 21.4.

ISTANBUL nově opravenéhistorické budovy a uličky kolem bran sultánského paláce(typická dřevěná osmanská architektura), Topkapi Sarayi rozsáhlý komplex sultánových paláců, pavilonů, obytných domů, nádvoří, bran; knihovna, park ad. (dnes muzeum); zal. r. 1468 za Mehmeda II., od Sulejmana I. sultánská rezidence: vstupní brána Bab-i-Hümayün (r. 1478), nádvoří - křesť. kostel Aya Irini Kilisesi (ext., r. 300, místo II. ekumenického koncilu v r. 381), brána Bab-i-Selem, nádvoří (160x130 m), přijímací sult. palác Kubbe Alti (r. 1525), palácové kuchyně (dnes sbírka porcelánu), knihovna Ahmeda III. (mj. 400 rukopisů), expozice sult. oděvů, klenotnice, harém, vězení; Archeologické muzeum: jedno z nejvýznamnějších na světě (40 sálů, nálezy z oblastí Malé Asie - plastiky, přenesené části ant. chrámů - Assos, mozaiky, sarkofágy, portréty, keramika, sklo, mince), v ext. instalace sloupů, sarkofágů, arch. zlomků ad., Muzeum starověkého Orientu nově instalovaná bohatá sbírka, mj. z území bývalé Osmanské říše (Sumer, Asýrie, Babylón, Ninive, Chetité, Egypt, uložena první mezinárodní mírová smlouva na světě z r. 1269 př.Kr. mezi Ramessem II. a chetitským králem Chatušilišem); volný program, možnost prohlídky: Muzeum islámského umění v paláci velkovezíra Ibrahima Paši (16. st., keramika, sklo, mince, sbírka koberců ze všech oblastí islámského světa); Roxelaniny lázně (arch. M. Sinan, r. 1556, pro manželku Sulejmana Nádherného); mešita Sokolulu Mehmed Paša (ext., pozdní dílo arch. M. Sinana, r. 1571, madrasy, použití kachlových obkladů z Izniku)

pondělí 22.4.

ISTANBUL volný program,fakultativní výlet č. 2 (autobusem): EDIRNE (Drinopol, Adrianopol, Odrin) původ. hl. a sídelní město celé otomanské říše v údolí řeky Marici; osídleno již od 7. st. př.Kr., dále rozšířeno za císaře Hadriána na místě staré Uskadamy, hl. města thráckých Bessiů. 9. srpna 378 zde porazili Gótové císaře Valenta; 27. února 1190 tudy táhli křižáci; Fridrich Barbarossa zde uzavřel smlouvu s řeckým císařem; 15. dubna 1205 byl u Drinopole poražen Balduin I.; r. 1361 dobyl město sultán Murat I., až do r. 1453 sídlem tureckých sultánů; důležité místo v krymské a rusko-turecké válce; historické jádro města: dochováno cca 300 mešit, mj.: Eski Cami (1402-14 z kamene a cihel, mramorový portál, 9 sektorů, kupole - restaurovaná po zemětřesení v 18. st.), Üc Serefeli Cami (arch. jedinečný komplex, tordovaný minaret), lázně Mehmed Paša (arch. M. Sinan, 16. st.), Rüstem Paša Karavansaray (arch. M. Sinan, 1560-61, dnes hotel), Bedesten (14 kupolí, Mehmet I.), otomanské obytné domy (16.-18. st.), dva mosty (arch. M. Sinan, 16. st.); jedna z nejzajímavějších mešit v Turecku Selimiye postavena pro Selima II. arch. Sinanem (1566-74, Sinan mešitu prohlásil za mistrovské dílo, kupole 32,24 m, čtyři štíhlé minarety s ochozy, monumentální monolitické sloupy z mramoru a žuly - původně z antických staveb, v interiéru kolosální porfyrové sloupy, mramorový mihráb ad.); podle čas. možností: Muzeum tureckého a islámského umění (fragmenty z mešit, architekt. články z různých staveb s nápisy, rukopisy, sklo, náhrobky), Archeologické a etnografické muzeum (otevřeno v r. 1971, objevy z území celého dnešního Turecka od prehistorie po byzantské období, cenné sbírky); volný program, most přes řeku Marici (arch. M. Sinan, 16. st.) ISTANBUL

úterý 23.4

ISTANBUL mešita Rüstem Paša (arch. M. Sinan, v int. bohatě zdobená - fajánsové obklady s rostlinnými a geometrické motivy, jedna z nejkrásnějších na světě, r. 1560); nábřeží Zlatého rohu - čtvrť Eminönü, místo tradičního pouličního orientálního obchodu (výhledy přes zátoku Zlatý roh na čtvrť Galata); Egyptský bazar (od r. 1660, prodej egyptského, núbijského a orientálního zboží), mešita Yeni Camii (původně Valide Sultan Camii) od r. 1597 (Safyie Sultan, manželka Mehmeda III.), další fáze výstavby po požáru 1660-65 s použitím kamene z Rhodu (celkem 66 menších kupolí, centrální kupole je vysoká 36 m, 2 minarety), elegantní sadirvan, obložení kachlemi z Izniku, sultánská tribuna; Atatürkův most (r. 1936); Galatský most (r. 1912, 22 pontonů), čtvrť Galata (dříve také SYKAI), jedna z nejstarších částí města; opevněna již ve starověku, později obsazena Janovany; dále rozšířena o čtvrť za hradbami Pera; místo pobytu mnohonárodnostní komunity; strážní Galatská věž (od r. 528, 1349, v. 68 m, výhled na evropskou a asijskou část města), secesní architektura činžovních domů, mešita Azapkapi (arch. Sinan, 1577-78, původní interiér, kašna z r. 1732); jízda metrem do asijské části Istanbulu: čtvrť Űsküdar byla vždy tradiční vstupní části do Asie s přístavem, bazarem a mnoha mešitami…; mešita Yeni Valide Camii s imaretem (pro sultána Ahmeda III., 1708-10); Karadavud Paša Camii (na místě starého hřbitova, portikus mramorových sloupů, 17.-18. st.); významný rozlehlý komplex (madrasa, karavansaraj) sultánské mešity Atik Valide Camii (arch. M. Sinan pro manželku Selima II., 1571-86); procházka po nábřeží s vyhlídkami na skalnatý ostrůvek v Bosporu s opevněným romantickým  majákem Kiz Kulesi („Dívčí věž“, 5.-19. st.); volný program

středa 24.4.

ISTANBUL dopoledne volný program; transfer na letiště,odlet do Prahy v 16:45 hod., přílet do Prahy v 18:20 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi