JAN BLAŽEJ SANTINI (k 300. výročí úmrtí slavného architekta) a další skvosty západočeského baroka | ARS VIVA cesty za uměním

JAN BLAŽEJ SANTINI (k 300. výročí úmrtí slavného architekta) a další skvosty západočeského baroka

Ostrov u Stříbra, Kladruby, Plasy, Mladotice, Mariánská Týnice, Hubenov

TERMÍN: 22. duben 2023 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1223

CENA: 1 100 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 22.4.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - OSTROV U STŘÍBRA kaple sv. Václava a sv. Vojtěcha (r. 1740, snad podle plánů J.B. Santiniho) KLADRUBY benediktinský klášter (zal. knížetem Vladislavem v r. 1115, barokně přestavěn ve 2. čtvrtině 16. st.), klášterní kostel Panny Marie (12.-13. st., 1712-28 přestavěn v „barokní gotice“, arch. J.B. Santini; hlavní oltář J.B. Santini a Ř. Theny; fresky K.D. a P.J. Asamovi - kolem r. 1726 a J.T. Supper z pol. 18. st.; plastiky Ř. Theny - kolem r. 1732), konvent (arch. K.I. Dientzenhofer, 1730-70) PLASY cisterciácký klášter - konvent (arch. J.B. Santini, 1711-40, fresková výzdoba), kostel Nanebevzetí Panny Marie (zal. r. 1144 jako dřevěné provizorium, 1154-1204 vystavěna trojlodní románská pilířová bazilika, 1661-66 přestavba; obrazy K. Škréta, P. Brandl; plastiky M.B. Braun), prelatura (1698 - poč. 18. st., arch. J.B. Mathey; fresky J.K. Liška), klášterní sýpky (arch. J.B. Mathey, 1685-86), královská kaple (před r. 1265, nástěnné malby z doby kolem r. 1280) MLADOTICE kaple Jména Panny Marie postavena na místě starší stavby v letech 1708-10 (první realizace J.B. Santiniho pro opata E. Tyttla z kláštera v Plasech; šestiboká centrála, v interiéru výjevy ze života cisterciáckých světců a světic) MARIÁNSKÁ TÝNICE vrcholně barokní areál s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie (arch. J.B. Santini, 1720-51, fresková výzdoba z pol. 18. st.), cisterciácké proboštství (r. 1764, nástěnné malby z r. 1768) HUBENOV hospodářský dvůr podle staršího projektu J.B. Santiniho, 1730-34 (uzavřený dvůr se zámečkem, sýpkou a hospodářskými staveními, v centru dvora centrální stavba se studnou); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi