TÁBORSKO

Miličín, Klokoty, Tábor, Malšice, Bechyně, Klečany, Horní a Dolní Bukovsko, Veselí nad Lužnicí, Soběslav

TERMÍN: 7. duben 2018 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 1118

CENA: 850 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 7.4.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - MILIČÍN gotický kostel Narození P. Marie (kolem r. 1380, původně dvoulodní příklad vrcholné gotiky rožmberského okruhu) KLOKOTY poutní kostel s ambity a bývalou rezidencí na místě středověkého kostela a tvrze (1701-08, ambity s kaplemi z let 1720-30) TÁBOR město založené po r. 1420 jako středisko radikálního husitství, rostlý půdorys, převážně renesanční měšťanská zástavba; radnice (1440-1516, pozdně gotická síň), kostel Proměnění Páně na hoře Tábor (pozdně gotický stavěný rovněž po r. 1440, v kněžišti sklípková klenba; hrad Kotnov (vystavěn po pol. 14. st. (ext.) MALŠICE kostel Nejsvětější Trojice (původně gotický, barokně upravený r. 1743, interiér s výmalbou v beuronském stylu z r. 1899) BECHYNĚ středověké město s rozlehlým náměstím, opevněním a řadou památek: pozdně gotický a renesanční zámek na místě gotického hradu (ext.), bývalý františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie (autenticky dochovaný pozdně gotický areál z konce 15. st., sklípkové klenby, hodnotné vybavení), děkanský kostel sv. Matěje (pozdně gotický, později upravený), hřbitovní kostel sv. Michaela pozoruhodná barokní stavba (1667-70, prohlídka podle možnosti) KLEČATY zachovaná vesnice s řadou statků s barokními štíty, typickými pro oblast soběslavských blat  HORNÍ BUKOVSKO kostel sv. Štěpána (gotický se zbytky maleb z 2. pol. 14. st.) DOLNÍ BUKOVSKO kostel Narození P. Marie (gotický, v 19. st. Rozšířený; v interiéru nástěnné malby z let 1360-70) VESELÍ NAD LUŽNICÍ renesanční radnice, kostel Povýšení sv. Kříže (v jádře raně gotický, jižní portál po pol. 13. st., gotický presbytář ze 14. st., přest. renesančně a barokně, hodnotná výbava, zbytky gotických a renesančních maleb) SOBĚSLAV děkanský kostel sv. Petra a Pavla (původně raně gotický, nově vystavěný v letech 1380-90, podstatně upravený na přelomu 15.-16. st., sklípková klenba dvoulodí, západní kruchta, věž - dominanta města), kostel sv. Víta (zachovaný z doby výstavby kolem r. 1380, dvoulodní, příklad rožmberské vrcholné gotiky); návrat do Prahy  

Zajímavé odkazy:

http://pamatkovykatalog.cz?element=2145805&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=692274&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.taborcz.eu/
http://pamatkovykatalog.cz?element=7663570&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=678118&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=675801&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=693726&action=element&presenter=ElementsResults
ttp://pamatkovykatalog.cz?element=697918&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=689582&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=679326&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=674237&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.panstvi-bechyne.cz/zamek/
http://pamatkovykatalog.cz?element=691702&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=685742&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.veseli.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=680082&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.musobeslav.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=690886&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi