ROMÁNSKÉ POKLADY STŘEDNÍCH ČECH | ARS VIVA cesty za uměním

ROMÁNSKÉ POKLADY STŘEDNÍCH ČECH

Tismice, Plaňany, Žabonosy, Rovná, Kondrac, Libouň, Neustupov, Tožice, Poříčí nad Sázavou, Týnec nad Sázavou

TERMÍN: 23. duben 2022 (1 den) OBSAZENO 37% ČÍSLO ZÁJEZDU: 1022

CENA: 850 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 23.4.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - TISMICE bazilika Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. st. (dvojvěží na západní straně, zvon z r. 1442, v 15. st. přestavba jižní zdi, úpravy po r. 1700, 2008-10 kompletní oprava včetně archeologického průzkumu, v apsidě lizény s obloučkovým vlysem) PLAŇANY kostel - původně sv. Petra a Pavla, od 17. st. Zvěstování Panny Marie (kolem r. 1200, upraven ve 14. st. a později částečně barokizován, obloučkový vlys, zbytky lizén, krakorce, zubořez ad.; v int. gotické kněžiště a triumfální oblouk, žebrová klenba) ŽABONOSY kostel sv. Václava (původně předrománský z 10. st, rozšířen počátkem 13. st., goticky přestavěn, r. 1721 barokně upravena věž a fasáda) STŘÍBRNÁ SKALICE / ROVNÁ kostel sv. Jakuba (12. st., r. 1240 přestavěn v pozdně románském stylu; v int. dochované původní nástěnné malby ze 2. pol. 12. a 13. st., objeveny a restaurovány v r. 1944) KONDRAC tribunový kostel sv. Bartoloměje s westwerkem (zač. 13. st., zachovány zbytky cenných původních románských nástěnných maleb, gotický presbytář) LIBOUŇ rotunda sv. Václava (zač. 13. st., s dochovanými raně gotickými malbami) NEUSTUPOV kostel Nanebevzetí P. Marie (západní část 11. st., rozšířený v pol. 13. st., r. 1757 přistavěna mariánská kaple a sakristie; románská hranolová věž s trojitými sdruženými okny) TOŽICE kostel sv. Martina (12. st., hranolová věž, půlkruhová apsida, vše nově opraveno) POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU kostel sv. Petra (12. st., jednolodní stavba s hranolovou věží z kvádříkového zdiva, v apsidě nástěnné malby ze 13.-14. st.), kostel sv. Havla (od 13. st., upraven ve stylu barokní gotiky v 18. st., arch. F.M. Kaňka) TÝNEC NAD SÁZAVOU románská rotunda nad řekou (zal. na konci 11. st. při obytné věži hradu - pravděpodobně na místě staršího slovanského hradiště; kolem areálu příkop vylámaný ve skále); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi