JORDÁNSKO - VELKÝ OKRUH | ARS VIVA cesty za uměním

JORDÁNSKO - VELKÝ OKRUH

světem starověkých civilizací, ummajovské kultury, A. Musila a křížových výprav

TERMÍN: 5. - 15. květen 2023 (11 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0923

CENA: 39 900 Kč       
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 710 Kč; možnost snížené zálohy 8 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Frankfurt -  Ammán - Zürich - Praha (pravidelná linka LH a Edelweiss Air), lux. klimatizovaný bus, 9x ubytování s polopenzí (3 - 4* hotely s klimatizací, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, snídaně a večeře formou švédských stolů, minibar ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 950 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, kompletní vstupné dle programu (v Petře 2 dny), místní technický doprovod, jordánské skupinové vízum, jízdu na koni k Wádí Músa (není povinné), vstup do hotelového areál se soukromou pláží u Mrtvého moře; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Jordánsku 25 € (vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze). Fakultativně č. 1) WÁDÍ RUM, AQABA (včetně vstupného a jízdy terénním automobilem se zastávkami po Wádí Rum a vstupného na pláž v Aqabě) cena = 1 900 Kč; č. 2) AJLUN, PELLA (včetně vstupného) cena = 1 700 Kč; č. 3) Úplné pojištění včetně Pandemic = 935 Kč.pátek 5.5.

odlet z Prahy ve 14:05 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze ve 12:05 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“); přílet do Frankfurtu v 15:15 hod.; odlet do Ammánu ve 21:10 hodin

sobota 6.5.

přílet do  AMMÁNU v 02:20 hodin místního času; transfer autokarem z letiště do PETRY příjezd do hotelu - možnost převléknutí, snídaně; PETRA jedno z nejlépe prosperujících měst starověku, několik století ukryté v romantických skalních průrvách a rozsedlinách (objevitel - Švýcar J. L. Burkhardt v r. 1812), původní osídlení cca 7 000 př.Kr., egyptská doba (15.-13. st. př.Kr.), nabatejská doba (6. st. př.Kr. - 106), římská doba (2.-4. st.); Wádí Músa - nově objevená a restaurovaná původní dlažba s rozvodem vody a kanalizací, tzv. Karavana (nově objevené skalní reliéfy), nabatejské vodní nádrže, prohlídka nejvýznamnějších skalních chrámů, hrobek, obelisků: Al-Chasnek (tzv. pokladnice faraóna - nejznámější památka Petry; reliéfy Castora a Polluka, amazonek ad.), Nabal al-Najr, cardo maximus, tržiště, zbytky sloupořadí, nyphaeum, „královský palác“, byzantská věž, chrám okřídlených lvů, velký chrám, městské lázně, propylaje, Nové archeologické muzeum: plastiky, architektonické články, mince ad.), královské a velmožské hrobky (tzv. Hedvábná hrobka, Korintská hrobka, hrobka Sexta Florentina, Soudní dvůr ad.)

neděle 7.8.

PETRA pokračování prohlídky; jízda na koni (není povinné) k Wádí Músa; cesta pěšky posvátnou cestou ke schodišti do soutěsky Wádí Farasa (obelisky, posvátné pilíře, rituální lázně, tzv. Oltář obětování - nádherný výhled po celé oblasti obytné i pohřební části starov. Petry), Al-Madhaba (soukr. svatyně, oltář, mensa sacra, lázně), tzv. Vojákova hrobka, Renesanční hrobka; Wádí ad-Dejr, „Lví triclinium“, Ed-Dejr (krásné průčelí, snad hrobka Rabela II.), neolitický kruhový cyklus, nádherné výhledy na Wádí Araba a další oblast Petry); volný program

pondělí 8.5.

PETRA volný program; fakultativní výlet č. 1: autobusem a dále terénními automobily - cca 2hodinová projížďka po WÁDÍ RUM - nádherná pouštní krajina údolí pod horou Džabal Ram (1754 m.n.m.) s památkami na starověké a středověké obyvatelstvo; možnosti: Nabatejský chrám (1.-2. st., dle nápisů zasvěcený bohyni Allát, sloupořadí, cella, zbytky štukové výzdoby ad., Tamudské nápisy  z  8. st.), tzv. Lawrencova studna (nabatejská studna), Ain Qattar (nabatejská studna vytesaná do skály ad.), Měsíční údolí (Tamudské skalní rytiny) AQABA (AQABAT AILA, HAILA, ELIM) jordánské letovisko a významný přístav u Rudého moře, tradiční místo a zastávka poutníků do Mekky; již od neolitu významný strategický opěrný bod Tell Maguss, dále Tell al-Chalejfa (pevnost na hranici s izraelitskými kmeny, 8.-4. st. př.Kr.; dále oblast nabatejského království - od r. 106 pod římskou kontrolou; 3.- 4. st. sídlo X. římské legie; dále Byzantinci, od r. 630 Arabové; r. 1 116 příchod křižáků (Balduin I.); prohlídka: středověké opevněné město AJLA (od r. 1986 výzkumy arch. z Chicaga; na místě římsko-byzantské osady, 140x170 m, 2,5 km dlouhé hradby, 4 nárožní věže; Egyptská brána, lázně - geom. motivy, kongregační mešita - 7. st.), Syrská brána ad.; mamlúcká pevnost - zajímavý příklad arch. konce 15. a poč. 16. st., vyhlídka na Aqabský záliv (Jordánsko, Izrael, Egypt); volný program, koupání v Rudém moři na Coral Bay Beach; PETRA

úterý 9.5.

PETRA vyhlídka na křižácký hrad ŠOBAK (MONTREAL) křižácký pouštní hrad (od r. 1115, Balduin I., prohlídka - hradební zdi a věže ze 13. st., kaple, vodní systém, podzemní cisterny, zbytky ajjúbovského palácového komplexu, turecké lázně, kostel) KARAK (KIR-HARASETH) křižácký pouštní hrad na kopci (od r. 1 115, dále 12. st., zachovalý fortifikační systém - hluboké příkopy, dvojité hradby, vstupní věž s padacím mostem, donjon, cisterna, kaple, podzemní skladovací prostory, kuchyně, podzemní cely, malé archeologické muzeum - místní nálezy od doby železné po středověk aj.), vyhlídka do krajiny země Moab WÁDÍ MUDŽÍB (Arnon) jordánský „Grand canyon“ přírodní zlom (4 km široký a 400 m hluboký) vedoucí k Mrtvému moři, po starověké římské cestě Via Nova Traiana (starov. římská silnice spojující oblasti provincie Arabia od Aqaby přes Petru po Bosru, od r. 106) UM-AR-RASAS (KASTRON MEFAA, od r. 2005 památka UNESCO), ve starověku důležité hraniční město a pevnost (fortifikace, městské brány, obytné domy s atrii, sloupy, mlýny), kostel sv. Štěpána (r. 785, jedinečné mozaiky s vyobrazením 15 tehdejších měst vých. a záp. od řeky Jordán, mj. Philadelphia/Ammán, Madaba, Esbounta/Hesban, Jeruzalém, Nablus, Caesarea, Diospoli/Lidda, Gaza ad.) AMMÁN ubytování

středa 10.5.

AMMÁN (PHILADELPHIA) komplex a mešita Malika Abdalláha (r. 1990, nejzajímavější současná sakrální stavba v Jordánsku, 4 patra, kapacita 6000 osob), Citadela (Jabal al-Qalá), nejstarší místo osídlení města: římský chrámový komplex (2. st., rekonstrukce sloupů s hlavicemi), abbásovská hradeb. věž, fortifikace (3.-8. st.), byzantský kostel (5.-6. st.), cisterny (8. st.), mešita, umajjovský palácový komplex, Archeologické muzeum (jedinečné, chronolog. řazené archeolog. nálezy z celého Jordánska, mj. výjimečné plastiky z r. 6 000 př.Kr., amonitské a moabitské předměty, šperky, fragmenty svitků od Mrtvého moře, Balaamův text z Dejr Alla ad.), starověké centrum města: decumanus maximus se sloupořadím, cardo maximus, divadlo (169-177), forum, odeon (dobře zachovalé, 2. st.), nymphaeum, zbytky středověkého opevnění (na řím. půdorysu), nový kulturní areál ve starém městě - Archeologické muzeum (nová instalace z r. 2017, nálezy z celého Jordánska od paleolitu po středověk); okružní jízda městem: nová ammánská předměstí (arch. a urbanismus - západoevropské a americké vlivy, rezidenční a milionářské čtvrť Abdún)

čtvrtek 11.5.

AMMÁN - celodenní cesta pouští západně od Ammánu, tzv. UMAJJOVSKÉ POUŠTNÍ HRADY postavené na zbytcích římských hraničních pevností (2.-3. st.): QASR CHARÁNA (8. st.), zachovalá fortifikace; čtvercové a půlkruhové věže, stáje, nádvoří, obytné místnosti s nápisy QASR AMRA místo znovu objevené pro Evropu českým cestovatelem a spisovatelem Aloisem Musilem, jedinečné pouštní odpočinkové sídlo chalífy Walída I. (700-715) u Wádí Butm, vodní systém, lázně, hypocaustum s pecí, tzv. trůnní sál (v islámském světě ojedinělé nástěnné malby s motivy nahých ženských postav, lovecké scény ad., caldarium - zobrazení hvězdné oblohy) ASRAQ opevněný hrad u Wádí Sirhan (3.-13. st., čedičové bloky kamene), začátek starověké silnice Strata Diokletiana (hradby s věžemi, funkční bazaltové brány, nápisy, místnost Lawrence z Arábie ad.) HAMMAM-AS-SARAH ummajovský lázeňský komplex na obchodní cestě (8. st., částečné rekonstrukce z let 2014-20) QASR HALLABAT rozsáhlá pevnost a sídlo se zachovalým vodním systémem, lázně (hypocaustum, tepidarium, apodyterium, caldarium), cisterny, mešita (8. st.), nově odkrytá obytná část města AMMÁN

pátek 12.5.

AMMÁN volný program; fakultativní výlet č. 2: AJLUN (QALÁAT-AR-RABADH) působivý muslimský hrad nad východním údolím Jordánu; postaven Saladinovým bratrancem 1184-85 a 1214-15 rozšířen jako opěrný bod proti křižáckým pevnostem nad západním údolím Jordánu (Belvoir ad.), r. 1260 dobyt Mongoly; příkopy, padací most, obranné věže, masivní hradby se střílnami, cisterny; vyhlídky do krajiny TELL DEIR ÁLLA tell s nejstarší vrstvou z období 1700-1400 př.Kr. TELL-AS-SÁIDIYAH jeden z nejvýznamnějších neolitických tellů v údolí Jordánu; cca od r. 6 000 př.Kr., 2800 př.Kr. poničen a přestavěn; kasematové hradby (12. st. př.Kr.), starověký hřbitov (egyptský vliv), obytné budovy (10. st. př.Kr.), perská část města (6. st. př.Kr.) PELLA (TABAQAT FAHL) rozsáhlý a významný archeologický areál v údolí Jordánu - nálezy z období paleolitu, neolitické sídlo (nálezy od r. 7 000 př.Kr), dále obchodní křižovatka na cestě do Egypta (texty v egyptských archivech), později člen Dekapolis, významné byzantské (25 000 ob.), umajjovské a abbasovské centrum; Východní kostel (5. st.), ve skále vysekané cisterny, byzantský obytný komplex (kolem r. 400, mozaiky, ant. sloupy), odeon (od 1. st.), římské lázně (3.-4. st.), vyhlídka na Tell Husn (místo nejstaršího osídlení; římské hroby, byzantská pevnost) AMMÁN

sobota 13.5.

AMMÁN - HESBAN (HESBUS nebo ESBUS) starověké město - tell (9.-8. st. př.Kr.) na Via Nova Traiana, římské monumentální schodiště a věž, byzantský kostel, vodní nádrž (9. st. př.Kr.), tzv. severní kostel (mozaiky), arabské lázně MADABA významné starověké město zastavěné novějšími domy (ve sklepeních původ. ant. základy a mozaiky), kostel „mozaikové mapy“ (objevena r. 1884, 6. st., podlahová mozaiková mapa s nejdůležitějšími místy Svaté země včetně plánů měst a oblastí: Jeruzalém, Karak, Nablus, Betlém, Gaza, Aškalon, Nil, Tanis, Jordán ad.), zbytky obytných domů, Archeologické muzeum (vynikající mozaiky, ant. sklo, přenesené mozaiky z byzant. kostelů, etnograf. expozice), křestní kaple (6. st.), Archeologický park (zpřístupněn v r. 1995, jedinečný areál: mozaiky z Herodova paláce, kostel P. Marie, římská cesta, kostel proroka Eliáše, chrám Všech Apoštolů - 6. st. ad.) HORA NEBO (CHIRBET EL-MUCHAJJÁT) kostel sv. Lota a sv. Prokopia (4.-9. st., mozaiky z různých dob), kostel sv. Jiří (6. st., mozaiky), původní římské milníky z Via Nova Traiana, vyhlídka na údolí Jordánu a Mojžíšův kostel; cesta po nové silnici do údolí Jordánu - NOVÉ MÍSTO KRISTOVA KŘTU (u původního meandru řeky Jordán) MRTVÉ MOŘE volný program; možnost koupání na soukromé hotelové pláži s možností využití dalších zařízení (sprchy, bazény ad.) AMMÁN

neděle 14.5.

AMMÁN - DŽARAŠ (GERASA) jedno z nejlépe zachovalých ant. římských měst (od 2. st. př.Kr.), prosperující součást Dekapolis: Hadriánův triumfální oblouk (129-130, nápisy), hipodrom (260x80 m, nově rekonstruovaná část), hradby (3,5 km, původně 120 věží), Jižní brána, cardo maximus (800 m, jedinečně zachovalé sloupořadí, starověké obchody), Diův chrám (2. st., nádvoří 100x50 m, cella, zbytky plastik v nabatejském stylu), Jižní divadlo (81-96, dobře zachovalé, 3 000 diváků, scenae frons), tzv. oválné fórum (1. st.) se sloupořadím a původní dlažbou, macellum (2. st., atrium se sloupořadím); Archeologické muzeum (plastiky, mozaiky, mince aj.), decumanus maximus se sloupořadím,  tetrapylon, byzantské kostely (od 5. st.) - sv. Kosmy a Damiána, sv. Jana, sv. Jiří;  nymphaeum (bohatě zdobené průčelí), Svatá cesta, Artemidin chrám, Západní a Východní lázně, Severní divadlo, Severní tetrapylon (2. st.) UMM QUAJS (GADARA) jedno z měst Decapolis, významný starověký opěrný bod, dnes na hranici Jordánska, Izraele, Sýrie; zbytky městských hradeb, cardo maximus, Západní divadlo (od 3. st.  př.Kr., 3000 diváků), bazilika na mohutné terase (sloupy - kombinace čediče a vápence), římské lázně (4. st.), starověké obchody, decumanus maximus (délka 800 m, vyhlídka na Golanské výšiny, Hammat Gader a Galilejské jezero), Severní divadlo; Archeologické muzeum (mozaiky, plastiky, sklo, bazaltová vrata ad.) IRBID krátká zastávka v univerzitním městě, středisku severního Jordánska s vyhlášenými kavárnami a cukrárnami AMMÁN

pondělí 15.5.

AMMÁN transfer na letiště; odlet do Zürichu v 10:00 hod., přílet do Zürichu ve 13:20 hodin místního času; odlet do Prahy v 17:00 hod., přílet do Prahy v 18:20 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi