MĚLNICKO románská a gotická architektura | ARS VIVA cesty za uměním

MĚLNICKO románská a gotická architektura

Pakoměřice, Veliká Ves, Kojetice, Libiš, Mělník, Tubož, Nosálov, Bezno, Chotětov, Zdětín, Benátky nad Jizerou

TERMÍN: 9. duben 2022 (1 den) OBSAZENO 22% ČÍSLO ZÁJEZDU: 0922

CENA: 790 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 9.4.

odjezd z Prahy v 07:30 hodin - PAKOMĚŘICE raně gotický kostel Narození Panny Marie (dnes v soukromých rukou); v sousedství venkovský zámeček (původně tvrz) Veliká Ves kostel sv. Vavřince (původ. románský z pol. 13. st., gotický presbytář; součástí areálu zvonice ze 16. st.) Kojetice gotický kostel sv. Víta (2. pol. 14. st., v interiéru got. nástěnné malby) Libiš kostel sv. Jakuba (autenticky dochovaná gotická stavba z doby před r. 1391; věž z 1. pol. 16. st.; v interiéru původní nástěnné malby, got. oltář z doby po r. 1500) Mělník děkanský chrám sv. Petra a Pavla původně románský, dnes z převážné části pozdně gotický (krypta pod presbytářem využitá jako kostnice, pozoruhodné umělecké vybavení interiéru - např. pozdně got. deska Ukřižování z 1. čtvrtiny 16. st.), zámek (ext.) původně románský a got. hrad, přestavěný renesančně a barokně Tubož vesnice uprostřed CHKO Kokořínsko s patrovou roubenou zástavbou NOSÁLOV jedna z nejzachovalejších vesnic na Kokořínsku s patrovou roubenou zástavbou Bezno kostel sv. Petra a Pavla (1750-55, dobové vybavení), barokní zámek (ext.) Chotětov pozdně gotický kostel sv. Prokopa (16. st., starší presbytář s vysokou střechou a původním krovem) Zdětín gotický kostel Všech Svatých (14. st., v interiéru zbytky pozoruhodných got. nástěnných maleb) BENÁTKY NAD JIZEROU renesanční zámek (ext., v baroku přestavěný), zámecký kostel Narození P. Marie (vrcholně got. stavba z 2. pol. 14. st., renesančně přestavěná; v interiéru hodnotné barokní vybavení), děkanský kostel sv. Maří Magdaleny založený v r. 1590 při městských hradbách jako českobratrská modlitebna (původ. pozdní gotika, přestavěný raně barokně); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi