STŘEDNÍ POVLTAVÍ a zámek v BECHYNI

Kamýk, Lašovice, Předbořice, Kovářov, Kostelec nad Vltavou, Sepekov, Hodušín, Jistebnice, Opařany, Bechyně

TERMÍN: 18. květen 2019 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0919

CENA: 850 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 18.5.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin

KAMÝK zřícenina hradu (vycházka za příznivého počasí; zřícenina citlivě obnovena před deseti lety), v obci kostel Narození  Panny Marie (v jádru raně gotický upravený) LAŠOVICE kostel Navštívení Panny Marie (opět raně gotický, po pol. 13. st.) PŘEDBOŘICE kostel sv. Filipa a Jakuba (v jádru raně gotický) KOVÁŘOV kostel Všech svatých (v jádru raně gotický) KOSTELEC NAD VLTAVOU kostel Narození Panny Marie (raně gotický, z let 1270-80, na křížovém půdoryse, v kněžišti zachovány nástěnné malby z pol. 14. st.) SEPEKOV poutní kostel Panny Marie s ambitem (barokní centrála z let 1730-33 snad dle návrhu arch. K.I. Dienzenhofera, ambit upraven v letech 1760-67) HODUŠÍN kostel sv. Václava (raně gotický z pokročilého 13. st., autenticky dochovaný, bohatě zdobený západní portál) JISTEBNICE malebné městečko, kostel sv. Michaela (rozsáhlejší stavba z doby po r. 1380, později upravovaná) OPAŘANY kostel sv. Františka Xavera (barokní, vybudován v letech 1732-35, arch. zřejmě K.I. Dienzenhofer) BECHYNĚ zámek na ostrožně nad soutokem řek Lužnice a Smutné, na místě pův. got. hradu z 2. pol. 13. st., přest. Petrem Vokem z Rožmberka (arch. B. Maggi z Aronga, v letech 1581-84), 1. nádvoří s mal. výzdobou z 2. pol. 16. st., pozoruhodné zámecké interiéry, mj. Vokův svatební sál s unikátními nástěnnými malbami (Ctnosti a Neřesti); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://www.pamatkovykatalog.cz/Kamyk/hrad
http://www.pamatkovykatalog.cz/kamyk/kostel
http://www.pamatkovykatalog.cz/predborice/kostel
http://www.pamatkovykatalog.cz/kostelec/kostel
http://www.pamatkovykatalog.cz/sepekov/kostel
http://www.pamatkovykatalog.cz/hodusin/kostel
http://www.pamatkovykatalog.cz/oparany/klaster
http://www.pamatkovykatalog.cz/bechyne/zamek
https://www.panstvi-bechyne.cz/zamek.html         

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi