SEVEROVÝCHODNÍ ŠPANĚLSKO: KATALÁNSKO a centrální ARAGONIE | ARS VIVA cesty za uměním

SEVEROVÝCHODNÍ ŠPANĚLSKO: KATALÁNSKO a centrální ARAGONIE

iberská, řecká, římská, vizigótská, islámská, románská, gotická, renesanční a secesní architektura a umění pod Pyrenejemi…

TERMÍN: 15. - 24. březen 2024 (10 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0624

CENA: 31 900 Kč       se slevou 31 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 020 Kč; možnost snížené zálohy 7 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Air France Praha - Barcelona - Praha via Paříž), dopravu lux. autobusem dle programu; 9x ubytování se snídaní, 1x polopenze v Balagueru (3 a 4* hotely, v S. Susanna 4* hotel u moře, 2lůžkový pokoj, klimatizace, WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 900 Kč; odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) GIRONA, BESALÚ cena = 1 200 Kč; č. 2) FIGUERES, EMPURIÉS  (nutná včasná přihláška kvůli rezervaci kvůli Teatre-Museu Dalí) cena = 1 200 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 850 Kč; 4) úplné pojištění včetně Pandemic A60  pro osoby nad 70 let (v době konání zájezdu) = 1 450 Kč. Cena nezahrnuje: spropitné za místní služby ve výši 25 € / osoba a místní městské poplatky ca 12 € / osoba; vybere průvodce před odletem. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

KATALÁNSKO je autonomní území severovýchodního Španělska na jižním úpatí Pyrenejí, ohraničeno Okcitánií, Andorrou, Aragonií, valencijským regionem a nádhernými písečnými plážemi na Costa Brava. Bohatá krajina umožnila lidské populaci již od paleolitu a neolitu jedinečné projevy umění, urbanismu a architektury. Ve starověku zde na pobřeží založili Řekové prosperující kolonii Emporion a Římané na Via Augusta vybudovali jedno z hlavních center své kultury a správy na Pyrenejském poloostrově v Tarraco - dnešní Tarragoně. Na antických základech se rozvíjela jedinečná předrománská a románská architektura a umění - nejen v tradičních centrech, ale především v horských údolích a městečkách. Středověké spojení s Aragonskou korunou umožnilo další ekonomický růst. Na konci 19. století je díky A. Gaudímu a dalším představitelům katalánské secese (modernismu) region opět v kontextu evropského umění, které se 20. století ještě obohacuje přítomností mnoha dalších osobností - mj. P. Picassa v Barceloně a S. Dalího ve Figueres. ARAGONIE je autonomním východním sousedem Katalánska, se kterým má společnou nejen slavnou středověkou historii, ale také jedinečné antické památky v podobě základů římských měst a silnic. Stejně jako v Katalánsku zde na mnoha místech na antiku navazuje velmi kvalitní románské umění… Aragonci jsou velmi hrdí i na místního slavného rodáka  Francisca Goyu (*1746 ve Fuendetodos nedaleko Zaragozy).

pátek 15.3.

odlet z Prahy ve 06:30 hodin, sraz účastníků ve 04:30 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do BARCELONY na letiště El Prat (katalánský arch. R. Bofill, 1992-2001), Terminál 1 (nově přestavěn a modernizován -  arch. R. Bofill, aktuálně jeden z nejkvalitnějších leteckých terminálů v Evropě) v 11:15 hodin; jízda kolem pobřeží - ALTAFULLA dobře zachovalá přímořská římská Vila Romana dels Munts (památka UNESCO, 1.-2. st. - G.V. Avitus, duumvir z Tarraco): terasa zahrady, podlahová mozaika spojovací chodby, obytné místnosti (zbytky nástěnných maleb), triklinium, peristyl s portikem, velká vodní cisterna „La Tartana“, akvadukt, mithtraeum, lázně (hypocaustum, calidarium, tepidarium, frigidarium, latriny); jízda po antické římské cestě Via Augusta (nebo také Via Herculea, Via Exterior) jedna z nejdelších cest v Hispánii (1 500 km, od konce 1. st. př.Kr., začínala v Narbo Martius/Narbonne a končila v Gadez/Cadiz): vyhlídka na Medol (bývalý rozlehlý areál starověkých římských kamenných lomů); vyhlídka na středověkou strážní věž Mas de Grimau na římských základech; Torre dels Escipions dobře zachovalá věžovitá římská hrobka (1. st.) na mohutném podstavci (4,4x4,7 m, čitelné reliéfy dvou postav frygického boha Attise - v minulosti chybně interpretované jako bratři Scipionové) TARRAGONA severně od města vyhlídka na římský akvadukt Ferreres (Pont del Diable, památka UNESCO), který zásoboval Tarraco vodou z řeky Francolí - dvě podlaží (horní 25 oblouků, dolní 11 oblouků), délka 249 m, výška 27 m, na vrcholu zachován specus (vodní kanál); ubytování, volný program

sobota 16.3.

TARRAGONA (ant. TARRACO, památka UNESCO), původně sídlo iberského kmene Cossertanů, dále foinická kolonie a punské město; od 3. st. př.Kr., již od r. 197 př.Kr. město Hispánie Citerior, v r. 45 př.Kr. přejmenováno G.I. Caesarem na Colonia Iulia Urbis Triumphalis Tarraco; žili zde Augustus i Hadrián, před svým zvolením císařem Septimius Severus z Tarraco řídil celou provincii, v době největšího rozkvětu zde ve starověku žilo až 250 000 ob.; historické centrum: Archeologický park - procházka okolo původních hradeb, historické centrum města se zachovalými zbytky ant. města: římské kyklopské zdi, amfiteátr (2. st., 103x102 m, kap. 15 000, později součást vizigótského a románského kostela), náměstí Placa de la Font na místě antického fóra a cirku (klasicistní radnice z 19. st.), chrámy, nekropole ad.; Archeologické muzeum (tzv. Pilátův palác, jedinečné řím. nálezy - sarkofágy, plastiky, sál římských portrétů, reliéfy, přenesené nástěnné malby, mozaiky, šperky, sklo, keramika, předměty denní potřeby, ad.), Muzeum historie Tarragony - tzv. Pretoriánská věž prohlídka unikátního systému římských podzemních spojovacích chodeb, tzv. kryptoportiků zpřístupněných v r. 2000 (instalace monumentální plastiky, nástěnné malby, Hippolytův sarkofág, vstup do cirku), ze střechy věže vyhlídka na staré město a pobřeží, katedrála (monumentální románsko-got. stavba, částečně použita římská spolia, románské portály, další soch. výzdoba z r. 1271, křížová chodba s románskými hlavicemi sloupů, 12. st., katedrální muzeum); volný program; možnost návštěvy dalších muzeí: Raně křesťanské muzeum (mozaiky, nálezy ze 3.-6. st. na místě nekropolí), Muzeum moderního a současného umění (od r. 1976), nové části města s vyhlídkovými terasami

neděle 17.3.

TARRAGONA - REUS ve starověku důležitá křižovatka cest (Reddis = Reus), rozkvět ve 2. pol. 19. st - druhé nejvýznamnější město Katalánska - „město secese“, dnes hl. město regionu Bajo Campo, významná produkce vín a likérů, rodné město architekta A. Gaudího; historické centrum města: farní pozdně gotický jednolodní kostel S. Pere de Reus (16. st., 60 m v. hexagonální zvonice, místo křtu A. Gaudího); Placa del Mercadal: Centrum Gaudí (arch. T. Tange, G. Bosques, r. 2007), jedinečný příklad katalánské secese Casa Navàs (arch. L. Doménech i Montaner, 1901-08; přístupné interiéry s původním zařízením - nábytek, vitráže, mozaiky, keramické obklady, nástěnné malby, obrazy ad.); procházka po městě - secesní architektura: Casa Laguna (arch. P. Caselles i Tarrats, r. 1904), Casa Serra (arch. J. Rubió, r. 1924-26), rodný dům architekta A. Gaudího (*25.6.1852), Casa Bartolí (arch. J. Subietas, r. 1903), Casa Querol (arch. P. Caselles i Tarrats), r. 190-02), Casa T. Jordi (arch. P. Caselles i Tarrats, r. 1909-10), Casa Punyed (arch. P. P. Caselles i Tarrats, r. 1900-02), Casa Gasull (arch. L.D. i Montaner, r. 1911), Casa Rull (arch. L.D. i Montaner, r. 1900), Casa Grau (arch. P. Caselles i Tarrats, r. 1900) ad. MONTBLANC místo osídlené od paleolitu, dnes středověké město na řece Río Francolí zal. Alfonsem I. r. 1162, opevněno 1366-77; historické centrum: románsko-gotický klášterní kostel S. Francesc (zal. r. 1238); nové opravené dobře zachovalé středověké hradby s věžemi a branami (S. Antoni, S. Francesc ad.), románský kostel San Miguel (12. st.), starý hospic S. Magdalena (14.-15. st.); Pont Vell (12. st.); S. María la Mayor (od r. 1179, dále 14. a 17. st.; retábl San Bernard, jedny z nejstarších katalánských varhan), Plaza Mayor; cesta kolem vinohradů - MONESTIR DE POBLET (památka UNESCO) jeden ze tří nejdůležitějších cisterciáckých klášterů v Katalánsku; celý areál nově opravený a modernizovaný včetně hospodářských budov a rozlehlých vinic; stavební vývoj od r. 1152 v raně-gotickém slohu, přestavby ve 13. a 14. st. (Puerta Real), Zlatá brána (15. st., Isabella Kastilská a Ferdinand Aragonský) - refektář, dormitář, knihovna, vinný sklep, kuchyně, kapitula; kostel - v int. významný retábl z r. 1527 (D. Forment), královské hrobky (od r. 1359), malé klášterní muzeum (monstrance, fragmenty náhrobků, románské plastiky, ad.) LLEIDA/LÉRIDA ubytování; volný program

pondělí 18.3.

LLEIDA/LÉRIDA (iberská LLERDA, antická ILERDA, arabská LAREDA, „Ciudad de los Nombres“) důležitá křižovatka starověkých cest v antické Hispánii; starý most Pont Vell (na římských základech - od pol. 1. st. př.Kr.) nad řekou Segre; zbytky středověkých hradeb (poškozeny v r. 1464); náměstí S. Joan s novogotickým kostelem (r. 1833); výjezd výtahem na hradní vrch - vyhlídky na staré i nové město; mohutné barokní opevnění, katedrála (Seu Vella) zal. 1203 podle plánů čtyř architektů (P. Sa Coma, B. de Coma, bratrové Pennafreita) a vysvěcena r. 1278, dále přestavba v 16. st., mnoho portálů a bran ze 13. st. (ext., mj. Puerta de la Anunciata, Puerta del Fillols, Puerta de los Apóstoles ad. - vliv školy z Toulouse; zvonice ze 14.-15. st.; trojlodní interiér, cisterciácké proporce, románská kupole nad křížením, pět románských apsid, románské hlavice); starý hrad Castell del Rei se zbytky starého paláce (ext. od 9. st.); podhradí - stará tržnice, románsko-gotický kostel S. Lorenc - původní katedrála (dva portály, retábl San Lorenzo ze 14. st.), Nová katedrála (arch. F. Sabatini na příkaz Karla III., od r. 1761, v sakristii významný archiv s mnoha dokumenty z období 12.-17. st.), starý špitál Santa María (15. st., gotické arkády a sloupy), secesní architektura na pěší zóně, Starý hospic - dnes lux. hotel - parador MONZÓN staré městečko na soutoku dvou řek; konkatedrála S. María del Romeral na místě mešity (od 11. st., hexagonální zvonice), vyhlídka na hrad s mohutným opevněním (původně muslimská pevnost, od 12. st. templářský hrad); vinařský dům Bodega Sommos v srdci regionu Somontano (arch. J.M. Pascual v dekonstruktivistickém stylu arch. F. Gehryho, r. 2002), možnost ochutnávky červených, bílých nebo růžových vín (Chardonnay, Tempranillo, Syrah, Garnacha Blanca aj.) HUESCA (iberská osada BOLSCAN, UESCA, ant. OSCA) iberské sídlo od 5. st. př.Kr., od konce 2. st. př.Kr. římské město, místo křesťanských martyrů sv. Vavřince a sv. Vincenta ze Zaragozy, muslimové od 8. st.-1091; důležité město Aragonského království, univerzita od r. 1354; Plaza Navarra: Fontána múz (arch. F. Villasante a sochař E. Blondeau, r. 1885), kasino (art deco); historické centrum: románský klášter S. Pedro el Viejo s rajský dvorem (románské hlavice s pašijovým cyklem), hroby aragonských králů, románský portál s motivem klanění tří králů, nástěnné malby (13. st.), hexagonální zvonice; katedrála P. Marie z Huesky (13.-16. st.), v int. got. nástěnné malby, alabastrový oltář v isabelském slohu (D. Foment, r. 1520); Diocézní muzeum (retábly, románské a got. plastiky, limožský smaltový relikviář ad.) ZARAGOZA ubytování

úterý 19.3.

ZARAGOZA správní a historické centrum Aragonie na řece Ebro zal. na místě starší iberské osady Římany v r. 24.-12. př.Kr (Colonia Caesaroaugusta), r. 380 místo významného církevního sněmu, od 5.-7. st. obsazeno germánskými kmeny a později Franky, v 8. st. součást Córdobského emirátu, od r. 118 hl. město Aragonského království; v r. 2008 světová výstava EXPO - urbanistický rozvoj; historické centrum: dobře zachovalá část římských hradeb (od 1. st. př.Kr.-2 st., původní délka 3 km, v. 10 m, tloušťka 5-7 m, 120 věží), neoklasicistní tržnice Mercado Central (arch. F.N. Pérez, 1895-1903, kombinace kamene, železa a skla, sochařské alegorie obchodu zemědělství ad.); kostel S. Juan de los Panetes (12.-18. st., polygonální zvonice); Plaza del Pilar (dnes hl. náměstí na místě ant. fóra): barokní katedrála Panny Marie na pilíři (1681-86, největší barokní sakrální stavba ve Španělsku, 13 x87 m, 11 kopulí, čtyři věže z 19. st.) na místě raně křesťanské svatyně (4. st.) podle legendy se na tomto místě v r. 40 měla zjevit Panna Maria na vrcholu sloupu apoštolu Jakubovi, v int. mohutné klenby (na freskách se podílel i F. Goya); starý most Puente de Piedra na místě římského a arabského mostu, souč. podoba od r. 1440 (d. 225 m, 7 oblouků, ve 20. st. opravy a bronzoví lvi v r. 1991); Muzeum římského říčního přístavu (dnes v podzemí zbytky ant. mol a skladišť, 1.-3. st.); stará katedrála Spasitele (La Seo) na místě mešity z 8. st., později mozarabský kostel, souč. stavba od r. 1140 (místo korunovace a pohřbů aragonských králů); 13.-15. st. goticko-mudéjarská přestavba, dále renesance a baroko - vše nově restaurováno, v int. jedinečné muzeum tapiserií; Muzeum římského fóra pod náměstím Pilar (základy sloupů portika, fragment mozaikových podlah, základy kurie, kanalizační systém - cloaca a olověné potrubí, model fóra ad.); Římské lázně (objeveny v r. 1982-83, 1. st., apodyterium, calidarium, frigidarium, latrina pro 20 osob, bazén lemovaný sloupořadím ad.); Římské divadlo (odkryto až v r. 1973, 1. pol 1. st., kapacita 6 000 diváků) a muzeum (hlavice sloupů, reliéfní obklady, model římského města a divadla ad.); Museo Goya - Colección Ibercaja - Museo Camón Aznar pojmenováno po slavném místním rodákovi a sběrateli (zal. r. 1979, vystaveno cca 500 předmětů včetně 14 obrazů a kreseb F. Goyi, jeho předchůdců a následovníků); Museum Pablo Gargallo (plastiky a objekty slavného sochaře  a místního rodáka, většinou nové dary dědiců - sochy, kartony, kresby, rytiny a šperky, sbírka byla rozšířena v r. 2014); Muzeum a hrad Aljaferia nejvýznamnější maurská stavba severního Španělska - komplex paláců a patií s původní restaurovanou výzdobou (11. st.), od r. 1118 sídlo aragonských králů, součástí hradu je aragonský parlament BALAGUER ubytování

středa 20.3.

BALAGUER městečko v malebném údolí řeky Segre; důležitá obchodní křižovatka v podhůří Pyrenejí, dobyto na Maurech již r. 1106 - majetek hrabat z Urgellu; historické centrum: staré náměstí lemované arkádami (románský základ) - vyhlídka na farní kostel S. María (r. 1351, přestav. 1558, oktogonální zvonice), středověké hradby a uličky města; za řekou vyhlídka na ruiny hradu Castillo Formós (v 9. st. maurská pevnost, rozšířen ve 12. a 14. st.) a klášter S. Crist, klášterní kostel S. Doménec (12. st.) PONTS malé městečko na staré obchodní cestě v údolí řek Llobregós a Segre; vyhlídka na ruinu hradu de Pons (od 12. st. jako strážní věž, později rozšířen ve 13.-15. st.) a nedaleký románský kostel Colegiata de Sant Pere de Pons (od r. 1169, patrová oktogonální zvonice) se zbytky benediktinského kláštera.; ve městě románsko-gotický kostel S. Pere i S. Maria NARGÓ románský kostel S. Climent de Coll de Nargó (ext. 11.-12. st.) LA SEU D´ URGELL (SEDES URGELLI) významné horské historické město na soutoku řek Valira a Segre chránící cestu přes Pyreneje do Andorry a Okcitánie; cesta přes předměstí Castellciutat (středověké městečko s hradem); katedrála a klášter S. María - jedna z nejvýznamnějších a nejstarších románských staveb Katalánska, sídlo biskupa-knížete z Andorry: od r. 1116 (podle návrhů R. Llambarda - vliv italské architektury), v r. 1918 opravy a rekonstrukce (arch. J. Puig i Cadafalch), mohutná román. apsida a čtvercová věž transeptu; v int. román. valená klenba na pasech; román. portál křížové chodby (hlavice sloupů s rostlinným a figurálním dekorem); Diocézní muzeum v budově biskupského paláce: románské a gotické polychromované plastiky, nástěnné malby a vzácný iluminovaný rukopis Urgell Beatus (r. 786, komentář ke Zjevení, celkem 90 ilustrací), z terasy vyhlídka na hřebeny Pyrenejí; staré město: tržnice, náměstí S. Roc, stará radnice, náměstí BELLVER DE CERDANYA malebné histor. městečko nad řekou Segre; středověké hrady, od. 12. st., Torre Subirana, Torre de la Portella, z hradeb vyhlídky na hřebeny Pyrenejí), náměstí s arkádami, kaple S. Maria BAGÁ historické městečko (zal. v 9. st.) na horské obchodní křižovatce starých cest u řeky Llobregat; středověký urbanismus: kostel S. Esteve (14.-15. st.), úzké uličky města a kamenné náměstí Placa Porxada s arkádami, na vrcholu městečka pevnost (11.-12. st.) VIC ubytování

čtvrtek 21.3.

VIC (ant. VICUS AUSONAE, vizigótská AUSONA) starověké obchodní centrum na místě původního iberského osídlení a řece Méder, později biskupské město; náměstí Plaza Mayor (historické domy (15.-20. st., mj. Casa Moixó), katedrála S. Pere (od r. 1038 - zachovala se šestipatrová románská věž a gotická dvoupatrová křížová chodba z let 1318-1400, později přestavěna v r. 1871, dále po r. 1939; v interiéru mj. nádherný alabastrový retábl - P. Oller, r. 1427 a stříbrný procesní kříž z r. 1394); MEV Museu d´Art Medieval jedinečná sbírka raného katalánského umění (mj. F. Bassa, P. Serra, J. Ferrer I. a II., Maestro de Rubió, Maestro de Fonollosa, J. Gasco); restaurovaný římský chrám objevený v blízkosti muzea v r. 1882 (od 2. st.); středověké hradby a kamenný most na římských základech Pont de Queralt OLOT malebné historické město obklopené sopečnou krajinou; jedinečný urbanismus města -středověké centrum a předměstí s parky a vilovou zástavbou z 19. a 20 st.: secesní palác Casa Solá Morales (arch. L.D. i Montaner, 1913-16); středověké centrum: špitální kostel S. Jaume (1310-13), secesní Casa Gassiot (arch. A. Paluzie, r. 1911), secesní Casa Pujador (arch. J.A. Pont, r. 1911-12), kostel S. Esteban (od r. 977, přest. 1750 v novoklasic. slohu, řezba z 15.-16. st., gotický retábl), Torre Castanys (palác z r. 1845), Plaza Mayor RIPOLL významné historické město a klášter na soutoku řek Freser a Ter, osídlení již v neolitu a době bronzové (dolmeny v okolí), římské nekropole, Vizigótské osady; historické centrum: náměstí S. Eudald, náměstí de la Libertad, vyhlídka na starý most Puente del Raval (16. st.), secesní vila Casa Buixó (arch. A. Coll i Fort, r. 1902); část zachovalých středověkých hradeb; závěr klášterního kostela (7 románských apsid s obloučkovými vlysy, oktogonální román. zvonice), benediktinské opatství S. María zal. na poč. 6. st., později poničeno Araby, přestavěno v 9. st. vévodou Wilfredem, dále obnoveno a vysvěceno r. 1032; jedinečný západní portál z r. 1168 - klasická forma ant. triumfálního oblouku v kombinaci se skvělým projevem katalánského román. sochařství, v interiéru masivní románské pilíře, vévodské náhrobky v int. i kryptě (9. a 12. st.); konvent s dvoupatrovou křížovou chodbou (částečně zachovány románské hlavice); Interpretační centrum opatství (chronologie a fotodokumentace) SANT JOAN DE LES FONTS (v případě čas. možností) u řeky Fluviá, benediktínský klášterní kostel (od r. 1079, zdobené hlavice, tři román. apsidy s obloučkovým vlysem, cisterciácký vliv, oktogonální zvonice), vyhlídky na sopečnou krajinu MALGRAT DE MAR / S. SUSANNA ubytování u moře

pátek 22.3.

MALGRAT DE MAR / S. SUSANNA volný program u moře; fakultativní výlet č. 1: GIRONA (antická GERUNDA) významné historické město „Ciudad de los Sitios“ na řece Onyar; po Římanech zde vládli do r. 715 Vizigóti, potom až do r. 785 Maurové, kdy město na krátkou dobu dobyl Karel Veliký, definitivně město získal na muslimech v 11. st. Alfons II. Aragonský; od 9. st. početná židovská komunita; všechny historické epochy daly městu jedinečný charakter; historické centrum: dobře zachovalé městské hradby (římské a rozšířené ve středověku, 1.-14 st.); kamenný most Pont de Pedra (14. st., přestavba 1849-56), úzké středověké uličky, Plaza de la Catedral (Casa de la Pia Almoyna, 15. st.), středověká brána Sobreportas, Justiční palác (16. st.), katedrála S. María (od r. 1312 na místě původ. román. kostela vysvěceného r. 1038): průčelí (1604-16, arch. F. Costa), věž ze 17. st.; interiér (apsida z r. 1347, dále 1417 v typickém katalánském stylu, got. okna, alabastrový hl. oltář ze 13. st., stříbrný retábl z let 1320-57 R. Andreu, P. Bernec; křížová chodba ze 12. st. - zdobené hlavice sloupů), stříbrný goticky baldachýn; kostel San Félix (zal. v 6. st., dále přestavěn v románském a got. slohu, zvonice z r. 1581), kaple de San Narciso (8 sarkofágů z 2.-6. st.); románský San. Nicolás (nově restaurovaný, oktogonální kupole); nově opravené arabské lázně (12. st.), románský klášter San Pedro Galligans (od r. 922, dále 1130, katalánsko-lombardský styl, křížová chodba - román. hlavice sloupů, portál), v int. Archeologické muzeum (nálezy z neolit. nekropolí, kelt-iberské nálezy, římské mozaiky, amfory ad.); procházka parkem kolem hradeb s vyhlídkami na město, Pyreneje a závěr katedrály; Muzeum umění v bývalém biskupským paláci (románská nástěnná malba a plastika z městských a regionálních kostelů, gotické a renesanční retábly ad.); volný program: na levém břehu řeky Placa de la Indepéndencia (pravidelný půdorys, arkády, průběžně balkony, restaurace a bary, pomník bojů proti Napoleonovi 1908-14) BESALÚ významné zachovalé staré město nad řekou Fluviá s jedinečnou středověkou atmosférou (kdysi hl. město hrabství); restaurovaný středověký opevněný most s věžemi (12.-14. st.), středověké opevnění; doklady staré industriální architektury (mj. starý mlýn), renovované ulice a terasy s arkádami - vyhlídky na středověký most a řeku; městské historické domy a náměstí Placa Mayor; románský kostel S. Vicenc (1018-13. st.), ruiny románského kostela S. María (od r. 1055) nad městem; klášter S. Pere (od r. 977) MALGRAT DE MAR / S. SUSANNA

sobota 23.3.

MALGRAT DE MAR / S. SUSANNA volný program u moře; fakultativní výlet č. 2: FIGUERES (vizigótská FICARIS, antická JUNCARIA); rodné město jednoho s hlavních protagonistů surrealismu Salvadora Dalí (1904-89); historické centrum: hl. náměstí del´Ajuntament, stará radnice (arch. J.M. Vermena, r. 1757, přestav. arch. R. Giralt v r. 1929); bývalá secesní jatka (dnes informační centrum, arch. J.B. Gensana, r. 1907); Placa de la Palmera; rodný dům S. Dalí (*11.5.1904); románsko-gotický kostel S. Pere (10.-14. st., fasáda s vitráží z r. 1578, místo křtu i pohřebního obřadu S. Dalí; Teatro Principal (od r. 1826), v r. 1961 přeměněno podle představ umělce v Teatre-Museu Dalí, od r. 1981 také rezidence S. Dalí (až do jeho smrti v r. 1989 - pohřben je v kryptě pod podlahou jeviště): souborná kolekce díla S. Dalího (malba, grafika, plastiky, fotografie, instalace, architektura, filmy ad.) a výtvarná díla dalších umělců (mj. El Greco, E. Vallés, A. Pichot, M. Urgell, M. Fortuny, M. Duchamp, G. Dou, H. Guimard); volný program; za městem mohutná barokní pevnost Sant Ferran (ext., arch. J.M. Cermeno, r. 1753, obvod hradeb 3 120 m, kapacita 6 000 vojáků); na úpatí Serra di Roda mohutný benediktinský románský klášter San Pere de Rodes (od r. 879), dále klášterní komplex od r. 945 součást hrabství Empuries, rozkvět v 11.-12. st.; budovy na terasách, ambity (12. st.), klášterní kostel (valená klenba na pasech, římská a karolínská spolia) EMPURIÉS (řec. EMPORION - obchodní přístav) řecká kolonie v chráněné mořské zátoce zal. v r. 575 př.Kr. z mateřské PHOKAIE (dnešní Foča v Turecku), po obsazení Hannibalem později rozšířeno Římany (od 2. st. př.Kr.); důležitý vojenský přístav i obchodní stanice rozdělená na dva sektory - řecká Palaiopolis (původně na ostrovu), na západě oddělená od starší iberské osady a římská Neapolis; archeolog. vykopávky až od r. 1908 (J. Puig i Cadafalch); vstup do areálu (zajímavá arch. 60. let 20. st.); dobře zachovalé hradby (4.-2. st. př.Kr.), asklepeion (socha boha), serapeion, tabernae, macellum, agora, stoa, praesidium, cardo maximus, forum, decumanus, insula (obytný činžovní dům), římské lázně, domus (mozaiky), římské hradby (2. st. př.Kr.-2. st.), římská aréna (od 1. st., 3 000 diváků) ad.; Archeologické muzeum (místní nálezy z vykopávek od r. 1908 - keramika, mince, architekt. fragmenty, plastiky ad.) cesta kolem nekropolí MALGRAT DE MAR / S. SUSANNA

neděle 24.3.

MALGRAT DE MAR / S. SUSANNA transfer na letiště, zastávka v MATARÓ (řím. ILLURO) původ. starověké římské město na Via Augusta prosperující díky obchodu vínem (pod celým městem doklady ant. osídlení, stále probíhající archeolog. výzkumy); historické centrum: Mercado de Cuba tržnice ve stylu Art deco (arch. L.G. Grenzner, r. 1936, v r. 2010 modernizovaná); radnice r. 1867); Městské muzeum Can Cerrá v renesanční budově (r. 1565) - lokální archeolog. nálezy od paleolitu, římské nálezy včetně objektů z řím. vily Torre Llauder z 1. st.; farní kostel S. María de Mataró (17.-18. st.); Placa Gran tržnice (r. 1891); Placa de Muralla (římské vykopávky a hradby); nedaleko nádraží Nau Gaudí (dnes výstavní prostor), kdysi skladiště družstevní továrny Cooperativa La Obrera Mataronense, rané dílo A. Gaudího (1878-83, využití parabolických dřevěných oblouků při konstrukci); nový jachetní přístav BARCELONA letiště El Prat, odlet do Prahy v 15:00 hod., přílet do Prahy ve 22:40 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi