HRADEC KRÁLOVÉ učebnice architektury a urbanismu 20. století - GOČÁR, KOTĚRA, POLÍVKA, NOVOTNÝ… | ARS VIVA cesty za uměním

HRADEC KRÁLOVÉ učebnice architektury a urbanismu 20. století - GOČÁR, KOTĚRA, POLÍVKA, NOVOTNÝ…

a Muzeum Východních Čech a jedinečné sbírky Galerie moderního umění

TERMÍN: 3. červen 2023 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0623

CENA: 650 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů. Doprava do Hradce Králové je individuální; možnost vlakem: odjezd z Prahy hl. nádraží je v 07:11 hodin (jízdenku doporučujeme zakoupit s předstihem, na poslední chvíli může být vyšší cena; případně lze zakoupit Flexi zvýhodněnou jízdenku nebo využít jiné slevy, které nabízí ČD); příjezd vlaku do Hradce Králové v 08:50 hod.; při dopravě autem je v těsné blízkosti nádraží ČD parkovací dům Aupark. Sraz účastníků zájezdu v 09:00 hodin v pravé části nádražní haly v Hradci Králové (před informačním centrem, mapy.cz/s/dopugabanu) - průvodkyně bude držet tabulku s nápisem ARS VIVA; každý účastník zde obdrží audio přístroj (přijímač a sluchátko).sobota 3.6.

HRADEC KRÁLOVÉ místo osídlené již v 9. st. (hradiště na návrší u soutoku Labe a Orlice), jako město zmíněné v listině Přemysla Otakara I. již v r. 1225, ve 14. st. věnné město českých královen (oblíbené sídlo Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské), výstavná kamenná architektura poničena v 15. st. za husitských válek, znovu budováno během 16. st. (renesanční měšťanské domy, Bílá věž z let 1574-96), r. 1639 město vypleněno švédským vojskem během jehož pobytu bylo vybudováno opevnění, díky významné strategické poloze přestavěné v letech 1745-89 v moderní josefínskou pevnost, která však zcela zastavila přirozený růst města; nová výstavba byla umožněna až po zrušení pevnosti v r. 1884 a zbourání městských hradeb (od r. 1893), pod vedením osvíceného starosty F. Ulricha (1859-1939) na základě promyšlených regulačních plánů, završených v r. 1911 projektem arch. Josefa Gočára, který se stal vůdčí osobností unikátní výstavby moderního města v první polovině 20. století:

Hlavní nádraží (arch. V. Rejchl, r. 1929-35), kostel Božského Srdce Páně (arch. B. Sláma, 1928-32), Dům U skleněné věže (arch. J. Fňouk, r. 1929, přestavba J. Placák, r. 1933), funkcionalistická budova Palace - Novákovy garáže (arch. J. Fňouk, r. 1932-33), nábřeží Labe - pohled na komplex sportovního areálu v centru města - Sokolovna (arch. M. Babuška, 1929-30) a Městské lázně (arch. O. Liska, 1932-33), bývalá Národní banka (arch J. Rejchl, r. 1931); Krajské muzeum východních Čech (bývalé Městské muzeum, arch. J. Kotěra, 1909-12, na průčelí plastiky S. Suchardy; prohlídka nové stálé expozice o historii Hradce Králové), bývalý Okresní dům (arch. J. Kotěra, 1903-04, dnes hotel), Hotel Grand (arch. J. Kotěra, 1910-11), původní Sborové velitelství (arch. J. Rejchl, 1936-38, nyní Lékařská fakulta), původní Okresní a finanční úřady (arch. J. Gočár, 1932-36, nyní Magistrát města), Krajský soud (arch. V. Rejchl, 1933-34), tzv. Gočárovo schodiště (1909-10), jižní terasy a schodiště Bono Publico, Velké náměstí - historické centrum města (měšťanské a kanovnické domy, gotická katedrála sv. Ducha, Biskupská rezidence, barokní kostel Nanebevzetí p. Marie), bývalý Záložní úvěrní ústav (arch. O. Polívka, 1911-12), od r. 1990 sídlo Galerie moderního umění (v letech 2014-16 rekonstrukce interiérů, arch. P. Tušl) významná sbírka českého moderního umění, ve stálé expozici zastoupeni mj. F. Kupka, J. Preisler, E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, R. Kremlička, J. Štursa, J. Šíma, Toyen, J. Štyrský, V. Tikal, F. Muzika, L. Zívr, F. Hudeček, J. Kotík, B. Matal, K. Lhoták, M. Medek, B. Dlouhý, J. Koblasa, K. Nepraš, A. Veselý ad., vyhlídková terasa; aktuální výstavy); volný program - možnost prohlídky galerie nebo procházka Jiráskovými sady k soutoku Labe a Orlice nebo výstup na Bílou věž (vyhlídka na centrum města); odpoledne pokračování prohlídky města: Regiocentrum Nový pivovar (přestavba budovy bývalého pivovaru na sídlo Krajského úřadu a prostorů Univerzity Hradec Králové, arch. P. Tušl a ateliér 3Q Projekt, r. 2006-8), Labská elektrárna (arch. F. Sander, 1910-12), unikátní výchovný a vzdělávací komplex arch. J. Gočára z let 1925-28: mateřská škola, původně Obecné a měšťanské školy, bývalé Rašínovo gymnázium (před průčelím socha Vítěze od J. Štursy), Ambrožův sbor (budovy pro Československou církev husitskou, arch. J. Gočár, 1926-28, v případě možnosti interiér modlitebny), Ulrichovo náměstí ústřední prostor nového města, celou jižní stranu zaujímá moderně formovaná budova bývalých Ředitelství státních drah (arch. J. Gočár, 1929-32), protilehlý soudobý, ale tradičně pojatý reprezentační palác pro továrníka Steinského-Sehnoutku (O. Novotný, 1928-29), nárožní stavby pojišťoven z let 1927-28 (Fénix, arch. B. Ehrmann; Adriatica, arch. B. Kozák); Masarykovo náměstí výjimečný urbanistický celek charakteristický svojí sjednocenou rondokubistickou fasádou budovy pův. Anglobanky a městských obytných domů (arch. J. Gočár, 1922-23), které tvoří „pozadí“ pomníku T.G. Masaryka (O. Guttfreund, r. 1926), volný program; individuální návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi