severní ŠPANĚLSKO: Kantábrie, Asturie, Kastilie a León | ARS VIVA cesty za uměním

severní ŠPANĚLSKO: Kantábrie, Asturie, Kastilie a León

jeskyně Altamira, předrománská a římská architektura, raný A. Gaudí, O. Niemayer…

TERMÍN: 30. duben - 8. květen 2022 (9 dnů) OBSAZENO 41% ČÍSLO ZÁJEZDU: 0622

přihlášky nejpozději do 18. února 2022

CENA: 24 700 Kč       se slevou 24 500 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 020 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Lufthansa Praha - Frankfurt - Bilbao; Bilbao - Frankfurt - Praha), dopravu lux. autobusem dle programu, 8x ubytování se snídaní v hotelech v historických centrech měst - 3* hotel v Santillana del Mar (2x), 4* hotely v Oviedu (3x), Léonu (1x) a Valladolidu (2x), 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, WiFi ad; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 900 Kč; odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systémpodrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativní nabídka (bez vstupného): č. 1) MONTE NARANCO, SALINAS, AVILÉS, cena = 1 400 Kč; č. 2) TORDESILLAS a TORO cena = 900 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic = 630 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné ve Španělsku 20 € - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 30.4.

odlet z Prahy v 10:05 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 08:10 hodin (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), v 18:05 hod. přílet do BILBAA (BASKICKO) na letiště Sondica (arch. S. Calatrava, r. 2000); transfer autobusem do KANTÁBRIE: SANTILLANA DEL MAR ubytování v historickém centru

neděle 1.5.

SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS městečko kolem bývalého strážního hradu nad písečnými plážemi a malým rybářským přístavem; vyhlídka na Universidad Pontificia (ext., arch. J. Martorell, J.D. Montaner, r. 1890), novogotický Palacio Sobrellano (arch. J. Martorell, r. 1881, katalánský gotizující styl; vstup do int. podle možnosti; v areálu hrobka rodiny markýze de Comillas); historické centrum: S. Cristobal (17. st.), domy s arkádami, lahůdkářství s místními specialitami ad.; El Capricho de Gaudí (arch. A. Gaudí, 1883-89, dům rodiny prvního markýze z Comillas, nově opravený a restaurovaný interiér a zahrada; exteriér a interiér zdobený kachlemi s motivem slunečnice, vestavěný nábytek a jedinečné kování; rezervovaný vstup) SAN VICENTE DE  LA BARQUERA nejzápadnější historické město regionu Kantábrie, na výběžku mezi dvěma zátokami v ústí řeky Escudo; příjezd přes renesanční arkádový most Puente de la Maza (konec 15. st.); historické centrum, kostel S. María de los Ángeles (od 12. st.) od hl. portálu krásná vyhlídka na zátoku; volný program, podle časových možností Castillo del Rey (12. st.), vyhlídka na staré město a mosty, množství stylových restaurací a barů; ASTURIE: GIJÓN významný přístav a důležité město na starých přímořských cestách, v antice jedno z nejdůležitějších měst Hispánie (řím. GIGIA); rybářská čtvrť Cimadevilla; Campo Valdés - vyhlídka na dlouhou městskou pláž Playa San Lorenzo, bývalá rybí tržnice (dnes radnice), socha Octaviana Augusta; nedávno rekonstruované přístavní římské lázně (1.- 3. st., model, vizualizace, mozaiky, plastiky ad., prohlídka podle časových možností), vyhlídka na Real Club Astur; park S. Catalina monumentální plastika E. Chilidy - Elogio del Horizonte (r. 1990, v. 10 m), pozůstatky dělostřelecké baterie, jachetní přístav, náměstí Pl. del Marqués (Arbol de la Sidra - krásný objekt z lahví od cidru), renesanční studna, Plaza Mayor (dominantní arkády, 19. st.) OVIEDO ubytování v centru města

pondělí 2.5.

OVIEDO volný program; fakultativní výlet č. 1: MONTE NARANCO - dva jedinečné předrománské kostely, památka UNESCO, (rezervovaný vstup): Santa María del Naranco původní královský palác Ramira I. z pol. 9. st., později přeměněn na kostel a ve 13. st. zasvěcen P. Marii, rest. 1931-39 (jedna z nejlepších ukázek asturské předrománské architektury - galerie s arkádami a tesanými sloupy, monumentální valená klenba, jedinečné zdobené hlavice - rostlinné a figurální motivy), krásné vyhlídky na Oviedo, S. Miguel de Lillo (centrální kostel, od 9. st., přest. ve 13. st., vliv byzantského umění); SALINAS malebné přímořské asturské lázeňské městečko s nádhernou 2,5 km dlouhou pláží S. Juan de Nieva a útesy (oblíbené místo surfařů); původní rezidenční vilová čtvrť (19. st.); na konci zátoky na útesech malé Muzeum Phillipa Cousteau (historické kotvy v plenéru), bronzová portrétní socha P. Cousteau na skále (V. Menendez), nádherné vyhlídky na pobřeží Atlantiku AVILÉS velmi významný a bohatý asturský přístav s antickou tradicí (řím. ABILIUS); historické centrum: františkánský kostel S. Antonio (zal. na konci 12. st. - románské průčelí, později barokní přestavba), zajímavé nástupiště na lávku přes řeku vedoucí ke kulturnímu centruel Niemeyer“ víceúčelový komplex několika budov na rozhraní historického města, industriálního předměstí a rozlehlého přístavu v ústí řeky postavený podle návrhu slavného brazilského arch. O. Niemeyera (otevřen v r. 2011 za přítomnosti Woodyho Allena), Teatro Palacio Valdés (arch. M. de Busto, poč. 20. st.), rozlehlý městský Parque de Ferrera (mj. francouzská zahrada), hl. náměstí Pl. España - radnice, četná podloubí; volný program, možnost prohlídky Městského muzea (jedinečná moderní instalace sbírek) OVIEDO dominantní Kongresové centrum (arch. S. Calatrava, r. 2011, 75 000 m2, málo známá, ale velmi zajímavá stavba významného španělského architekta)

úterý 3.5.

OVIEDO (ant. URB VETUS, římské OVETUM, ALVETIUM) hl. město autonomního společenství Asturie, významné a hrdé historické a kulturní centrum regionu, rodné město současné španělské královny Letizie; středověké dějiny od 8. st., v r. 924 centrum odporu proti Maurům, dříve hl. město asturského knížectví, dnes univerzitní město (univerzita zal. r. 1608); Plaza Alfonso II.: Mercado el Fontán, kostel S. Isidoro (16. st., dřevěný řezaný oltář ad.), Univerzita (arch. Del Ribero 1534-1608), radnice z r. 1662, promenády, kašny; kostel S. Tirso (ext., od 9. st., přest. v 17. st.), bazilika S. Julián de los Prados (812-42 za Alfonse II., v interiéru unikátní fresky z 9. st. v římském pompejském stylu - pouze architektura a dekorativní výzdoba, paralela s reliéfy na Monte Naranco, vše dobře zachováno; rezervovaný vstup); katedrála Sancta Ovetensis zal. r. 760, přest. Alfonsem II., dokončena v letech 1328-1528; vysoká věž a asymetrické západní průčelí - fr. arch. Buyeres (v interiéru vyvážené proporce, náhrobky 14 králů a královen, zlatý retábl z 16. st.; Cámara Santa - dvě místnosti, kaple z 9. st., sochy Krista a Apoštolů, mobiliář z 9. st.; kaple S. Martín, S. Barbara, S. Roque; tzv. Andělský kříž z r. 808, Cruz de la Victoria z r. 908, got. vitráže, křížová chodba, kaple Alfonse II., kaple S. Eulalie ze 17. st. ad.); volný program - možnost prohlídky Museo des Bellas Artes obrazárna, plastiky, umělecké řemeslo, sklo (nová přestavba a instalace - arch. F. Mangado, aktuální výstava; otevřeno do 20:30 hod.)

středa 4.5.

OVIEDO Archeologické muzeum Asturie v budově bývalého benediktínského kláštera (16. st.): nově instalované sekce prehistorie, římské Asturie, středověk; cesta na jih hornatou dramatickou krajinou - KASTILIE a LEÓN: LEÓN významné historické město zal. v r. 68 císařem Galbou, sídlo VI. legie (odtud pravděpodobně i název León = legie), v letech 999-1027 za Alfonse V. důležité středisko křesťanského Španělska; Colegiata de S. Isidoro - na místě původního římského fóra a chrámu postavena královská bazilika (11.-12. st.) a panteon (mramorové sloupy s jedinečnými hlavicemi z r. 1050, rostlinné motivy, mauzoleum - 11 králů, 12 královen, 21 princů a řada šlechticů, nádherné nástropní malby ze 12. st., malé muzeum v římské věži - mj. Cáliz de doña Urraca, r. 1100); Casa Botines (arch. A. Gaudí, r. 1893, jedna z prvních velkých realizací architekta; ext.), manýristický palác Palacio de los Guzmanes (r. 1556, dle možností přístupné arkádové nádvoří); část dobře zachovalých římských hradeb se základy věží, S. Marcelo (1588-1627), renesanční radnice (arch. de Rivero, r. 1585), zbytky římských hradeb a místo ant. lázní, katedrála S. María de Regala - klenot města, inspirace fr. gotikou (od pol. 13. st.-14. st., 90x40 m, západní rozeta a průčelí - Poslední soud, 1 800 m2 vitráží, 180 oken, křížová chodba, Katedrální muzeum ad.), ubytování v centru města; volný program - možnost prohlídky Palacio del Conde Luna (měšťanský palác ze 14. st., dnes v int. Městské muzeum - mj. modely města v jednotlivých fázích rozvoje, archeologické sbírky), procházka kolem středověkých hradeb do čtvrtě S. Francisco ad.

čtvrtek 5.5.

LEÓN - ASTORGA jedna z významných zastávek na svatojakubské cestě do Santiaga; archeologické nálezy již od paleolitu, ve starověku římský vojenský tábor (VI. legie) a město ASTURICA AUGUSTA Santuario de Fátima, část římské městské vily (mozaiky - medvěd, ptáci; soukromé lázně), Museo Romano v dochované římské chodbě (kryptoportikus) a nová nástavba, zajímavé plány a rekonstrukce, náhrobky, nápisy; Plaza Mayor barokní radnice (r. 1703), arkádové náměstí (stylové restaurace a kavárny); Puerta de Rey, dokonale zachovalé římské hradby (1.- 4. st., ve 13. st. rozšířeny na délku 2 100 m), římská brána a torzo malého antického divadla; neogoticko-secesní „hrad, chrám a rezidence“ Palacio Episcopal (rané dílo arch. A. Gaudí, r. 1889, mohutná stavba z šedé žuly; v interiéru „gotické“ sloupy, točitá schodiště, dekorativní dřevěné a keramické obklady, vitráže; v přízemí expozice o svatojakubské cestě - Museo de los caminos a stavbách A. Gaudího, v prvním patře mj. kaple s nástěnnými malbami, v suterénu archeologické muzeum s lokálními nálezy), katedrála S. María de Astorga (budována z místního zlatavého pískovce, od r. 1471 v platereskním stylu, prosvětlený vzdušný interiér, v závěru nádherný renesanční retábl z let 1558-84 od sochaře Gaspara Becerry - přezdíván španělský Michelangelo) v přilehlých prostorách a v ambitu rozsáhlé katedrální muzeum (mj. cenné iluminované rukopisy, množství dřevěných polychromovaných plastik, obrazy, sarkofágy) VALLADOLID ubytování na okraji historického centra; Palacio de los Pimentel rodný dům Filipa II. (r. 1527, dnes sídlo Diputación Provincial de Valladolid, vestibul - malované kachle z r. 1959 s historickými výjevy), socha Filipa II., kostel a klášter S. Pablo (arch. S. de Colonia, 1450-1511, krásný příklad tzv. isabelské gotiky, v int. 11 kaplí, pokřtěn r. 1425 Jindřich IV., r. 1527 Filip II. a v r. 1605 Filip IV.; Museo Nacional de Escultura stálá expozice v Colegio S. Gregorio (pozdně gotický zdobený platereskní portál), Palacio de Villena (aktuální výstavy), Casa del Sol sádrové odlitky a kopie ant. děl (Agamemnónova maska, gladiátorské přilby ad.)

pátek 6.5.

VALLADOLID (název z arabského Balad-al-Walid tj. země otce) hlavní město autonomního společenství Kastilie a León na místě původně keltského a římského voj. tábora; historické jádro města: harmonické náměstí Plaza Mayor - radnice (r. 1879), uprostřed socha zakladatele města; románsko-gotický S. Martín, S. María La Antigua (boční část a arkády z 12. st., got. přístavba); katedrála Nuestra Señora de la Asunción (Ruinas de la antigua Colegiata de Santa María) přestavba původního got. kostela (arch. J. de Herrera), hlavní průčelí pouze s jižní věží (severní spadla při zemětřesení r. 1755), int. - monumentální renesance, katedrální muzeum; univerzita; Real Monasterio de S. Benito - gotický kostel (15. st., oktogonální dominantní věže na průčelí, vzácné oltáře); klášter dnes muzeum španělského moderního a současného umění Patio Herreriano (aktuální výstavy); volný program; fakultativní výlet č. 2: TORO významné historické město (řím. ALBUCELLA) a centrum vinařské produkce nad řekou Duero; cestou vyhlídka na kamenné keltiberské zvíře (symbol oblasti), pevnost Alcázar (ext., 10. st., na místě ant. Akropole), nádherný pohled na úrodnou krajinu kolem řeky Duero a kamenný románský most Puente de Toro (řím. základy, r. 1194), kostel S. María la Mayor (1170-1250) neobyčejně krásné románské průčelí (andělé s hudebními nástroji); Puerta de Corredera, Palacio (de los) Marqueses de Castrillo, brána Puerta del Mercado (1719-39, na místě středověké věže z 15. st., hrázděné domy, Plaza Mayor TORDESILLAS opevněné histor. město (řím. TURRIS SILLAE), mj. místo podepsání významné smlouvy mezi Španělskem a Portugalskem o rozdělení světa; Plaza Mayor (podloubí, hrázděné domy), Jardines del Palacio vyhlídka na údolí řeky Duero, palác Casas del Tratado (expozice rozdělení světa a zámořských objevů 15. a 16. st.) VALLADOLID

sobota 7.5.

VALLADOLID - PALENCIA malebné historické město, starobylá křižovatka cest v nížině Tierra de Campos; nad městem dominantní plastika „Cristo del Otero“ (sochař V. Macho, r. 1931, v 20 m), tržnice (r. 1896), Plaza Mayor, františkánský kostel a klášter (jednoduchá gotika), bronzové plastiky dvou flagelantů, S. Pablo (ext., částečné bez klenby, v int. astronomické muzeum), klášter Convento de la Piedad (na čtvercovém půdorysu), výjimečná katedrála Immaculada Concepción nazývaná „neznámá kráska“, jeden z nejzajímavějších a nejelegantnějších gotických interiérů ve Španělsku (1152-1504, extrémně vysoká, ladná klenba - v. 42 m, hra světla, jedinečné přepážky s retábly, vzácná vizigótská krypta S. Antolín - od r. 600, hlavice sloupů, studna), zajímavé katedrální muzeum v budově konventu (mj. El Greco - sv. Šebestián, r. 1580), nábřeží Río Carrión - vyhlídka na most Puente Mayor (původně antický, dále 16. st., přestavěn v 19. st.), románsko-gotický kostel S. Miguel (11.-13. st., pilíře, hlavice, vysoká hlídková věž, v int. gotika), kostel Señora de la Calle (r. 1584, renes. fresky) FRÓMISTA významné historické centrum a poutní místo na cestě do Santiaga; románský kostel S. Martín de Tours de Frómista (zal. v 11. st., r. 1188 začleněn do benedikt. opatství, výrazné válcovité věže na západní straně, románské hlavice sloupů, mohutná valená klenba a román. apsidy); gotický kostel San Pedro (13.-15. st.) JULIÓBRIGA (římská IULIOBRIGA) významné římské město nad údolím Besaya, opěrný strategický bod během Kantabrijských válek (29-19 př.Kr.); archeologický areál: fórum, domus, studny skladiště a stáje, římské vily; románská kaple na římských ruinách ad. SANTILLANA DEL MAR malebné, dokonale zachovalé středověké městečko ve vnitrozemí KANTÁBRIE, kdysi hl. město Asturie; ubytování v historickém centru; volný program

neděle 8.5.

SANTILLANA DEL MAR románský klášterní kostel La Colegiata - důležité poutní centrum a zastávka na cestě do Santiaga (12. st., v int. hrobka místní světice sv. Juliany, románské hlavice sloupů s válečnickými a milostnými scénami, románská křtitelnice, v ambitu biblické výjevy, rostlinný, zvířecí a geometrický dekor ad.), šlechtické kamenné paláce a nádvoří z 15.-18. st., Plaza Mayor, městské hradby ALTAMIRA světoznámá jeskyně (ext., seznam UNESCO) s významným nálezem (v r. 1879) pravěkých nástěnných maleb (z období před 35 000 a 13 000 lety); Muzeum Neocueva - naprosto věrná a přesvědčivá replika starověké jeskyně (včetně expozice prehistorie celého regionu; rezervovaný vstup); odpoledne přejezd do BILBAA na letiště Sondica; odlet do Prahy v 18:50 hod., přílet ve 23:05 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi