předjarní BENÁTKY La Serenissima - vznešená republika | ARS VIVA cesty za uměním

předjarní BENÁTKY La Serenissima - vznešená republika

procházky všemi čtvrtěmi a plavba na ostrovy v laguně

TERMÍN: 6. - 10. březen 2024 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0524

CENA: 21 900 Kč       se slevou 21 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 275 Kč; možnost snížené zálohy 6 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Benátky - Praha (pravidelná linka Lufthansa, tam via Zurich, zpět via Frankfurt n. M.), transfer lodí z letiště  Marco Polo do centra Benátek k hotelu a zpět, 4x ubytování se snídaní - bufet, 3* hotel v historickém centru Benátek - na klidném místě, pár kroků od nábřeží Riva degli Schiavoni, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, minibar, varná konvice, příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje jízdenky na lodní dopravu v Benátkách a osobní městský poplatek 3,50 € / os. / noc (vybere průvodce před odletem na letišti v Praze). Fakultativně: č. 1) Ostrovy v Benátské laguně = 1 500 Kč (zahrnuje jednodenní jízdenku na lodní dopravu, bez vstupného); č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic A30 = 350 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic A30  pro osoby nad 70 let (v době konání zájezdu) = 600 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 6.3.

odlet z Prahy v 09:55 hodin, sraz na letišti V. Havla v Praze v 08:00 hodin (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do BENÁTEK  - letiště Marco Polo ve14:00 hodin, transfer lodí do centra Benátek - na zastávku Arsenale, odtud cca 3 min. chůzí do hotelu ve čtvrti Castello, ubytování / uložení zavazadel; vyhlídka na benátskou „promenádu“ Riva degli Schiavoni a centrální vodní prostor Bacino di San Marco; kostel S. Giovanni in Bragora (jeden z nejstarších ve městě - zal. na poč. 8. st., v letech 1475-1505 pozdně gotická přestavba, krásný oltářní obraz C. da Cogneliano, v r. 1678 zde pokřtěn A. Vivaldi); malebné náměstí Campo S. Zaccaria a kostel S. Zaccaria (arch. A. Cambello, klasické benátské renesanční průčelí, v interiéru bohatá malířská výzdoba, mj. jedinečný obraz Panna Marie se světci od G. Bellini, dále A. d. Castagno, A. van Dyck aj.; unikátní krypta); čtvrť San Marco: Ponte di Rialto nejstarší most přes Canal Grande (na místě původního pontonového mostu ze 12. st., v pol. 13. st. nahrazen dřevěným, r. 1591 dokončena současná podoba, arch. A. da Ponte), Fondaco dei Tedeschi původně víceúčelový objekt pro německé kupce z r. 1506, od r. 1806 celnice a nakonec poštovní úřad, v r. 2016 dokončena přestavba pro luxusní obchodní dům (arch. Ippolito Pestellini Laparelli, který pracuje pro ateliér OMA R. Koolhaase), ze střešní terasy krásná vyhlídka na Ponte di Rialto a okolí, náměstí Piazza S. Marco; volný program

čtvrtek 7.3.

BENÁTKY čtvrť San Marco: náměstí Piazza S. Marco - historická a architektonická orientace a interiéry nejvýznamnějších staveb: Basilica di S. Marco (9.-11. st., velkolepá stavba byzantského typu s kompletní mozaikovou výzdobou interiéru - od podlah po kupole, Pala d´Oro - zlatý oltář, Dómské muzeum v patře chrámu - zde mj. originál bronzového čtyřspřeží z Konstantinopole), Il Campanile (zvonice, od 10. st., obnovena 1903-12) s Loggettou (1537-40, arch. J. Sansovino), Torre dell'Orologio (hodinová věž, arch. M. Coducci, r. 1499), původní sídla benátské administrativy: Procuratie Vecchie (zač. 16. st.) a Procuratie Nuove (konec 16.-17. st., arch. V. Scamozzi, B. Longhena) - v interiéru Museo Correr (a dále v prostorách tzv. Napoleonova křídla a Knihovny Sv. Marka; bohatá sbírka dokumentující historii Benátek, mapy, zajímavé uměleckohistorické předměty, obrazárna, kolekce archeologická, numismatická), Palazzo Ducale - prohlídka interiérů paláce (12.-16. st., goticko-renesanční nádvoří, v prvním podlaží rezidenční obytné prostory dóžat, řada shromažďovacích a jednacích sálů vlády benátské republiky s velkolepou malířskou výzdobou - mj. Tizian, Tintoretto, Veronese, Bosch ad., expozice zbraní, součástí návštěvy je přechod přes slavný most Ponte dei Sospiri do sousedícího objektu benátského vězení, kobky v přízemí), vyhlídka ze zvonice Il Campanile; odpoledne ostrov S. Giorgio Maggiore stejnojmenný kostel a klášter (arch. A. Palladio, r. 1580, malby J. Tintoretto), ostrov Giudecca: kostel Il Redentore jedna z průlomových staveb arch. A. Palladia (na místě zchátralého kostela renesanční novostavba vybudována po r. 1576 jako projev díku Benátčanů za ukončení velké morové epidemie; v harmonickém interiéru oltářní obrazy Tintorettových následovníků); čtvrť Dorsoduro: nábřeží Fondamenta Zattere - oblíbené korzo Benátčanů, Squero San Trovaso unikátní původní dřevěná stavba - výrobna a opravna gondol, S. Maria d. Salute barokní kupolový kostel - jedna z dominant centra Benátek (arch. B. Longhena, 1631-87, v interiéru výjimečná renesanční a barokní umělecká díla - mj. Tizian, J. Tintoretto, L. Giordano); volný program

pátek 8.3.

BENÁTKY volný program; fakultativní nabídka č. 1: Ostrovy v benátské laguně: Torcello historicky nejvýznamnější ostrov v laguně - původně hlavní ostrov s výstavnou architekturou, během rozvoje Benátek (do 12. st.) z nejasných důvodů opuštěn obyvateli, stavby rozebrány, z historické arch. dnes dochovány pouze 2 kostely: bazilika S. Maria Assunta (9.-14. st., na celé západní stěně rozměrná mozaika Poslední soud, 13. st.), S. Fosca (centrála, 11. st.), malý palác (muzeum) a most Ponte del Diavolo Burano původně obyčejný rybářský ostrov, nyní malebné městečko s typickou jednopatrovou architekturou (výrazně kolorované fasády domů), tradiční výroba šitých krajek (Muzeum krajek), S. Martino Vescovio (na hl. náměstí, od 13. st.) Murano slavný ostrov benátských sklářů - řada skláren, řemeslnických dílen a obchodů s muránským sklem, SS. Maria e Donato (10.-12. st., výjimečně zdobný závěr kostela, v apsidě byzantská mozaika se zobrazením Panny Marie, jedinečná mozaiková podlah, S. Pietro Martiro (v int. mj. G. Bellini, Tintoretto ad.), Muzeum skla, původní biskupská rezidence, v int. zajímavá expozice vývoje sklářství v benátské laguně od starověku po současnost BENÁTKY čtvrť Cannaregio: Campo Santi Giovanni e Paolo - Scuola San Marco (nádherné renesanční průčelí), jezdecký pomník kondotiéra B. Coleoniho (A. Verocchio, r. 1482), SS. Giovanni e Paolo (slavný dominikánský kostel, od r. 1246, dóžecí náhrobky, dílna Lombardiů, hl. oltář B. Longhena, obrazy G. Bellini, A. Vivarini, L. Lotto, P. Veronese aj.), drobný kostelík S. Maria d. Miracoli - klenot rané benátské renesance (arch. P. Lombardo, mramorový, bohatě inkrustovaný exteriér i interiér); Campo S. Marina, místo rodného domu legendárního cestovatele Marca Pola (dnes zkušebna Teatro La Fenice); půvabné benátské náměstí Campo S. Maria Formosa se stejnojmenným kostelem; volný program  

sobota 9.3.

BENÁTKY čtvrť Dorsoduro: Galleria dell´Accademia slavná sbírka benátské malířské školy 13.-17. st., zastoupeni všichni významní benátští malíři - mj. P. Veneziano, A. a B. Vivarini, Giorgione, G. a J. Bellini, V. Carpaccio, Tizian, J. Tintoretto, P. Veronese, Canaletto ad. (rezervovaný vstup a prohlídka s výkladem); Campo S. Barnabá, Campo Santa Margarita; čtvrť S. Polo: Scuola di S. Rocco (16. st., sídlo bratrstva sv. Rocha, unikátně dochovány původní renesanční interiéry, stěny i stropy kompletně vyzdobené malbami J. Tintoretta), I Frari (františkánský kostel S. Maria Gloriosa d. Frari, rozlehlá gotická arch., v interiéru mnoho nádherných renesančních děl - především Tizianův obraz Nanebevzetí P. Marie na hlavním oltáři a Madona rodiny Pesaro, dále, G. Bellini, J. Sansovino, Donatello, náhrobky několika dóžat, dále jde mají náhrobek Tizian, A. Canova, C. Monteverdi); čtvrť S. Croce: (nejméně „turistická“, část Benátek s poklidnou domácí atmosférou): kostel S. Giacommo dall´Orio (kostel sv. Jakuba Většího - výchozí bod pro poutníky do Compostely, 12.-16. st., románská hl. loď, dřevěný strop, starověké sloupy z různých materiálů, bohatá výzdoba interiéru, kampanila 12.-13. st.), Piazzale Roma - Piazzale Roma terminál pozemní dopravy, stavby v okolí - Justiční palác (arch. C+S Associati, r. 2012), People Mover (visutá dráha pro přepravu osob ze záchytného parkoviště Trochetto, arch. U. Camerino, r. 2002); Ponte della Costituzione (nejnovější benátský most - čtvrtý přes Canale Grande, arch. S. Calatrava, r. 2008, d. 88 m, v. cca 7 m); čtvrť Cannaregio: vlakové nádraží S. Lucia (arch. P. Perilli, 1952, na místě kostela S. Lucie, zbořen v r. 1861 při stavbě železnice) a nové obchodní centrum; volný program

neděle 10.3.

BENÁTKY volný program - možnosti návštěvy některého z muzeí: Ca' d´Oro jeden z nejkrásnějších paláců na Canale Grande se dvěma bohatě zdobenými lodžiemi a půvabným nádvořím (arch. B. Buon, 1421-42, v interiéru dnes Galerie Franchetti - vytříbená sbírka renesančního umění), Collezione Peggy Guggenheim (jedna z nejlepších sbírek světového umění 20. st. v Itálii, zast. mj. Picasso, Braque, Derain, Magritte, Delvaux, Miró, Chagall, Calder) v prostorách Ca´Venier d. Leoni - nedokončený palác z 18. st., od r. 1949 sídlo sběratelky moderního malířství Peggy Guggenheim (1898-1979) nebo některého z dalších benátských muzeí na Canale Grande: Ca' Rezzonico (barokní palác, arch. B. Longhena, v int. mj. fresky G. B. Tiepola a sbírka benátské malby 17. a 18. st.), Ca' Pessaro (velkolepý barokní palác, arch. B. Longhena, v int. sbírka evropského umění 19. a 20. st.), Museo Fortuny (krásný palác ze 2. poloviny 15. st., který v roce 1907 zakoupil španělský umělec Mariano Fortuny); cca ve 12 hod. transfer lodí na letiště Marco Polo; odlet do Prahy v 15:00 hodin, přílet ve 21:55 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi