KOLÍN architektura města, které potěší a překvapí | ARS VIVA cesty za uměním

KOLÍN architektura města, které potěší a překvapí

vrcholná gotika, radikální baroko, rondokubismus, funkcionalismus, židovské památky…

TERMÍN: 29. duben 2023 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0523

CENA: 650 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů. Doprava do Kolína je individuální; možnost vlakem (jízdenku doporučujeme zakoupit s předstihem, na poslední chvíli může být vyšší cena; případně lze zakoupit Flexi zvýhodněnou jízdenku nebo využít jiné slevy, které nabízí ČD); sraz účastníků zájezdu v 09:30 hodin před nádražní halou v Kolíně; průvodkyně bude držet tabulku s nápisem ARS VIVA; každý účastník zde obdrží audio systém (přijímač a sluchátko).sobota 29.4.

KOLÍN královské město na Labi, založené ve 13. st. Přemyslem Otakarem II. na staré obchodní stezce a na místě, osídleném snad již od pravěku. Kolínem většinou jen projíždíme, málokdo se v něm však (ke své škodě) zastaví, aby zjistil, že je plný výjimečných staveb - od gotiky po současnost. Nabízí i genia loci kombinujícího středověké město se zelenými čtvrtěmi na obou březích řeky, které právě zde mění směr toku z východu na sever…

KOLÍN historické jádro města (městská památková rezervace): kapucínský kostel a klášter Nejsvětější Trojice (zal. 1666-71, přestavěn v 18. st., po r. 1991 jezuitský noviciát); funkcionalistické městské divadlo v Kolíně (arch. J. Freiwald, 1937-39, pravoúhlý rastr fasády, průběžná vysoká okna ad.; od r. 2013 je ve 2. patře Městská galerie - arch. D. Vávra); vrcholně funkcionalistický Husův sbor (arch. V. Wallenfels, 1931-32, hranolová věž - v. 27 m, snižující se prosklené boční průčelí, budova sboru s přednáškovým sálem), jedinečná socha Mistra Jana Husa (od Františka Bílka, z iniciativy místních Sokolů, r. 1914, v. 7 m); Gymnázium v budově bývalé Obchodní akademie (arch. J. Mayer a V. Kvasnička, r. 1924, zajímavě tvarovaná věž s hodinami, na fasádě 22 sgrafitových polí - F. Rubeš); funkcionalistické domy v Mostní ulici (arch. F. Stalmach); Masarykův most přes Labe na místě starého dřevěného a později železného mostu (L. Kapsa a F. Roith, 1923-27); Zálabí: pozdně gotická věž Práchovna (1. pol. 15. st.), Jiráskovo náměstí, farní kostel sv. Víta se hřbitovem (od r. 1352, následně rozšiřován a upravován, barokizace v letech 1777-80), bytové domy (arch. O. Liska, 20. léta); ojedinělý arciděkanský chrám sv. Bartoloměje (zal. r. 1261 králem Přemyslem Otakarem II., královská stavební huť, dostavba za Karla IV.: presbytář, P. Parléř, r. 1360; od r. 1871 obnova - arch. J. Mocker; v int. bohatá got. reliéfní výzdoba), kolem kostela bývalý hřbitov s barokní kostnicí (1732-33) a nově upravenou a přístupnou zahradou na parkánech; původně barokní budova arciděkanství; přestávka - možnost výstupu na zvonici kostela, ev. prohlídky expozic Regionálního muzea v Kolíně ve Veigertovském a Červinkovském domě (předměty z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd); Karlovo náměstí: radnice (původně měšťanský dům z konce 13. st., několikrát přestavován jako radnice, poslední novorenesanční úprava - arch. J. Zeyer a J. Vejrych, r. 1887, v zadním traktu odkryty fragmenty got. oken); Kulturní středisko (arch. R. Dejmal, architektura ze 70. let); budova bývalé banky (arch. J. Freiwald, rondokubismus, r. 1926, sochařská výzdoba O. Švec); renesanční a barokní měšťanské domy; soubor rondo-kubistických domů (arch. J. Freiwald, 1921-23); areál bývalého Kolínského hradu (původně gotický, renesančně přestavěný, v 19. st. proměněn na pivovar, od r. 2000 průběžně rekonstruován pro potřeby Městského úřadu - arch. J. Košťál); renesanční domy bývalého židovského ghetta, synagoga (ext., na místě starší modlitebny z 15. st., přestavba 1693-95, dnes výstavní síň); volný program, možnost odjezdu ze stanice Kolín - zastávka

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi