VÍDEŇ a jedinečné výstavy | ARS VIVA cesty za uměním

VÍDEŇ a jedinečné výstavy

„TIZIAN“, „MODIGLIANI - PICASSO“

TERMÍN: 8. leden 2022 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0522

další zájezd na výstavy do Vídně je 5. - 6.3. 2022, č. 0722

CENA: 1 200 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, rezervace vstupů na výstavy podle programu, osobní audio systém, úplné pojištěnípodrobně viz Všeobecné podmínky… 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 8.1.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, možnost přistoupení v Jihlavě nebo na trase (po dohodě) - VÍDEŇ Albertina slavná vídeňská sbírka grafických listů a kreseb, po rekonstrukci specializovaná na výstavy (především z vlastních rozsáhlých sbírek, ale i ve spolupráci s významnými světovými muzei a soukromými sběrateli); hlavní podzimní výstava Albertiny „MODIGLIANI - PICASSO primitivistická revoluce“, velká přehlídka obrazů a plastik Amedea Modiglianiho u příležitosti letošního 100. výročí úmrtí (1884-1920) jednoho z nejvýznamnějších umělců počátku 20. století, průkopníků avantgardního umění a „primitivismu“; výstava bude doplněna díly současníků této „zakladatelské generace“ - Pabla Picassa, Constantina Brâncuşiho a André Deraina a také autentickými artefakty tzv. „primitivních“ prehistorických, archaických a mimoevropských civilizací; díla z kolekce Albertiny (sbírka Batliner) budou doplněna zápůjčkami z mnoha světových muzeí a soukromých sbírek; podrobně na www.albertina.at; procházka centrem Vídně: náměstí Michaelerplatz kruhové náměstí s archeologickou zónou uprostřed (pozůstatky římského vojenského tábora a středověkých domů), obklopené výraznými stavbami: dominantní vstupní průčelí císařské rezidence Hofburg - tzv. Michaelertrakt (podle projektu J.B. Fischera z Erlachu ze 20. let 18. st.), kostel sv. Michala (13.-18. st.), Loos-Haus (původ. obchodní dům firmy Goldman&Salatsch, 1909-13, v r. 1987 zakoupen a zrestaurován bankou Raiffeisen), Café Griensteidel (zal. r. 1847); průchod přes Hofburg (ext., císařská rezidence, 13.-20. st.), Maria - Theresien Platz travnaté náměstí s monumentálním pomníkem Marie Terezie (K. von Zumbusch, 1874-87, okolo panovnice jezdecké sochy jejích generálů a významné osobnosti vědy a umění), Uměleckohistorické muzeum (arch. G. Semper a K. v. Hasenauer, otevřeno r. 1891) jedno z nejvýznamnějších světových uměleckohistorických muzeí; vzniklo pro uložení a vystavení císařských uměleckých sbírek, které byly dále rozšiřovány; vynikající stálé sbírky: egyptské, řecké, římské umění a raně křesťanské umění, velká obrazová galerie (evropské malířství 14.-18. st.), v roce 2013 znovu otevřena KUNSTKAMMER WIEN - unikátní habsburská kolekce na ploše 2700 m2 představuje v nové instalaci celkem 20 sálů s cca 2 200 uměleckými předměty (jedinečné zlatnické práce, plastiky, bronzové sošky, filigránské práce ze slonoviny, staré sklo ad.); aktuální výstavy „TIZIAN: portréty žen / krása - láska - poezie“ malířský génius z Benátek (1488/90 - 1576), jedna z hlavních osobností vrcholné italské renesance; po studiu malby u mistra Giovanni Belliniho a důležité spolupráci s dalším benátským malířem Giorgionem si založil vlastní prosperující malířskou dílnu a jeho obrazy objednávali nejen uměnímilovní Benátčané a vládcové nejvýznamnějších italských vévodských dvorů (Mantova, Ferrara, Urbino ad.), ale i papež a mnozí evropští panovníci, především Habsburkové - císaři Karel V. a Ferdinand I. a španělský král Filip II.; pro jeho dlouhou malířskou kariéru je charakteristická mistrovská kompozice a postupný vývoj od zářivých barev a hladké, čisté malby až k zemitým, temným tónům a dramatickému, pastóznímu rukopisu; podrobně na www.khm.atvolný programmožnost návštěvy některého z dalších muzeí: MuseumsQuartier Muzejní čtvrť v areálu bývalých císařských koníren, zahrnující několik výstavních prostorů: Muzeum moderního umění (MUMOK, Sbírka Ludwig), Kunsthalle a Leopold Museum (unikátní sbírka rakouského moderního umění, kterou shromáždili Elizabeth a Rudolf Leopoldovi); Dolní Belveder - jednoposchoďový zahradní palác, původně soukromé prostory prince Evžena Savojského, dnes výstavní prostory, aktuální výstava „Dürerova doba. Rakousko - brána renesance“ (podrobně na www.belvedere.at); Galerie Akademie výtvarných umění (jedinečná sbírka obrazů - italská malba 15.-17. st., H. Bosch - triptych Poslední soud, L. Cranach, Rembrandt, Rubens ad.; znovu otevřena po několikaleté rekonstrukci), Weltmuseum nové muzeum v prostorách Neue Burg (otevřeno v listopadu 2017, ve 14 sálech vystavuje unikátní etnografické sbírky, které habsburští panovníci shromáždili na svých cestách do celého světa); navečer odjezd do Prahy, návrat cca do 23:00 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi