INDONÉSIE umělecké poklady střední JÁVY a BALI

JAKARTA, YOGYAKARTA, BOROBUDUR, PRAMBANAN, PURA BESAKIH, BATUR, TANAH LOT, UBUD…

TERMÍN: 6. - 17. únor 2019 (12 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 0519

CENA: 58 900 Kč       se slevou 58 600 Kč
cena zahrnuje letištní taxy a poplatky; možnost snížené zálohy 12 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha  - Jakarta,  Denpasar - Praha (pravidelné linky Emirates, via Dubai) a dva místní lety Jakarta - Jogyakrta,  Jogyakrta - Denpasar (Garuda Airways); klimatizovaný bus dle programu; 9x ubytování s polopenzí - snídaně bufet, večeře v hotelech, servírované a buffet (4* kvalitní hotely s klimatizací, bazény, wellness, WiFi atd., 2lůžkové pokoje s příslušenstvím ad.; podrobný popis: Jakarta www.millenniumhotels.com/en/jakarta/millennium-hotel-sirih-jakarta, Yogyakarta www.jogja.pphotels.com, Bali -  luxusní rezort přímo na slavné pláži Sanur Beach www.mercureresortsanur.com; příplatek za jednolůžkový pokoj je 8 900 Kč); kompletní vstupné dle programu, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, místní tech. doprovod, úplné pojištění, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (včetně vstupného): č. 1) Pura Tanah Lot = 950  Kč; č. 2) Goa Gajah, UBUD = 950 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby a nosiče v Indonésii (20 USD) - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze. Poznámka: malá skupina. Od r. 2016 je pro občany ČR zavedeno bezplatné turistické vstupní vízum do Indonésie (stačí cestovní pas s platností min. 6 měsíců od doby vstupu do země).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 6.2.

odlet z Prahy v 15:30 hodin, sraz účastníků ve 13:45 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J); přílet do DUBAJE 7.2. v 00:20 hod. m.č.

čtvrtek 7.2.

DUBAJ odlet v 04:35 hod., přílet do JAKARTY v 15:45 hodin m.č. (letiště Soekarno-Hatta, arch. P. Andreu, nový terminál otevřen v r. 2017), transfer do hotelu, ubytování v centru hl. města Indonésie; volný program

pátek 8.2.

JÁVA / JAKARTA Národní mešita Istiqlal (Mešita Nezávislosti, arch. F. Silaban,1961-78) největší mešita v jihovýchodní Asii, na místě bývalé pevnosti Prins Frederick (r. 1837), při velkých svátcích kapacita 120-150 tisíc osob, minimalistický interiér s kovovou dekorací kopule (průměr 45 m symbolizuje rok 1945 - začátek Indonéské národní, tj. protikoloniální, revoluce), 12 sloupů krytých nerezovou ocelí, minaret (v. 66,6 m); neogotická katolická katedrála Nanebevzetí Panny Marie dvě průčelní věže (v. 60 m) zašpičatělé ocelovými nabílenými konstrukcemi, krov z týkového dřeva, varhany belgické výroby,1891-1901); cesta kolem prezidentského paláce Merdeka (indonésky Istana Gambir, neo-palladiánský styl, arch. J.B. Drossaers, 1873-78); náměstí Merdeka (Svoboda) pravděpodobně největší na světě (1 km2); areál památníku Monas v parku na ploše 75 ha, uprostřed Národní památník (ext., arch. F. Silaban a R.M. Soedarsono, 1961-75, v. 132 m,) ve tvaru obelisku vyrůstajícího ze čtvercové základny (45x45 m) a završeného plamenem (v. 14 m, pozlacený bronz, 14,5 t); Národní muzeum (1862-68, a r. 2007) historická budova: významná sbírka javánské plastiky 8.-9. st. kolem sloupového nádvoří, etnografická sbírka členěná zeměpisně podle oblastí Indonésie, sbírka keramiky (námořní obchod z celé Asie, zejm. porcelán dynasti Ming); nová budova: expozice Člověk a prostředí, Technika a obchod, Společnost a sídla, Poklad a keramika (zlatý poklad objevený r. 1990 na východní Jávě); Kota (Stará Jakarta nebo také Stará Batavia) poblíž ústí řeky Ciliwung: centrum na náměstí Batavia Stadhuisplein (dnes nám. Fatahillah), Historické muzeum Jakarty (původní radnice z r. 1710, expozice starých map města a radniční mobiliář); přístav Sunda Kelapa s desítkami dřevěných škunerů, dosud používaných pro nákladní dopravu mezi indonéskými ostrovy; transfer na letiště, odlet do YOGYAKARTY ve 20:05, přílet ve 21:30 hodin; trasnfer do hotelu, ubytování

sobota 9.2.

JÁVA / YOGYAKARTA v letech 1945-49 hlavní město Indonésie, centrum javánské kultury (zejména umění batiky, baletu, dramatu, hudby, poezie a loutkového divadla wayang) BOROBUDUR buddhistický chrám Mendut (r. 824, čtvercový půdorys, v. 26 m, uvnitř kolosální socha sedícího Buddhy Vairóčany - v. 3,5 m a dvou bódhisattvů), menší buddhistický chrám Pawon; návštěvnické centrum farmy na výrobu cibetkové kávy (možnost ochutnávky); areál Borobudur (památka UNESCO) postavený v letech 760-825 dynastií Šailéndrů (největší chrám mahajánového buddhismu na světě): tvar stupňové pyramidy na čtvercové základně (půdorysný tvar mandaly 121x121 m, v. 35,5 m, cca 2 mil. andezitových bloků, celkem 55 000 m3 opracovaného kamene, 504 soch sedících buddhů), první oprava 1907-11, druhá restaurace mezinárodním týmem 1973-83), ve spodní části 4 soustředné čtvercové terasy s 2 670 reliéfy z džátak (minulých životů Buddhy Siddhárty Gautamy) a avadany (příběhy buddh. světců), v horní části 3 soustředné kruhové terasy se 72 stúpami zvoncovitého tvaru s prolamovanými stěnami a centrální stúpa s plnou stěnou; Archeologické muzeum (zal. v r. 1983, fotografie reliéfních panelů skrytých pod úrovní platformy hlavního chrámu, historie a fotodokumentace rekonstrukcí); Muzeum Samudra Raksa s funkční replikou lodi pro dálkovou námořní plavbu (9. st., replika z r. 2004) YOGYAKARTA volný program; možnost procházky v centrální pěší zóně města (ulice Jalan Malioboro)

neděle 10.2.

JÁVA / YOGYAKARTA - PRAMBANAN areál památek říše Mataram (732-929, ve střední Jávě, památka UNESCO): hinduistický komplex Sambisari (mezi r. 812-838) 6,5 metru pod současným terénem ve dvojím hrazení se 3 doprovodnými „strážnými“ chrámky; buddhistický chrám Kalasan (r. 778, čtvercový půdorys se 4 vysokými rizality nad předsíněmi, reliéfy) a funkčně související dvoupatrový chrám Sari (možná klášter - vihára) ze stejné doby; hlavní skupina hinduistických chrámů Loro Jonggrang (kol. r. 850, památka UNESCO) na ploše 390x390 m, původně 240 chrámů, ve vnitřním čtvercovém hrazení 8 chrámů s plasticky strukturovanými pyramidálními věžemi, bohatá reliéfní výzdoba průčelí (stromy života na dolním vlysu, hinduistická božstva nad nimi), ústřední trojice chrámů zasvěcených triádě Brahma (v. 33 m) - Šiva (v. 47 m) - Višnu (v. 33 m), proti nim chrámy jejich „jízdních“ zvířat (husa Hamsa, býk Nandi, orel Garuda), vynikající reliéfní panely se scénami ze staroindického eposu Ramajána na balustrádě teras Šivova a Brahmova chrámu; menší buddhistické chrámy Lumbung a Bubrah; buddhistický chrám Sewu (konec 8. st.) areál 185x165 m, 249 zvoncovitých stúp v půdorysné mandale, v hlavních přístupových osách volně stojící dvojice strážců (dvarapálové) v nadživotní velikosti, hlavní chrám poškozen zemětřesením v r. 2006 (kompletní oprava dokončena 2017), reliéfní výzdoba; buddhistický chrám Plaosan (r. 842) se dvěma téměř identickými chrámovými architekturami v hrazení, (obklopený 58 oltáři a 116 stúpami, hodnotné reliéfy bódhisattvů v průčelích; jižní areál Plaosan Kidul YOGYAKARTA volný program

pondělí 11.2.

JÁVA / YOGYAKARTA - prohlídka vodního paláce Taman Sari (1758-61) budovaného zakladatelem dynastie Hamengku Buwono I. se zahradními pavilony a stavebně u oddělenými nádržemi pro koupel mužské a ženské části sultánova paláce; prohlídka areálu Kraton: sultánský palác (zal. r. 1755, převážná část současného vzhledu z let 1921-39), sídlo sultánů dynastie Hamengku Buwono, považovaných za dědice středo-javánského sultanátu Mataram (1587-1755) a starší rozsáhlejší hinduistické říše Madžapahit (1293-1527), sloupové pavilony (pendopo), návštěva živé produkce (dle denního programu v jednotlivých dnech) tance, orchestru gamelan, stínového divadla, ukázky batikování apod.; hinduistická chrámová skupina Ijo (10.-11. st.) se zastřešením jihoindického typu; buddhistická svatyně Banyunibo (9. st.) s unikátně řešenou prohnutou střechou; Ratu Boko místo královského paláce na návrší (ext., r. 760-84), hlavní brána ve dvou terasách s třemi a pěti průchody, základy chrámu Pembakaran a posvátné studny, obvodová stěna audienční síně Pendopo (41x34 m, v. 3,5 m), základy dalších palácových staveb, vyhlídka; transfer na letiště Yogyakarta, odlet do Denpasaru (Bali) v 16:15 hod., přílet v 18:35 hodin BALI / SANUR transfer do hotelu přímo u nádherné pláže Sanur Beach; ubytování

úterý 12.2.

BALI / SANUR volný program a odpočinek u moře

středa 13.2.

BALI / SANUR - Klungkung (též Semarapura) poslední zachovalá část areálu královského paláce v zahradě Taman Gili (18. st.): vodním příkopem obklopená otevřená sloupová síň Bale Kambang pro ceremoniální účely (unikátní nástropní malby - výjevy z balijské mytologie), otevřená sloupová soudní síň Kerta Gosa (nástropní malby odvozené ze staroindických eposů), Muzeum; Puputan Monument připomínající porážku místního vojska Holanďany v r. 1908 a rituální sebevraždu 200 příslušníků královského dvora Pura Besakih nejposvátnější hinduistický chrámový komplex na Bali (od 14. st.) na úbočí nejvyšší hory ostrova Bali, sopky Agung (3 142 m): celkem 23 chrámů s početnými pagodami, na vstupu do hlavního chrámu Pura Penataran Agung monumentální schodiště napříč terasami s pozoruhodnou sochařskou výzdobou a zahradní úpravou; výstup k chrámu Pura Gelap (chrámová nádvoří nepřístupná, ale dobře viditelná přes nízké zídky) Batur aktivní vulkán s velkou, částečně zaplavenou, kalderou (průměr 11 km), na jejím okraji v obci Kintamani chrámový komplex „Nejvyššího vodního chrámu“ Pura Ulun Danu Batur (památka UNESCO, vstupní zahrada, ceremoniální brány s plastickou výzdobou, pagody, pavilon pro gamelan, kamenné plastiky, dřevořezby - výplně dveří); vyhlídka do krajiny SANUR

čtvrtek 14.2.

BALI / SANUR volný program u moře; fakultativní výlet č. 1: Pura Tanah Lot ikonické místo ostrova Bali, malebný soubor dvou pobřežních chrámů (poč. 20. st.) - jeden na útesu spojeném s pevninou přírodním mostem, druhý (zpevněný betonem a chráněný vlnolamy) na ostrově přístupném jen při odlivu; zasvěceno božstvům země (tanah) a moře (lot) Pura Taman Ayun královský chrámový areál v rozsáhlém parku (zal. r. 1740, restaurován r. 1937, památka UNESCO) obklopený dvěma obdélnými vodními příkopy symbolizujícími hinduistický svět uprostřed kosmického oceánu; dekorativní hlavní brána Kori Agung do vnitřního (nepřístupného) okrsku, prohlídka vnitřního areálu z cesty na obvodu vnitřního vodního příkopu Jatiluwih nádherné rýžové terasy na úbočí hory Batukaru, kulturní krajina s tradičním zavodňovacím systémem subak (součást zápisu UNESCO); procházka po hrázích rýžových polí Bratan stará a částečně erodovaná sopečná kaldera (průměr cca 10 km) s několika jezery a bohatou tropickou vegetací, v obci Bedugul na dně kaldery (1 230 m n.m.), na ostrůvku půvabný chrám Pura Ulun Danu Bratan (17. st., zasvěcený jezerní bohyni Dewi Danu) SANUR

pátek 15.2.

BALI / SANUR volný program u moře; fakultativní výlet č. 2: Goa Gajah posvátný pramen v zarostlé rokli a starý hinduistický jeskynní chrám „Sloní jeskyně“ (epigraficky doložen v r. 1053,  šivaistické lingamy a socha boha Ganéši) Tampaksiring v údolí řeky Pakerisan (kulturní krajina, součást zápisu UNESCO) Gunung Kawi královské skalní monumenty (oltáře) spojované s legendárním králem Anak Wungsu (11. st.); celkem devět monumentálních reliéfů totožného tvaru chrámu se zdobenou věží vtesaných do hlubokých skalních nik, kolem další monolitické objekty a umělé jeskyně (snad poustevny pro obsluhující bráhmany) - chrámový poutní areál Pura Tirta Empul poblíž posvátného pramene řeky Pakerisan u Tampaksiring (od 10. st., současný stav z 20. st.), množství chrámků se sochařskou a dřevořezbářskou polychromovanou výzdobou, vývěr pramene v horním hrazeném bazénu, rozvod posvátné vody do nižšího bazénu pro rituální očišťování, možnost koupele (převlékárna se skříňkami k dispozici), v těsném sousedství prezidentská vila Ubud rezervace Opičí les v zarostlé lesní rokli s posvátným pramenem a množstvím dlouhoocasých makaků jávských (Macaca fascicularis); město (dle čas. možností volný program) - kulturní centrum středního Bali s množství chrámů, muzeí, galerií, malířských a dřevořezbářských ateliérů, denně několik představení tradičních tanců a divadelních čísel (Legong, Barong, Jauk, Kecak aj.) SANUR

sobota 16.2.

BALI / SANUR volný program; hotel k dispozici do 18:00 hodin; možnost fakultativního výletu lodí (přístav je v pěším dosahu od hotelu) k nedalekým exotickým ostrovům např. Nusa Lembongan; večeře v hotelu, transfer na letiště Denpasar

neděle 17.2.

BALI / SANUR odlet z letiště Denpasar v 00:05 hod., přílet do Dubaje v 05:25 hod., odlet z Dubaje v 08:55 hod., přílet do Prahy ve 12:40 hodin

Zajímavé odkazy:

http://www.indonesia.travel/
http://bali-tourism-board.org/
http://wikitravel.org/en/Indonesia
http://whc.unesco.org/en/statesparties/id
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Indonesia
http://www.jakarta-tourism.go.id/
http://www.indonesia-tourism.com/central-java/
http://www.bali-indonesia.com/magazine/tanah-lot.htm

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi